Home TekstoviNove tehnologije Online vežbanka za školarce

Online vežbanka za školarce

by bifadmin

Online vežbanka je delo Aleksandra Uroševića koji je, prema sopstvenom priznanju „bio primoran da napravi online aplikaciju i time pomogne svome sinu Mihailu da nauči slova“. Mihailu je aplikacija brzo dosadila i tako je pala u zapećak. Međutim, pošto je Mihailo raspust proveo igrajući kompjuterske igre, njegovom ocu je palo napamet da napravi aplikaciju i za matematiku, a potom i engleski. Sve je to ukratko istorijat sajta Vežbanka.

Vežbanka je sajt namenjen deci. Može se reći da je jedinstven na ovim prostorima. Ime je izabrano na Twitter anketi, a dizajn je urađen u aplikacijama otvorenog koda GIMP i Inkscape.

Aleksandar je na svom blogu Vežbanku opisao ovako:

Vežbanka je skup veb aplikacija koje olakšavaju učenje i memorisanje slova azbuke, fonetskih parova suglasnik-samoglasnik i čitanje kratkih rečenica (Azbuka), rešavanje jednačina sa brojevima prve desetice (Matematika), te memorisanje ispravno napisanih reči engleskog jezika i prepoznavanje njihovog značenja (Engleski).

Simbolično, svaka od pomenute tri aplikacije (oblasti) ima tablu sa drugačijom teksturom – male i velike linije za azbuku, kvadratići za matematiku i velike linije za engleski.

Azbuka

U aplikaciji Azbuka postoji osam vežbica, i to:

  • Azbuka (po redu): slova azbuke od A do Š, veliko i malo slovo zajedno.
  • Azbuka (bez reda): nasumično izabrana mala ili velika slova azbuke.
  • Azbuka (par bez reda): nasumično izabrano malo i veliko slovo azbuke.
  • Samoglasnik: nasumičo izabrani samoglasnik, malo ili veliko slovo.
  • Slog (po redu): dvoslovni slogovi malim slovima, suglasnik i samoglasnik (a, e, i, o, u), u kombinacijama bez ponavljanja (ba, va, ga… ču, džu, šu).
  • Slog (bez reda): nasumično izabrani dvoslovni slog, suglasnik i samoglasnik, mešano mala i velika slova.
  • Rečenica (po redu): izabrane rečenice, jedna po jedna, iz bukvara za prvi razred osnovne škole.
  • Rečenica (bez reda): nasumično izabrana rečenica iz bukvara za prvi razre osnovne škole.

Osim osnovne statistike o broju pređenih zadataka i poziciji trenutno prikazanog zadatka u nizu, za azbuku trenutno ne postoji istorija rešenih zadataka.

Matematika

Matematika nudi mogućnost unosa rezultata brojevima, i to za operacije sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja. Ukoliko dete unese netačan rezultat, o tome će biti obavešteno. Takođe se obaveštava i kada unese tačan rezultat. Na dnu table ispisuje se aktuelna statistika sa brojem tačnih, brojem netačnih i ukupnim brojem rešenih zadataka.

Dugme „Istorija“ sa sličicom liste omogućava roditeljima uvid u spisak rešenih zadataka sa unetim rezultatima, kao i vremenskom oznakom kada je zadatak rešen. Na ovaj način roditelji lako mogu videti gde dete najčešće pravi greške.

Engleski

Engleski trenutno nudi samo mogućnost unosa značenja engleske reči na sprskom jeziku, pri čemu je moguće uneti i sinonime (npr. pernica ili pribor za pencil-case). Za brojeve je pored broja slovima moguće ukucati samo broj (ciframa). Ako dete ne zna šta neka reč znači, može ukucati upitnik umesto reči i dobiće reč na srpskom. Na dnu table se ispisuje aktuelna statistika sa brojem tačnih, pogrešnih i ukupnim brojem datih odgovora. Pomoć za nepoznate reči se ne računa u odgovor.

I za engleski postoji istorija pređenih pojmova, s tim da se pored tačnih i pogrešnih odgovora beleži i pomoć za nepoznatu reč. naravno, vremenska oznaka je prisutna i za ovu istoriju.

U Aleksandrovom planu je rad na istoriji za azbuku, mogućnost izbora unosa značenja na srpskom ili unosa engleskih reči za aplikaciju Engleski, sličice predmeta za slova azbuke i eventualno sličice koje opisuju englesku reč u aplikaciji Engleski.

Aleksandar Urošević je već bio sagovornik našeg časopisa u broju 42 u temi povodom softvera otvorenog koda i njegovog dodatka za kancelarijski paket OpenOffice.org koji preslovljava latinicu u ćirilicu i obratno. Otac je dvoje dece koja mu očigledno daju inspiraciju.

Pročitajte i ovo...