Home Promo Poziv putnicima turističke agencije „Barcino turs“ d.o.o. koji do sada to nisu učinili da podnesu zahteve za isplatu naknade iz osiguranja

Poziv putnicima turističke agencije „Barcino turs“ d.o.o. koji do sada to nisu učinili da podnesu zahteve za isplatu naknade iz osiguranja

by bifadmin

Poziv putnicima turističke agencije „Barcino turs“ d.o.o. koji do sada to nisu učinili da podnesu zahteve za isplatu naknade iz osiguranja

Milenijum osiguranje a.d.o. poziva sve oštećene putnike, koji to do sada nisu učinili, da podnesu odštetne zahteve za isplatu naknade štete iz osiguranja, za aranžmane koji su kupili kod Turističke agencije „Barcino tours“ na teritoriji Srbije. Važno je napomenuti da će isplata odštete svim putnicima, uključujući i one koji su do sada podneli zahteve, početi tek kada svi oštećeni budu podneli odštetne zahteve uz svu potrebnu dokumentaciju kako je predviđeno prema ugovoru o osiguranju.

Podsećamo da je u skladu sa Dopisom Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije br. 000319398 2023 od 03.01.2024. godine proglašena insolventnost turističke agencije “Barcino tours” d.o.o.

Obrazac za prijavu štete i Upitnik mogu se preuzeti na našem sajtu www.mios.rs., gde se nalazi i spisak neophodne dokumentacije koju treba dostaviti.

Dokumentacija podrazumeva:
– pisani ugovor o turističkom putovanju,
– opšti uslovi putovanja,
– program turističkog putovanja,
– potvrda o garanciji putovanja,
– dokazi o plaćanju ugovorene cene putovanja u celosti ili delimično (fiskalni računi, avansni računi uz fiskalni račun, izvod iz banke);
– očitana lična karta;
– instrukcija za plaćanje (broj tekućeg računa oštećenog lica)
Osiguravač zadržava pravo da zatraži i drugu neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Kompletnu dokumentaciju, uz detaljno popunjen Obrazac za prijavu štete i Upitnik uz zahtev za nadoknadu štete potrebno je dostaviti na imejl adresu: prijava@milenijum-osiguranje.rs ili putem preporučene pošte na adresu: Bulevar Milutina Milankovića 3b, Novi Beograd.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar