Home Promo Glovo postavlja nove standarde u domenu većih prava kurira projektom „The Couriers Pledge“

Glovo postavlja nove standarde u domenu većih prava kurira projektom „The Couriers Pledge“

by bifadmin

Glovo, jedna od vodećih svetskih multikategorijskih platformi za dostavu, danas je najavila projekat „The Couriers Pledge“ (“Zavet kuririma”), kojim pokazuje posvećenost kompanije da se unaprede socijalna prava i beneficije dostavljača, bez obzira na njihov tip zaposlenja ili radni status u kompaniji.

„The Couriers Pledge“ (“Zavet kuririma”), kreiran na osnovu saveta Fairwork projekta, uspostavlja novi skup standarda koji uključuje pravičnu zaradu po satu (po uzoru na podatke WageIndicator-a o pravičnim zaradama i dnevnim platama), unapređenje osiguranja i pristupa obuci i bezbednosti. Kompanija prepoznaje da gig ekonomija predstavlja značajan izvor prihoda za kurire i želi da obezbedi jednak pristup socijalnim pravima i beneficijama za kurire, nezavisno od načina na koji rade sa Glovo platformom.

Glovo namerava da novu inicijativu primeni na 40 odsto svoje flote do kraja juna 2022, pri čemu će Maroko i Gruzija biti prve zemlje uključene u početnu fazu projekta. Cilj je da se implementacija „The Couriers Pledge“ (“Zavet kuririma”), sprovede u svim zemljama u kojima posluje do kraja 2023, uključujući i Srbiju.
Pravičnija budućnost rada

U sklopu svoje posvećenosti uspostavljanju pravičnije budućnosti rada i pružanju veće bezbednosti i zaštite kurira, Glovo se obavezao na sledeće:

– Pravičnije zarade — Potpuna transparentnost pravične zarade po satu za kurire, nezavisno od formata njihovog rada, kao i dodeljivanje „bonusa za lojalnost“, koji se može zameniti za slobodne dane.

– Unapređenje osiguranja — Pomoć kod različitih vrsta nezgoda, odgovornosti trećih lica i transporta robe, kao i naknade za bolovanje, porodiljsko i roditeljsko odsustvo i pristup beneficiji „Porodični trošak“.

– Bezbednost i održavanje — Kompleti za bezbednost na putu, uključujući kacige i reflektujuće jakne, koji će biti dostupni svim kuririma preko Glovo prodavnice, kao i pristup stanicama za popravku i održavanja bicikala.

– Proaktivni menadžment –– Pravičan i pristupačan proces žalbe dostupan svim kuririma kojima je onemogućena upotreba aplikacije. Novi kanali omogućavaju kuririma da zajednički doprinose odlukama koje utiču na njihovu saradnju sa platformom i podstiču otvoren dijalog sa kuririma i udruženjima.

– Briga o zajednici kurira — Dostupni su kursevi obuke o preduzetništvu, poslovnom menadžmentu, IT veštinama ili jezicima kako bi se pomoglo kuririma da razviju svoje profesionalne veštine i napreduju u karijeri. SOS dugme u aplikaciji je implementirano za slučaj hitnih situacija, a sa ciljem sprečavanja uznemiravanja, uvedena je i politika suzbijanja diskriminacije.

Fairwork proces revizije

Obaveze koje je kompanija Glovo preuzela u okviru projekta „The Couriers Pledge“ (“Zavet kuririma”) biće predmet spoljne revizije koje će sprovoditi Fairwork, a svi nalazi će biti javni. Kao nezavisna strana, zadatak Fairwork projekta nije da podstiče praksu kompanije, već će procenjivati i izveštavati o napretku koji Glovo ostvaruje u odnosu na pet Fairwork principa poštenog rada.

Fairwork eksterna revizija sastojaće se od anketa i intervjua sa kuririma u zemljama u kojima se sprovodi „The Couriers Pledge“ (“Zavet kuririma”). Glovo će biti isključen iz ovih procesa kako bi se osiguralo da rezultati revizija budu nezavisni, pošteni i objektivni. Prva procena biće obavljena pre pokretanja inicijative u Maroku i Gruziji, dok će druga biti sprovedena u prva tri meseca. Fairwork je međunarodni istraživački projekat koji na osnovu pet principa ocenjuje uslove za rad na digitalnim platformama. Kompanija Glovo neće platiti naknadu Fairworku, koji će istaći sve oblasti u kojima kompanija ne postupa u skladu sa svojim principima.

„Iako je ekonomija honorarnih poslova otvorila nove mogućnosti, pošteno je reći da se nalazi pred brojnim izazovima i da su potrebna određena unapređenja, posebno kada su u pitanju socijalna prava kurira. Glovo je uvek bio kompanija u kojoj želimo da našim kuririma omogućimo pristup većim socijalnim pravima, bez obzira na vrstu ugovora koju imaju. Do 2023. godine očekujemo da ćemo sarađivati sa oko 240.000 kurira širom sveta na mesečnom nivou i posvećeni smo tome da im obezbedimo veća socijalna prava i beneficije, istovremeno štiteći ono do čega sami drže, njihovu autonomiju i fleksibilnost. Kao kompanija, smatramo da ova inicijativa postavlja novi industrijski standard za pravičniju ekonomiju honorarnih poslova – onu koja koristi najbolje prakse i u svojoj srži poštuje socijalna prava”, rekao je Sacha Michaud, suosnivač kompanije Glovo.

„Trenutna situacija u oblasti radnih platformi je takva da većina radnika nema osnovna radna prava niti zaštitu. Uslovi za rad su opasni, zarade niske i nekonzistentne, a prisutne su i prepreke za kolektivnu organizaciju. Glovo, kao jedna od najvećih kompanija u ovoj oblasti, mogla bi da postane primer poštene prakse, ukoliko se posveti sprovođenju sveobuhvatne politike koja unapređuje uslove radnika. Fairwork ne podržava kompanije, već daje nezavisne procene njihovih politika i praksi. Sa te pozicije pozdravljamo poziv kompanije Glovo da pružimo nezavisnu procenu njihovog novog „The Couriers Pledge“ (“Zavet kuririma”) i radujemo se testiranju njegove primene na terenu u odnosu na naše principe poštenog rada“, izjavio je profesor Mark Graham, direktor Fairwork projekta.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar