Home VestiEkonomija Registrovani subjekti i stvarni vlasnici

Registrovani subjekti i stvarni vlasnici

by bifadmin

U Agenciji za privredne registre je malo više od 85% registrovanih subjekata upisano u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, a zaključno sa 19. martom 2021. godine evidentirano je 180.743 fizička lica u svojstvu stvarnog vlasnika.

Prema državljanstvu, stvarne vlasnike u najvećem procentu (89,65%) čine domaća fizička lica, a 10,34% čine stranci.

Procentualno je najveći broj privrednih subjekata koji su edidentirali stvarne vlasnike, a zatim slede ustanove, zadužbine i fondacije, pa tek onda udruženja.

Podsećamo da je evidentiranje stvarnih vlasnika trajna obaveza registrovanih subjekata, kako onih koji su tek osnovani, tako i onih koji promene vlasničku strukturu, članove organa ili koji registruju neku drugu promenu na osnovu koje steknu svojstvo stvarnog vlasnika.

Za potrebe poslovanja, Agencija, na zahtev privrednih subjekata, izdaje izvode i potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u formi papirnog ili elektronskog dokumenta.

Prikaz ostalih aktuelnih podataka iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika dat je u infografici- Registrovani subjekti i stvarni vlasnici.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar