Home Promo Erste Bank a.d. Novi Sad: Nastavak pozitivnih trendova poslovanja iz prethodne godine

Erste Bank a.d. Novi Sad: Nastavak pozitivnih trendova poslovanja iz prethodne godine

by bifadmin

• Krediti stanovništvu i mikro klijentima nastavili su da rastu i iznose 106,38 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata neznatno niži za 1,2% i iznose 121,27 milijardi dinara.

• Krediti pravnim licima su na istom nivou u odnosu na kraj 2021. godine i iznose 101,81 milijardu dinara; depoziti pravnih lica su veći za 2,2% i iznose 85,58 milijardi dinara.

• Dobit od kamata viša je za 10,1% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 2,38 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija porasla i iznosi 0,75 milijardi dinara.

• Neto dobit na kraju prvog kvartala 2022. godine iznosi 1,21 milijardu dinara, što je za 38,8% bolji rezultat u odnosu na isti period 2021. godine, zahvaljujući snažnom rastu operativnih prihoda i niskim troškovima rizika.

• Bilansna suma beleži umereni rast sa 320 milijardi dinara na kraju 2021. godine na 321 milijardu dinara.

• Adekvatnost kapitala iznosi 18,02%.

• NPL racio (problematični krediti) je na kraju prvog kvartala 2022. godine ostao na veoma niskom nivou od 1,6%, zahvaljujući opreznom upravljanju rizicima.

„U prvom kvartalu beležimo nastavak pozitivnih trendova poslovanja iz prethodne godine. Dok se čitav svet i dalje oporavlja od krize izazvane pandemijom korona virusa, posledice sukoba Rusije i Ukrajine već počinju da ostavljaju posledice po svetsku ekonomiju. U trenucima poput ovih, kada je vrlo nezahvalno davati bilo kakve prognoze, želeo bih da istaknem da je bankarski sektor u Srbiji visoko kapitalizovan i likvidan i da stoga naši građani ne treba da brinu o svojoj ušteđevini. Takođe, domaća valuta je, zahvaljujući vrlo odgovornom pristupu Narodne banke Srbije, stabilna već godinama unazad“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Na kraju prvog kvartala 2022. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 1,2% u odnosu na kraj prethodne godine, i iznosi 106,38 milijardi dinara. U poređenju sa krajem 2021. godine, stanja depozita stanovništva i mikro klijenata beleže neznatan pad za 1,2% i iznose 121,27 milijardi dinara.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima je sa krajem prvog kvartala 2021. godine je skoro na istom nivou i iznosi 101,27 milijardi dinara. Stanja depozita pravnih lica viša su za 2,2% u poređenju sa krajem 2021. godine i iznose 85,58 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju prvog kvartala 2022. godine ostvarila 13,4% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, kao i rast operativnih rashoda za 29,8%. U odnosu na isti period 2021. godine, operativni rezultat Banke beleži pad od 10,6% i iznosi 1,01 milijardu dinara, dok je na kraju istog perioda 2021. godine banka ostvarila 1,13 milijardi dinara operativnog rezultata.

Na kraju prvog kvartala 2022. godine ostvareno je 2,38 milijardi dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 10,1% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj prihod iznosio 2,16 milijardi dinara. Neto dobit po osnovu

naknada i provizija je viša za 59,9% i iznosi 0,75 milijardi dinara, dok je na kraju istog perioda prošle godine iznosila 0,47 milijardi dinara.

Ukupna neto dobit na kraju prvog kvartala 2022. godine iznosi 1,21 milijardu dinara, što je za 38,8% bolji rezultat u odnosu isti period 2021. godine, kada je neto dobit iznosila 0,88 milijardi dinara. NPL ( problematični krediti) je bez promene u odnosu na kraj prvog kvartala 2021. godine i iznosi 1,6%.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju prvog kvartala 2022. godine je veći za 3,2% u odnosu na kraj 2021. godine, tako da sada Erste Banka ima oko 134 hiljade aktivnih korisnika. Mreža Erste Banke broji 87 poslovnih jedinica na kraju prvog kvartala 2022. godine.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar