Home Promo Vanja Vagić, Corporate Affairs Manager, Mars UBBAI: Dobra interna komunikacija je ključ uspešnog poslovanja

Vanja Vagić, Corporate Affairs Manager, Mars UBBAI: Dobra interna komunikacija je ključ uspešnog poslovanja

by bifadmin

Vanja Vagić je dobitnica prestižnog Mark Awards priznanja u kategoriji INTERNAL COMMUNICATIONS MANAGER OF THE YEAR.

U kojoj meri su interne komunikacije presudne za uspeh jedne kompanije? Zašto?

Interne komunikacije predstavljaju temelj svih aktivnosti u kompaniji, preduslov su eksterne komunikacije i igraju ključnu ulogu u izgradnji reputacije. Ono o čemu kompanija govori mora biti u skladu s onim što radi. Informacije, vrednosti i ciljevi prvo se prenose unutar organizacije. Kada zaposleni jasno razumeju strategiju i način razmišljanja kompanije, mogu sa njima usklađivati svoje aktivnosti. Ova unutrašnja usklađenost omogućava bolje upravljanje resursima, povećava produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih jer upravo su zaposleni u konačnici najbolji ambasadori kompanije. Oni su ti koji žive vrednosti kompanije svakodnevno. Kada su zaposleni informisani, motivisani i ponosni na svoj posao, oni će prirodno širiti pozitivnu sliku o kompaniji izvan njenih zidova. Ova autentičnost u spoljnoj komunikaciji je nešto što se ne može postići bez jakih internih komunikacija.

Da li je visina zarade danas jedino presudna za izbor poslodavca?

Visina zarade nije jedini presudan faktor prilikom izbora poslodavca, bar ne za mene. Atmosfera u kojoj radim, međuljudski odnosi, fleksibilnost, sloboda izražavanja, način vođenja kompanije, kao i industrija u kojoj firma posluje, mnogo su važniji. Kada se osećam podržano i motivisano na poslu, to ima neprocenjivu vrednost. Zarada, naravno, ima svoje mesto na listi prioriteta, ali smatram da je ona deo šire slike. Kompanije koje cene svoje zaposlene ne samo finansijski, već i kroz pozitivnu radnu atmosferu i profesionalni razvoj, shvataju da zadovoljni zaposleni doprinose uspehu organizacije. Kada su svi ovi elementi usklađeni, tada dolazi do pravog balansa između zarade i drugih aspekata koji čine pozitivno radno iskustvo.

Da li je B2E (business to employee) model poslovanja budućnosti?

I da i ne – stvar je perspektive. U Marsu je taj model poslovanja odavno prisutan i deo je korporativne kulture. Posvećenost zadovoljstvu i angažovanju zaposlenih je za nas jedna od ključnih komponenti poslovanja. Ovo je princip kojim se vodimo čak i pri procesu selekcije novih kolega, gde kandidati dobijaju priliku da detaljno upoznaju našu kompaniju, njene vrednosti i kulturu. Ovaj interaktivan proces selekcije angažuje kandidate, uspostavlja dublji odnos, a naglasak je na usklađenosti s kulturom kompanije, više nego na čistom funkcionalnom znanju. Ovaj model poslovanja rezultira zdravim timom gde se ljudi lako povezuju na svim nivoima, bez obzira na geografsku lokaciju, jer delimo iste vrednosti i principe.
B2E modelom kompanije svoje poslovanje dovode na viši nivo u svim oblastima – a za to ne postoji bolje vreme nego sada.

Šta Mark Awards znači za Vas lično i kako će uticati na Vašu dalju karijeru?

Mark Awards za mene lično predstavlja značajno priznanje od strane struke i kolega u mom radnom okruženju. Smatram da su pohvale i priznanja dragocen podstrek za svakog pojedinca. U kompaniji Mars postoji kultura uvažavanja i pohvala. Ove pohvale nisu samo formalnost; one su dragocene povratne informacije koje pokazuju da se naš trud i posvećenost primećuju i cene.
Iako je Mark Awards priznanje lično za mene, shvatam ga kao nagradu kompaniji u kojoj radim. Ova nagrada je rezultat timskog rada i saradnje, gde smo zajedno postigli izuzetne rezultate. Posebno me raduje što sam priznanje dobila u oblasti interne komunikacije, što je deo posla koji posebno volim i na koji sam izuzetno ponosna.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar