Home TekstoviNove tehnologije Nedovoljno usluga za primenu elektronskog potpisa

Nedovoljno usluga za primenu elektronskog potpisa

by bifadmin

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su 22. januara okrugli sto sa temom “Kako ubrzati razvoj elektronskih servisa”. Povod za ovaj skup je nedostatak raspoloživih usluga u oblasti javne uprave, uprkos postojanju elektronskog potpisa još od decembra 2008. godine.

Na okruglom stolu su učestvovali skoro svi akteri razvoja javnih elektronskih servisa, koji su imali prilike da predstave ili prikažu pripreme u ovoj oblasti.

Učesnici okruglog stola su zaključili da se elektronske usluge razvijaju za potrebe građana i privrede i da će garantovati zaštitu privatnosti građana. Za efikasniji i koordinirani razvoj elektronskih servisa neophodno je da se organizovano sprovodi usvojena Strategija razvoja e-uprave i Akcioni plan.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je osnovni koordinator aktivnosti svih koji rade na razvoju elektronskih servisa i ono treba da obezbedi da se neke aktivnosti ne dupliraju, brzo uočavaju zajednički problemi i vode zajedničke aktivnosti.

Takođe, zaključak skupa je da su domaće IKT kompanije osposobljene za primenu najnovijih znanja neophodnih za razvoj i uvođenje elektronskih usluga. Na sastanku je i sugerisano da Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo treba da sagleda trenutno stanje u vezi sa primenom RSA ključa od 1.024 bita, kao i da izmeni odgovarajuće pravilnike koji to regulišu. (A.S).

Izvor: Mikro.rs

Pročitajte i ovo...