Home VestiBiznis & Finansije Delegacija Kluba privrednika opštine Palilula na Evropskoj nedelji preduzetnika u Atini

Delegacija Kluba privrednika opštine Palilula na Evropskoj nedelji preduzetnika u Atini

by bifadmin

U Atini je od 23. do 25. februara održana Prva evropska nedelja preduzetništva u Grčkoj, u organizaciji Grčke Start Up asocijacije, Atinske privredne komore i pod supervizijom Evropske konfederacije mladih preduzetnika – YES. Pokrovitelji ovog međunarodnog skupa preduzetnika iz Evrope, Bliskog i Srednjeg istoka, Severne Afrike i Amerike, bili su Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo obrazovanja, a u saradnji sa Nacionalnom bankom Grčke i Američko-grčke privredne komore.

Ono po čemu je važan ovaj poslovni skup, pored toga što se održavao u atmosferi aktuelne finansijske situacije u Grčkoj, jeste činjenica da je na poziv organizatora učešće uzela i delegacija preduzetnika iz Srbije, tačnije predstavnici Kluba privrednika opštine Palilula, na čelu sa predsednikom Tomislavom Jovanovićem. Osnovni razlog za upućivanje poziva jeste da je ovaj palilulski privrednik klub od juna prošle godine novi član Evropske konfederacije mladih preduzetnika – YES koja, sada, zajedno sa Srbijom, okuplja preko 40.000 članova iz 17 zemalja.

Evropska nedelja preduzetnika u Grčkoj, sastojala se od panel diskusija i preduzetničkih radionica, a sve je završeno B2B susretima u cilju razmene poslovnih ideja i predloga za uspostavljanjem poslovne saradnje između preduzetnika iz SAD, Rusije, Velike Britanije, Saudijske Arabije, Španije, Mađarske i naravno Srbije. Upravo je prezentacija delegacije iz Srbije izazvao posebno interesovanje učesnika Konferencije jer je dosta njih iskoristilo priliku da u neposrednim susretima koji su se dešavali spontano, van zvaničnih programa Konferencije uspostavi kontakt i otvoreno predloži mogućnost poslovne saradnje kako sa Klubom privrednika opštine Palilula tako i sa članovima Kluba!

Na samom početku konferencije okupljenim preduzetnicima, a ima ih oko 560 zainteresovanih, obratio se Konstantin Mihalos, predsednik Atinske privredne komore. Zatim je svojim govorom skup pozdravila Ana Dijamantopulu, ministar obrazovanja u Vladi Grčke, koja je istakla značaj i ulogu preduzetnika i preduzetništva u vremenu krize, kao i neophodnost da se obrazovni sistem uskladi sa potrebama zahteva privrednog života. U ovom delu okupljeni su imali prilike da se upoznaju i sa aktivnostima i potencijalima Kluba privrednika opštine Palilula, što sve zajedno definiše Klub Privrednika Palilule kao dobrog partnera za uspostavljanje i razvijanje kvalitetne i uspešne poslovne a pogotovo preduzetničke saradnje. Prezentacija Kluba privrednika opštine Palilula bila je i prilika da se delegacija Kluba zahvali posebno na ukazanoj prilici za predstavljanjem i na samom učlanjenju u evropsku porodicu preduzetnika, uz izražavanje nade da se sličan skup uskoro održi i u Beogradu. Ovo poslednje je i potvrđeno od strane članova UO YES-a na sastanku koji je održan sa delegacijom Kluba privrednika opštine Palilula, poslednjeg dana Konferencije u Atini. Time, kao i otvorenim stavom UO YES-a prema preduzetničkom klubu iz Srbije, potvrđeno je jasno i glasno očekivanje od strane YES-a da se očekuje intenzivan angažman Kluba sa Palilule u ovoj međunarodnoj organizaciji.

Treba napomenuti da članstvo Kluba privrednika opštine Palilula u Evrospkoj konfederaciji mladih preduzetnika – YES, otvara mnoga vrata kako zameđunarodnu saradnju tako i za mnoge pristupne fondove što je čini se značajnije za finansiranje projekata poslovnih ljudi i preduzetnika iz Srbije, posebno onih koji su okupljeni oko Kluba privrednika opštine Palilula, direktno – članstvom, ili zahvaljujući ranije uspostavljenoj poslovno-tehničkoj saradnji.

Radi potpune obaveštenosti šta je i šta predstavlja Evropska konfederacija mladih preduzetnika – YEs, evo nekoliko važnih informacija:

Evropska konfederacija mladih preduzetnika glavna je preduzetnička asocijacija u Evropi koja okuplja 40.000 članova. Njen cilj je da pruža pomoć i da radi na unapređenju privrednog i društvenog učinka mladih preduzetnika na starom kontinentu. Kao takva, predstavlja najveću dinamičnu mrežu preduzetnika koja stalno proširuje svoje aktivnosti. Od nedavno, i Srbija ima svog predstavnika u YES-u – Klub privrednika opštine Palilula!

Nastala 1988, kada se okupilo sedam nacionalnih grupa i udruženja mladih preduzetnika kako bi pružilo odgovor na izazove koji su nastali ratifikacijom Jedinstvenog evropskog akta, jula 1987. godine. Mladi preduzetnici iz Austrije, Francuske, Nemačke, Grčke, Italije, Japana i Portugalije sastali su se na Kapriju gde su potpisali “Međunarodnu povelju mladih preduzetnika”, od tada poznatu i kao Povelju sa Kaprija. Ovim dokumentom ustanovljeni su temeljni principi buduće saradnje. Takođe je dogovoreno, da je društvena uloga jednog preduzetnika da doprinosi ekonomskom, političkom i društvenom razvoju svog okruženja. Zajedničke akcije zasnivale su se na:
– slobodnoj trgovini u svetu
– nezavisnom preduzetničkom sistemu
– preuzimanju društvene uloge
– pravilima slobodne konkurencije
– zaštiti životne sredine

Ustanovljavanje bazičnih principa pratio je razvoj operativnih pravila radi daljeg jačanja zajedničkih aktivnosti ove asocijacije.

Prvi set pravila konačno je postavljen u Ustavu YES-a koji je potpisan u Beču početkom 1990. Konačno, tokom 1991, Evropska konfederacija mladih preduzetnika je uspostavljena inicijativom šest nacionalnih asocijacija mladih preduzetnika iz Austrije, Francuske, Nemačke, Grčke, Italije i Portugalije.

Godine 1993, u Briseluje osnovan Generalni Sekretarijat u cilju intenziviranja lobiranja YES-a na nivou EU, kao i da unapredi razmenu informacija o evrospkim inicijativama među članovima Konfederacije.

Tokom godina, Konfederacija se razvila do nivoa na kome danas postoji i deluje, a to znači da okuplja 16 nacionalnih asocijacija iz tzv. staroevropskih zemalja – Austrije, BElgije, NEmačke, Grčke, Italije, Holandije, Portugalije i Španije, zatim iz zemalja, novih članica EU – Mađarske, Slovenije, Kipra, kao i iz Crne Gore. Asocijacija mladih biznismena Turske pristupila je YES-u pre nego što je ova zemlja postala kandidatom za članstvo u EU. Od zemalja koje nisu članice EU, YES je okupio Albaniju i Ukrajinu, da bi spisak bio dopunjen 2007. ulaskom u članstvo Kazahstana.

Misija
Kao cilj Konfederacije YES ističe se na prvom mestu unapređenje ekonomskog i društvenog učinka mladih preduzetnika u Evropi. YES aktivno doprinosi promociji preduzetničkog duha u Evropi i van nje. Ova konfederalna međunarodna organizacija stimuliše razmenu i umrežavanje aktivnosti između mladih preduzetnika, zatim jača saradnju i razmenu najboljih iskustava u praksi između svojih članica – nacionalnih asocijacija, posebno u domenu edukacije i obuka.

YES neguje stalni dijalog sa institucijama EU u cilju da:
– obezbedi da se inicijative EU odražavaju i na duh preduzetništva u Evropi
– promoviše političke mere koje će omogućiti poslovne aktivnosti mladih preduzetnika
– sarađuje sa državnim vlastima radi pojednostavljenja ambijenta za poslovanje
– obezbedi da uslovi za osnivanje preduzeća u EU ostanu jedinstveni i poželjni
– upoređuje i procenjuje uticaj mera međunarodnog tržišta na preduzeća iz zemalja članica
– snaži lakši pristup informacijama o politici EU za mala i srednja preduzeća širom Evrope
– ohrabruje politike koje će favorizovati saradnju među različitim generacijama preduzetnika
– preuzima aktivniju ulogu u političkim debatama i ekonomskim projektima koji imaju za cilj promovisanje evropskog preduzetništva širom sveta.

YES, dalje, jača poslovnu saradnju i stvaranje mreže aktivnosti između mladih preduzetnika putem:
– promovisanja razmene profesionalnih iskustava
– razvijanja mreže regionalnih poslovnih koordinatora u Evropi koji će dalje širiti i jačati saradnju i podržavati transnacionalne projekte
– uspostavljanja sinergije među ostalim mrežama u Evropi koja ohrabruje poslovnu saradnju među preduzetnicima
– organizovanja susreta mladih preduzetnika, kao što je Godišnji Samit YES-a.

YES je uspostavio veze sa preduzetničkim organizacijama u Evropi i van nje da bi:
– podržao stvaranje organizacija mladih preduzetnika u zemljama u razvoju
– podsticao razmenu i odnose među mladim preduzetnicima širom sveta.

Kao principi koji odražavaju postojanje i delovanje YES-a ističu se sledeći:
– YES podržava koncept nezavisnog slobodnog preduzetničkog sistema, koji se zasniva na principu privatne svojine u okviru društva tržišne ekonomije,
– YES svojim postojanjem potvrđuje vladavinu slobodne konkurencije koja zabranjuje kompanijama da dominiraju tržištem, što sve predstavlja fundamentalne elemente sistema privatnih i slobodnih preduzeća,
– YES priznaje činjenicu da je zaštita životne sredine važna društvena funkcija kompanija kao i pojedinaca,
– YES prihvata posvećenost preduzetnika da sarađuju sa zaposlenima u cilju doprinosa privrednom, političkom i društvenom razvoju u okviru svojih zajednica,
– YES je saglasan da radi u cilju stvaranja uslova slobodne trgovine u svetu.

Pročitajte i ovo...