Home VestiBiznis & Finansije Jagma za gotovinom, korporacije „zatežu kaiš”

Jagma za gotovinom, korporacije „zatežu kaiš”

by bifadmin

Izveštaj kompanije Ernst & Young, objavljen pod naslovom „Prilike u neprilikama”, otkriva kako gotovo 350 velikih globalnih korporacija prilagođava svoje poslovne strategije dubokoj svetskoj recesiji i kako će se njihovi glavni prioriteti razvijati u narednih 12 meseci. Dok nervoza raste a recesija se produbljuje, kako na sve to reaguju svetske kompanije?

Početna tačka svakog poslovanja je gotovina i mnoge korporacije su već drastično „pritegle kaiševe”. Skoro 40% kompanija obuhvaćenih istraživanjem, osetilo je značajno pogoršanje u poslovnom okruženju u svojim sektorima, dok je više od trećine ispitanih primetilo da se konkurencija povlači a broj bankrotstava raste. Više od dve trećine kompanija je već povećalo učestalost izveštavanja o poslovnom riziku svojim upravnim odborima.

Trend smanjivanja troškova je već ostavio traga na internoj poslovnoj strategiji. Preko 80% ispitanika je potvrdilo da je već preduzelo opsežne analize uštede. Skoro dve trećine je već iniciralo programe redukcije broja zaposlenih, a više od polovine je racionalizovalo svoje IT troškove. Evropske kompanije su u poređenju sa kompanijama iz SAD češće smanjivale troškove vezane za nekretnine i IT nego za direktne ili indirektne troškove zaposlenih.

Kreditna kriza je naterala kompanije da potraže alternativne načine poboljšanja svoje likvidnosti. Skoro polovina svih ispitanih kompanija je iz ovog razloga prodala ili ugasila neke delove svog poslovanja, 43% je tragalo za alternativnim kratkoročnim finansijskim olakšicama, dok je 23% razmatralo mogućnost reprogramiranja svojih dužničkih obaveza – istovremeno i aktivno komunicirajući sa poveriocima, analitičarima i poreskim agencijama. Jedna četvrtina ispitanika priznaje da dostupnost gotovog novca još uvek nije razmatrana u njihovim kompanijama.

Mark Otty, rukovodeći partner Ernst & Young-ove EMEIA oblasti (Europe, Middle East, India and Africa), po ovom pitanju je izjavio: „Ovo je zanimljiv prikaz globalnih korporacija koje se već suočavaju sa kreditnom krizom, istovremeno razmatrajući kako da odgovore na recesiju. Treba imati u vidu da je poslovni svet već ranije iskusio ozbiljne padove i postoje primeri kriza iz prošlosti iz kojih se mogu izvući pouke. Neizbežno je da će biti gubitnika u narednih 12 meseci ali takođe će se pojaviti mali ali značajan broj čistih dobitnika.”

Kupci i snabdevači su jednako pogođeni
Kompanije obuhvaćene istraživanjem su već pomno pratile i svoje kupce i lance snabdevanja, i to sa dobrim razlogom jer je više od polovine ispitanika osetilo opadanje kreditne sposobnosti njihovih kupaca (skoro 60% ispitanika u Evropi) dok je više od polovine potvrdilo da su neki od njihovih ključnih kupaca u neprilikama i da se produbio jaz između kreiranja porudžbine i njene naplate.

Kompanije su prilagodile svoje strategije novom okruženju – skoro tri četvrtine ispitanika je izjavilo da su pažnju usmerili na ključne klijente, a preko 40% se fokusiralo na razvoj novih proizvoda. Trećina je izjavila ih da strahovanja u vezi sa postojećim kupcima motivišu na širenje baze kupaca; trećina je rekla da su poništili ugovore sa kupcima koji su im se učinili rizičnim.

Kada je u pitanju nabavka, ispitanici su se podelili po pitanju dve veoma različite strategije. Polovina kompanija obuhvaćenih istraživanjem suzila je svoju bazu dobavljača kako bi postigli povoljnije cene ili uslove, dok je druga polovina proširila svoju bazu dobavljača kako bi umanjili efekte neispunjenih obaveza od strane velikih dobavljača. Većina kompanija već uveliko komunicira sa svojim dobavljačima, pri čemu je polovina intenzivirala pregovore o uslovima plaćanja, dok više od četvrtine kompanija smatra da su njihovi glavni dobavljači suočeni sa finansijskim teškoćama.

