Home TekstoviNovi brojevi Održana promocija Biznis Top 2008.

Održana promocija Biznis Top 2008.

by bifadmin

Časopis Biznis & Finansije održao je juče u Medija centru pomociju godišnje publikacije, edicije Biznis Top 2008., u kojoj možete naći rezultate poslovanja privrednih subjekata iz prošle godine, rangirane po dobiti, aktivi, kapitalu i poslovnom prihodu. Konferenciju je otvorila glavna urednica B&F-a, gospođa Milica Kostić, zahvaljujući se partnerima, Agenciji za priviredne registre i Dilojtu, koji su omogućili da se te informacije publikuju. U uvodnim rečima, ona je napomenula da se analizom ovih statističkih podataka može doći do zaključka da se polovina gubitaka, ali i dobitaka koji prožimaju celu srpsku privredu može uočiti u nekih stotinak preduzeća, pri čemu su to u određenim slučajevima ista preduzeća.

Niz nelogičnosti koje se provlače u domaćoj privredi ilustruje činjenica da trećina preduzeća nema nijednog zaposlenog, dok 90% preduzeća zapošljava manje nego 1% velikih. Gospođa Kostić se osvrnula i na uticaj svetske ekonomske krize na srpsku privredu, rečima da je, ne samo zbog krize, već zbog višedecenijske tranzicije preživljavanje postalo naš ekonomski model. Parafrazirajući Petera Jungena koji je gostujući u Beogradu rekao da je kapitalizam dokazao svoju neuspešnost, ovoj tvrdnji suprotstavila je činjenicu da je u svojoj istoriji kapital ciklično prolazio kroz krize i da sada treba obnoviti duh koji je kapitalizam učinio toliko efikasnim – preduzetnički duh i radnu energiju. Milica Kostić je završila svoje obraćanje rečima da kod nas ljudi više gledaju u državu nego u ono što treba da rade, i da je realna opasnost koju nosi ova kriza zapravo apatija i osećaj bespomoćnosti.

Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre, je u svom obraćanju okupljenima pomenuo da je za promenu načina poslovanja i efikasnosti privrede potrebna učestala zakonodavna aktivnost, čiji smo svedoci bili proteklih meseci, počev od uvođenja jednošalterskog sistema. Osim donacije Svetske banke koja je upotrebljena za razvoj softverskog sistema APR-a, g. Obradović je izjavio da će do marta naredne godine ova agencija osvežiti ostatak informatičke opreme. Kao posledica takvih inovacija prvi registri su krenuli sa radom, poput Registra javnih glasila iz oktobra, za koji je do sada podneto 240 prijava. Ove aktivnosti dovešće do prve sistematski pravljene baze podataka, što će omogućiti transparentnost i lakše praćenje poslovanja.

edicija biynis top 2008

Nenad Gujaničić, ekonomski analitičar iz Sinteza Brokera, svojim izlaganjem obuhvatio je efekte krize u tekućoj godini, govoreći o padu prometa na berzi, koji je u 2009. godini 3 do 4 puta manji nego u prošloj. Iako je prekinut dvogodišnji silazni period, uočljive su fluktuacije u cenama nelikvidnih hartija, a još uvek zavisimo od stranog kapitala koji u velikoj meri diktira kretanja na tržištu hartija. Slabost Beogradske berze pokazuje da je država i dalje premalo zainteresovana za tržište kapitala, i da umesto da pospešuje transparentnost, svedoci smo slučajeva koji to upravo negiraju. Gospodin Gujaničić podsetio je na netrensparentnost domaćih preduzeća, rečima da još uvek imamo samo pet kompanija koje kontinuirano izveštavaju o poslovanju. Dok na berzi dominira bankarski sektor, njegova ekspanzija u domaćoj privredi je ove godine prekinuta, kada su problemi iz realnog sektora počeli da utiču na finansijski. Banke su postale rezervisane prema riziku, što je uticalo na njihovu likvidnost ove godine, a Gujanićeva je prognoza da će se situacija pogoršati. Oprez banaka u ovim slučajevima pogoršaće poslovanje realnog sektora, koji već sada oseća krizu zbog nekreditiranja, a zaključke o posledicama možemo odonositi u proleće naredne godine, kada budu publikovani godišnji izveštaji kompanija.

Edicija Biznis Top 2008. može se naručiti preko B&F sajta ili kontaktiranjem marketinga, a liste najvećih domaćih kompanija, prognoze i analize, izdvojili smo za vas na ovoj stranici.

Više fotografija sa događaja imate na našoj fejsbuk stranici.

Pogledajte video sa promocije Edicije

Pročitajte i ovo...