Home VestiBiznis & Finansije Narodna banka Srbije: Dobit u 2008. godini 62,1 mil. evra

Narodna banka Srbije: Dobit u 2008. godini 62,1 mil. evra

by bifadmin

Prihodi centralne banke od kamata prošle su godine bili niži za 33 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi viši za 12,51 miliona evra.

U godišnjem izveštaju Narodne banke Srbije navedeno je da su prihodi centralne banke od kamata bili manji za 33 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi veći za 12,51 miliona evra.

Zbog visokih troškova povlačenja dinara kako bi se smanjio pritisak na inflaciju, neto gubitak NBS po osnovi kamata u 2008. godini iznosio je 9,8 miliona evra.

Iskazane neto prihode iz trgovanja čine prihodi od kursnih razlika u iznosu od 50,6 miliona evra, zatim neto prihodi od promene vrijednosti imovine i obaveza u vrednosti 17,5 miliona evra i dobit od prodaje hartija od vrednosti kojima se trgovalo u iznosu od 3,6 miliona evra.

Od tih prihoda iz trgovanja samo neto dobitak po osnovu trgovine hartijama od vrednostii predstavlja realizovani dobitak NBS, dok su ostalo nerealizovani prihodi, odnosno nelikvidan prirast u dinarskom iskazivanju vrednosti imovine NBS po trenutnim tržišnim cenama.

Na kraju 2008. kapital NBS iznosio je 63,8 miliona evra i u odnosu na prethodnu godinu povećan je za 61,8 miliona evra, uglavnom zbog ostvarene dobiti i povećanih revaloriziranih rezervi.

Pročitajte i ovo...