Home VestiPolitika i društvo Većina građana Srbije veruje da korupcija negativno utiče na čitavo društvo, i da je zdravstvo najkorumpiranije

Većina građana Srbije veruje da korupcija negativno utiče na čitavo društvo, i da je zdravstvo najkorumpiranije

by bifadmin

Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i CESID obeležili su Međunarodni dan borbe protiv korupcije, 9. decembar, predstavljanjem rezultata istraživanja “Percepcija građana o borbi protiv korupcije u Srbiji” za 2019. godinu. Ovogodišnje istraživanje pruža uvid u percepciju javnosti o korupciji i napore koje Vlada i institucije ulažu u borbu protiv korupcije, kao i dodatne mere koje Vlada treba da preduzme kako bi se korupcija smanjila. Takođe, donosi i poređenje sa rezultatima istraživanja koje je USAID realizovao 2018. godine, na istu temu. U istraživanju za 2019. godinu građani govore i o svojim ličnim iskustvima sa korupcijom.

„Prema mišljenju građana Srbije, korupcija ostaje jedan od tri najveća problema sa kojima se suočavaju, pored niskih plata i nezaposlenosti. Većina ispitanika (84%) veruje da korupcija u velikoj meri utiče na srpsko društvo u celini, a građani i dalje veruju da je zdravstveni sektor najkorumpiraniji. Ljudi još uvek ne prepoznaju u potpunosti posledice koje korupcija ima na kvalitet njihovog života, jer samo 47% ispitanika veruje da korupcija utiče na njihov lični život. Međutim, 30% više ispitanika nego 2018. prepoznaje da je odgovarajući nadzor nad institucijama javnog sektora ključan za pozitivan uticaj na napore u borbi protiv korupcije“, rekla je Šenli Pinčoti, direktorka USAID-ove Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj.

Iako smatraju da je korupcija rasprostranjena, kako na nacionalnom nivou, tako i u njihovom neposrednom okruženju, 86% ispitanika je odgovorilo da je ne bi prijavilo, dok je polovina (53%) odgovorila da, kada bi se našli u situaciji da im neko tražili mito, ne bi ga platili, već bi tražili pomoć od nekoga ko bi mogao da im pomogne bez plaćanja, niti bi prijavili da im je neko tražio mito (54%).

„Institucije zadužene za borbu protiv korupcije i dalje nisu prepoznatljive građanima koji su još uvek nezadovoljni njihovim radom. Velika većina javnosti (86% u 2019. i 85% u 2018.) veruje da su oštrije sankcije za davanje i primanje mita, pojačana zaštita uzbunjivača (85%) i veća transparentnost u radu javnih organa i institucija (79% u 2019. i 71% u 2018. godini) najvažnije mere za borbu protiv korupcije”, istakao je Ivo Čolović, programski direktor CeSID-a.

Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija ocenio je pozitivnim to što veliki broj građana prepoznaje korupciju kao jedan od najvećih problema. Istovremeno, građani nisu zadovoljni posvećenošću institucija borbi protiv korupcije. Broj nezadovoljnih je višestruko veći od onih koji smatraju da je učinak dobar, a naročito je problem što su takve ocene o ključnoj instituciji za borbu protiv korupcije – javnom tužilaštvu. Iako i dalje najviše ljudi smatra da Vlada treba da predvodi borbu protiv korupcije (29%), u odnosu na prošlu godinu vidno je porastao broj onih koji smatraju da bi predvodnik trebalo da bude neko od

represivnih državnih organa (policija, pravosuđe), i to sa 28% iz 2018, na 37% 2019 u zbiru. Ovaj nalaz ukazuje na to da su građani željni da vide da se korupcija kažnjava, ne samo u pogledu visine kazni, već i kroz veći broj istraženih slučajeva.

Istraživanje “Percepcija građana o borbi protiv korupcije u Srbiji” izradio je CeSID za potrebe USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast. Istraživanje je sprovedeno tokom novembra 2019. putem intervjua licem u lice, na uzorku od 1.200 ispitanika u urbanim i ruralnim sredinama, širom Srbije. To je drugo takvo istraživanje u zemlji koje je sproveo USAID.

Pročitajte i ovo...