Close
/ Vesti / U Srbiji posluje 1.200 socijalnih preduzeća
BiF Analize Čitajte B&F online

U Srbiji posluje 1.200 socijalnih preduzeća

Socijalna preduzeća, pored ostvarivanja svoje ekonomske funkcije, kroz prodaju proizvoda i usluga na tržištu, imaju i važnu društvenu ulogu, da doprinesu rešavanju socijalnih pitanja, rečeno je na jučerašnjoj konferenciji koju je organizovala Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN, u prisustvu pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Lalića, članova Radne grupe za izradu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, predstavnika socijalnih preduzeća, Nacionalne službe za zapošljavanje, bankarskog i nevladinog sektora. Konferencija je organizovana kako bi se kroz dijalog svih zainteresovanih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora, našla zajednička rešenja za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji.
Redakcija BIF on 21/04/2017 - 08:51 in Vesti, Politika i društvo, Slajder

This post has already been read 1155 times!

Socijalna preduzeća, pored ostvarivanja svoje ekonomske funkcije, kroz prodaju proizvoda i usluga na tržištu, imaju i važnu društvenu ulogu, da doprinesu rešavanju socijalnih pitanja, rečeno je na jučerašnjoj konferenciji koju je organizovala Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN, u prisustvu pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Lalića, članova Radne grupe za izradu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, predstavnika socijalnih preduzeća, Nacionalne službe za zapošljavanje, bankarskog i nevladinog sektora. Konferencija je organizovana kako bi se kroz dijalog svih zainteresovanih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora, našla zajednička rešenja za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Socijalna preduzeća mogu značajno doprineti zapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva, na primer osoba sa invaliditetom ili socijalno ugroženih lica poput mladih bez roditeljskog staranja, onih bez kvalifikacija i bez radnog iskustva, kao i onih koji su duže vremena bez zaposlenja, istakao je pomoćnik ministra, dodajući da je Nacrt zakona koji reguliše ovu oblast u pripremi i da se očekuje njegovo usvajanje do kraja godine. U saradnji sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom i drugim nadležnim institucijama biće obezbeđeni podsticaji za osnivanje i rad socijalnih preduzeća.

Predstavnici socijalnih preduzeća i nevladinog sektora istakli su da ova vrsta pre svega preduzetničkih i inovativnih firmi, pored zapošljavanja ima i širu društvenu ulogu, poput doprinosa očuvanju životne sredine i prirodnih resursa, pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovnika itd.

Istraživanje FREN-a je pokazalo da je glavna motivacija da neko postane socijalni preduzetnik u težnji da se pojedinac posveti nekoj socijalnoj temi koja ga interesuje i pritom kreira sebi priliku za samozapošljavanje. U najvećem broju slučajeva pokretači, osnivači socijalnih preduzeća su visoko obrazovani, bez prethodnog iskustva u vođenju biznisa, ali sa snažnom motivacijom da daju doprinos društvu na inovativan način, i učine ga boljim, pravednijim i ravnopravnijim.

Prema Republičkom Zavodu za Statistiku u Srbiji posluje blizu 1.200 socijalnih preduzeća, od čega najviše zadruga (65,6%) i udruženja građana (23,7%). U socijalnim preduzećima je zaposleno oko 10.000 lica, a angažuju i oko 20 hiljada volontera. Skoro 17% zaposlenih u sektoru socijalnih preduzeća su lica iz ugroženih grupa.

Konferencija je održana u okviru projekta za “Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva”, koji je, uz finansijsku podršku Evropske komisije, FREN sprovodio od 2014. do 2016. godine, u saradnji sa još deset partnera iz evropskih zemalja, sa ciljem da se razmene iskustva i podstakne razvoj socijalnog preduzetništva u Albaniji, Austriji, Francuskoj, Holandiji, Italiji, Nemačkoj, Poljskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji, i Srbiji.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *