Home TekstoviNove tehnologije Billans – Web računovodstvo

Billans – Web računovodstvo

by bifadmin

Novo poslovno internet rešenje Billans, koje su razvile partnerske kompanije iz Slovenije, Srbije i Italije, omogućava preduzećima i računovodstvenim agencijama da rade na istim podacima istovremeno, u svakom trenutku i svih 365 dana u godini, nezavisno od toga gde se ko u datom trenutku nalazi. Time je omogućen direktan uvid u sve transakcije preduzeća, efikasnija kontrola troškova, kao i bolja komunikacija između preduzetnika i računovođe.

Uz web računovodstvo ostvaruje se značajna ušteda jer nije potrebna posebna instalacija, nema arhiviranja niti slanja dokumentacije, nema troškova servisiranja – u sistem je ugrađena online podrška, a posebna prednost je redovno informisanje korisnika o novim računovodstvenim propisima. Procenjena ušteda u preduzeću sa jednim računarom je oko 1400 evra godišnje!

Aplikacija je postavljena na web serveru – sigurnost podataka je veća nego da se oni nalaze na serveru u preduzeću. Za razvoj softvera korišćeni su alati koji koriste banke za svoje web aplikacije. Podacima mogu pristupiti samo ovlašćeni korisnici, a količina podataka kojima pojedinačno pristupaju može biti različita u skladu sa kompetencijama. Svaki unos je lako proverljiv – ko ga je uneo ili obrisao, kada i koliko vremena je na to utrošio, da li je naknadno nešto menjano. Ovakav vid kontrole smanjuje greške i povećava kvalitet i brzinu rada, a istovremeno motiviše zaposlene da rade ažurnije.

Aplikacija ima ugrađenu mogućnost korišćenja elektronskog potpisa, što će znatno ubrzati prilagođavanje srpskih preduzeća evropskom zakonodavtsvu kada za to dođe vreme.

S obzirom da veliki broj domaćih preduzeća radi sa nelegalnim softverima, finansijska pristupačnost Billans-a mnogima će pomoći da sa piratskih softvera pređu na legalne.

Statistika

Primena novih, web–tehnologija pomoći će srpskim preduzećima da se uklope u svetske trendove koji idu u korist web poslovanja: istraživanje čuvene konsultantske kuće IDC pokazuje da će u 2011. godini IT industrija porasti za 5,7%, da će zemlje u razvoju u IT ulagati 2,5 puta više nego razvijene, a da će se više od 15 odsto uložiti upravo u internet: predviđa se da će globalna mreža rasti 4 do 5 puta brže od IT industrije uopšte!

Anketa među srpskim preduzećima koju je sprovela kompanija Billans International pokazala je da:
– 90% preduzeća poseduje računar i pristup internetu
– 95% preduzeća donosi dokumenta u računovodstvenu agenciju ili ih proverava telefonom
– 90% preduzeća izdaje račune u Exel-u
– 75% preduzeća koristi DOS operativni sistem za računovodstvo
– 99% ima mobilni telefon, ali samo 1% preko njega pristupa računovodstvenim podacima firme

Pročitajte i ovo...