Christian Mouillon, rukovodeći partner za tržišta u Ernst & Young EMEIA, veoma je jasan kada su u pitanju poslovne strategije: „Nije trenutak da se kompanije ponašaju konzervativno ili neaktivno. Istraživanja prethodnih recesija su pokazala da će kompanije koje isplivaju kao najjače biti one koje su dobro prepoznale prilike da održe svoj razvoj tokom krize i koje su donele strateške odluke koje su ih izdvojile od njihove konkurencije. Vreme krize može iznedriti priliku da se promene sprovedu brže i efikasnije nego u vreme prosperiteta.”

Korporacije „zapušavaju rupe”
U okviru Ernst & Young-ovog istraživanja, kompanijama je takođe postavljeno pitanje u vezi sa njihovim glavnim strategijskim prioritetima u narednih 12 meseci. Velika većina je izdvojila zaštitu sredstava, poboljšanje učinka i restrukturiranje svog poslovanja kao prioritete. Sa aspekta upravljanja gotovinom, dve trećine kompanija su izjavile da razmatraju potpunu reviziju tekućeg upravljanja gotovinom kao i tokova gotovine, polovina razmatra uvođenje merenja obrtnog kapitala u projektovane ciljeve rukovodstva, dok je 36% razmatralo mogućnost transformacije osnovnih sredstava u gotovinu.

Na čemu će se štedeti u budućnosti?
Javljaju se prilično ujednačene poruke po pitanju gde će kompanije nastaviti da traže mogućnosti za uštedu. Korporacije očekuju značajnu ili prihvatljivu uštedu u procesima nabavke (58%), prodaji i marketingu (42%), operacijama (56%) i IT sektoru (43%).

Sa strateškog aspekta, 40% svetskih i 53% evropskih kompanija je izjavilo da aktivno razmatra prodaju sporednih ili neučinkovitih grana poslovanja , kao i povećanu upotrebu centara zajedničkih usluga (27%), povećan „outsourcing“ (31%), pravljenje strateških saveza (30%) i izmeštanje posla na lokacije sa manjim troškovima (31%). Kompanije naročito predviđaju povećan „outsourcing“ u svojim IT sektorima, logistici i ljudskim resursima.

Međutim, jedan deo korporacija vidi recesiju kao priliku za proširenje – 34% svetskih i 38% evropskih korporacija u ovom trenutku razmatra strateške akvizicije.

Dave Read, rukovodeći partner za savetovanje i podršku pri poslovnim transakcijama u Ernst & Young EMEIA, tim povodom kaže: “Bilo da kompanije žele da prodaju delove svog poslovanja i tako dođu do gotovine kojom bi prebrodile ovaj težak period, bilo da aktivno tragaju za otpisanim resursima koje bi otkupili od svojih konkurenata, osnovna pravila ostaju ista. Budite spremni, fleksibilni, očekujte neočekivano i preduzmite odlučne korake.”


Tržišta u razvoju i rast

Dok ispitanici na većinu razvijenih tržišta gledaju na kao tržišta koja su u stagnaciji ili opadanju, evidentirane su značajne i povoljne prilike na tržištima u razvoju. Kina (59%), Indija (45%), Jugoistočna Azija (26%) i Istočna Evropa (31%) su bile smatrane za delove sveta u kojima je najveći deo svetskih kompanija očekivao najveći razvoj. Američke komapnije su prednost davale Jugoistočnoj Aziji više nego Indiji, dok je kod evropskih bilo obruto. Oko 18% kompanija još uvek očekuje značajan rast tržišta u razvoju u bliskoj budućnosti; većina (57%) gaji očekivanje da će se rast nastaviti ali sporijim tempom nego u poslednje dve godine, dok 25% očekuje da će se rast značajno usporiti.

Christos Glavanis, rukovodeći partner Ernst & Young-ove CSE podoblasti (Central and Southeast Europe), zadržava određenu dozu optimizma: „Uvidevši kako se ekonomska moć seli iz razvijenih ekonomija u ekonomije u razvoju, od Zapada ka Istoku i od Severa ka Jugu, jedan broj zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope je pokazao potencijal za unapređenje rasta i privlačenje pažnje svetskog tržišta. Bez obzira na obim krize, kompanije će i dalje tragati za prilikama da se što više angažuju na ovim tržištima, naročito zbog toga što će procenjene vrednosti akvizicija verovatno biti značajno ispod sadašnjeg nivoa.”

Pročitajte i ovo...