Home Promo Da li ste spremni za promene u fakturisanju?

Da li ste spremni za promene u fakturisanju?

by bifadmin

Covid-19 pandemija značajno je uticala na poslovanje brojnih preduzeća, kako u svetu, tako i u Srbiji. Donošenje novog zakona o elektronskom fakturisanju uvodi obavezu elektronskog evidentiranja i obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu za elektronsko fakturisanje i uređuje način korišćenja sistema elektronskih faktura za sve korisnike javanih preduzeća i institucija, kao i za sve privatne kompanije ukoliko su obveznici PDV-a.

Zakonska obaveza svih preduzeća je da, od 01. januara 2023. godine, izdaju fakture u skladu sa odgovarajućim standardom koji je izrađen po uzoru na evropski. Ova zakonska promena podrazumeva da preduzeća imaju obavezu da prilagode svoje poslovanje i fakture izdaju isključivo elektornskim putem.

Prednosti integracionih servisa

Razvijanje integracionih komponenti omogućilo je Coming-u da kreira sistem koji obezbeđuje povezivanje korisnika na Sistem elektronskih faktura (SEF). Ovo rešenje pruža mogućnost slanja, prijema, evidentiranja obrade i čuvanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovog statusa i prijem obaveštenja na e-mail korisnika. Pored osnovnih metoda koje pruža Sistem elektronskih faktura, ovaj servis nudi dodatne metode, kao što je kreiranje nacrta, naknadno dodavanje priloga i potom slanja fakture.

Prilikom dobijanja obaveštenja o prispeću fakture javna preduzeća su u obavezi da tu fakturu odobre u roku od 15 dana. U suprotnom, faktura će biti automatski prihvaćena. Takođe, faktura će automatski biti odbijena ukoliko privatna kompanija ne odobri fakturu u roku od 20 dana. Naše rešenje poseduje sistem upozorenja, koje obaveštava korisnike da se bliži istek roka za obradu fakture.

Kako Coming-ova ComDoc usluga rešava izazove uvođenja elektronskih faktura?

Servis elektronskih faktura omogućava izvoz faktura u vidu Excel tabele, što korisniku može poslužiti kao delovodnik. Brza i efikasna pretraga po svim kolonama tabele, značajno olakšava rad. Još jedna bitna funkcionalnost sistema je i prijava reklamacija ka Centralnom registru faktura. ComDoc aplikacija pruža jasan tabelarni prikaz i lako pretraživanje prema bilo kojoj od karakteristika reklamacija zavedenih u Centralnom registru faktura. Svaka reklamacija sadrži i svoj status, koji se redovno ažurira, a moguće je i poslati zahtev za njegovo ažuriranje.

Počev od 01.01.2023. svi subjekti privatnog sektora imaju obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura. ComDoc nudi funkcionalnost pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a uz mogućnost integracije sa Sistemom elektronskih faktura i lakim povezivanjem sa bilo kojim računovodstvenim sistemom koji to omogućava.

Coming ComDoc sistem za upravljanje dokumentima (DMS) predstavlja aplikaciju koja sadrži brojne alate za upravljanje dokumentima, kao što su zavođenje, čuvanje, pretraživanje dokumentacije, kao i vođenje neograničenog broja procesa koje je moguće podešavati u skladu sa sa pojedinačnim potrebama korisnika. Integracijom servisa za razmenu elektronskih faktura omogućena je obrada faktura kroz procese, čime je postignuto da se procesi u firmi ne menjaju iako je sistem potpuno drugačiji.

Svaka akcija nad fakturom, bilo ona iz sistema koji se bavi samo elektronskim fakturama ili iz radnog procesa u okviru DMS-a, direktno se preslikava na stanje fakture u centralnom sistemu ministarstva finansija, pri čemu ministarstvo garantuje validnost podataka i kao odgovor šalje informacije o promeni statusa fakture. DMS nudi mogućnost dobijanja obaveštenja o prijemu dokumenata, njihovim statusima i zahtevanim aktivnostima na e-mail adresu korisnika.

Integracija i automatizacija za lakše poslovanje

Razvojem integracionih komponenti, dobili smo i mogućnost prosleđivanja podataka o dokumentu nekom eksternom sistemu. Upravo ova funkcionalnost doprinela je lakoj integraciji sa ERP sistemima, pri čemu se nakon prijema fakture, faktura dodatno opisuje informacijama koje ne postoje na Sistemu elektronskih faktura, a potrebne su za knjiženje fakture i kao takva, faktura se šalje u ERP, gde se vrši knjiženje.

Imajući u vidu obimnost koju donosi proces digitalizacije i uvođenje elektronskog fakturisanja, Coming nudi besplatne obuke koje omogućavaju korisnicima da se temeljno upoznaju sa sistemom i načinom rada eFaktura. Specijalističke obuke koje Coming organizuje omogućuju korisnicima da saznaju kako da se najlakše prilagode zakonu o elektronskom fakturisanju. Nezavisno od toga da li se radi o velikom, srednjem ili malom preduzeću Coming može prilagoditi ponudu potrebama klijenata tako da na najpovoljniji način implementira sistem elektronskih faktura i time ubrza proces naplate i posluje u skladu sa zakonom. Prijavu za besplatnu obuku možete izvršiti putem e-maila (efaktura@comdoc.rs).

Tekst priredila: Nina Nešić, Coming

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar