Home Promo Roberto Poletto (Coming Computer Engineering) o elektronskom fakturisanju

Roberto Poletto (Coming Computer Engineering) o elektronskom fakturisanju

by bifadmin

Kako će izgledati poslovanje kompanija u 2022. godine?

Najveća novina od početka sledeće godine je novi Zakon o elektronskom fakturisanju koji menja same pojmove fakture i načina na koji smo te fakture do sada izdavali.

Novine će, od 01.01.2022. kada propis počne da se primenjuje, važiti za sve javne subjekte, i za sve subjekte privatnog sektora koji su obveznici PDV-a. Država je uvažila primedbe privrednika, te primena ipak neće početi za sve obveznike istovremeno, već će od 01.01.2022. novi propis prvo početi da se primenjuje u međusobnim transakcijama javnog sektora, od 01.07.2022. u transakcijama gde je poverilac javni subjekt a dužnik subjekt privatnog sektora, da bi puna primena propisa, koja obuhvata i sve transakcije subjekata privatnog sektora koji su obveznici primene, počela 01.01.2023.

Kako će digitalizacija faktura izgledati u 2022. godini?

Izdavanje fakture se standardizuje, te faktura mora da bude izrađena na osnovu UBL 2.1 standarda, u XML formatu. Ovo iz upotrebe izbacuje neke do sada uobičajene načine izrade fakture u elektronskom formatu (npr. PDF) i papirnom formatu.

Izmenjen je i način slanja računa i prijema računa, te će se, od datuma početka primene za odgovarajuću kategoriju subjekta i za transakcije na koje se odnosi, faktura slati i primati isključivo preko Sistema elektronskih fakutra, rešenja koje je uspostavila država, kao centralizovano mesto za razmenu elektronskih faktura.

Što se čuvanja tiče, predviđeno je da se fakture čuvaju isključivo u Sistemu elektronskih faktura, ili u slučaju subjekata privatnog sektora, alternativno kod informacionih posrednika. Čuvanje faktura u sistemima samih korisnika će, što se tiče novog propisa i eventualne poreske kontrole, biti nevažeće, dok traje rok za obavezno čuvanje.

Kompleksnost novina i relativno kratak rok za prilagođavanje su uneli dosta konfuzije u privredu, te se kao glavno pitanje postavilo – kako se prilagoditi?

U gotovo svakoj kompaniji ili subjektu koji je obveznik primene je potrebno prilagođavanja postojećih računovodstvenih softvera ili odabir nekog od dostupnih rešanja za elektronsko fakturisanje, pošto će neposredno korišćenje Sistema elektronskog fakturisanja putem korisničkog interfejsa biti nepraktično i neefikasno za kompanije koje izdaju veći broj faktura. Korisnicima je na raspolaganju i usluga informacionih posrednika, u kom slučaju ne moraju da razmišljaju o prilagođavanju i performansama sistema, već o odabiru pouzdanog partnera za ovu odgovornu aktivnost.

Kako kompanija Coming može da pomogne svojim korisnicima u procesu uvođenja eFaktura?

Kompanija Coming – Computer Engineering nudi aplikativno rešenje koje u potpunosti odgovara zakonskim zahtevima i omogućava povezivanje korisnika na Sistem elektronskih faktura, te kreiranje, slanje, primanje i odobravanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovih statusa i prijem obaveštenja na e-mail korisnika. Rešenje je moguće integrisati sa svim modernim računovodstvenim softverima i ERP rešenjima, a moguća je i ručna obrada transakcija.

Dodatno, softver za razmenu elektronskih faktura je moguće koristiti integrisano sa Coming ComDoc sistemom za upravljanje dokumentima (DMS), gde korisnik ima priliku da na jednom mestu, u skladu politikom svoje kompanije čuva, arhivira, pretražuje dokumentaciju i upravlja njome kroz uspostavljanje radnih procesa po meri.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar