Home VestiIT i nauka Potpisan OIS-AIR Manifest o formiranju mreže za unapređenje trans-nacionalne saradnje u oblasti inovacija u Jadransko-jonskoj regiji

Potpisan OIS-AIR Manifest o formiranju mreže za unapređenje trans-nacionalne saradnje u oblasti inovacija u Jadransko-jonskoj regiji

by bifadmin

Predstavnici šest država, partneri na projektu Uspostavljanje Otvorenog inovacionog sistema Jadransko-jonske regije (OIS-AIR), potpisali su 1. marta u Zagrebu Manifest o nameri za formiranje otvorene trans-nacionalne mreže za podsticanje saradnje u domenu inovacija i podsticanja ekonomskog rasta i konkurentnosti u Jadransko-jonskom regionu.

Osnovni cilj OIS-AIR mreže je uspostavljanje i razvoj konkurentnog i atraktivnog trans-regionalnog inovacionog sistema koji će povezati relevantne partnere i omogućiti trans-nacionalne tokove znanja, inovacija i tehnologija. Ovako definisan sistem podržavaće trans-regionalnu saradnju istraživačkog sektora i malih i srednjih preduzeća, nudeći namenske sheme finansiranja za podršku zajedničkim inovativnim projektima.

OIS-AIR Manifest na Inovacionom međuregionalnom forumu u Zagrebu potpisali su: Naučni park AREA Trst, Italija, Tehnološki park Ljubljana, Slovenija, Privredna komora Hrvatske, Naučno-tehnološki park Beograd, Srbija, Centar za razvoj i tehnologiju Hellas iz Grčke, Univerzitet Basilicata, Italija i Ministarstvo finansija Albanije.

Dokument predstavlja pripremnu deklaraciju za OIS-AIR Okvirni sporazum o saradnji, koji će formalizovati uspostavljanje ove Mreže, a čiji potpisnici će biti i pridruženi partneri na projektu. Mreža će, osim toga, biti otvorena i za druge partnere, aktere aktivne u oblasti istraživanja i inovacija, kao što su: agencije za inovacije, tehnološki parkovi, javne i privatne istraživačke institucije, univerziteti, organizacije za podršku poslovanju, inkubatori, akceleratori i slično.

Pročitajte i ovo...