Home TekstoviB&F Plus Dejan Turk, Vip mobile: Nova vremena zahtevaju nove ideje

Dejan Turk, Vip mobile: Nova vremena zahtevaju nove ideje

by bifadmin

Dolazak virtuelnog operatera Mundio mobile u Srbiju pokazuje da domaće tržište prati aktuelne svetske trendove. Međutim, značajne promene koje se globalno dešavaju u oblasti telekomunikacija dovele su do toga da „tradicionalni“ operateri sada pokreću niz potpuno novih usluga, u koje spada i kreiranje sadržaja za korisnike, kaže Dejan Turk, direktor kompanije Vip mobile.

Dolazak virtuelnog operatera na srpsko tržište predstavlja dvostruku novost, budući da nije reč samo o novom igraču, već je i njegov poslovni model bitno drugačiji od načina na koji rade tri velika postojeća operatera. Mundio mobile, kao deo britanske Mundio grupe, imaće sopstveni sistem obračunavanja i naplate, ali će koristiti tuđu infrastrukturu, odnosno mrežu kompanije Vip mobile.

Iako je u Srbiji takav način poslovanja još nepoznanica, u svetu je to jedan od aktuelnih trendova u oblasti telekomunikacija, objašnjava Dejan Turk, direktor Vip mobile. „Primera radi, samo u Austriji u ovom trenutku posluje tridesetak virtuelnih operatera“, kaže Turk. „Oni su mali, ali zato veoma fleksibilni, što im omogućava veliku prednost na tržištu. Sposobni su da brzo prilagode ili promene svoje poslovne modele, kao i mrežu koju koriste, a prepoznatljivi su i po tome da tragaju za tržišnim nišama koje veliki operateri ne pokrivaju u potpunosti“.

Mundio mobile je već prisutan na devet tržišta i specijalizovan je za međunarodne pozive. Stoga je za očekivati da će virtuelni mobilni operater nastojati da „otvori“ ovdašnje tržište povoljnim roming uslugama, naročito kada je reč o komunikaciji sa mnogobrojnom srpskom dijasporom, najavljuje Turk.

Na pitanje kakav je interes VIP-a u tome, naš sagovornik ističe da je već sama odluka britanske kompanije da ih izabere kao partnere, „očigledan pokazatelj kvaliteta naše mreže i usluga. Naravno, ova saradnja će nam otvoriti mogućnosti za nove prihode, kroz takozvanu veleprodaju jednog dela naših mrežnih kapaciteta. S druge strane, dobićemo novog konkurenta na srpskom tržištu, što će zahtevati i da svoju ponudu prilagodimo tako da ona bude odgovarajuća dopuna uslugama koje će nuditi Mundio mobile“.

Zaokret ka kreiranju sadržaja

Kada je reč o interesu korisnika, Turk podseća da je potpuno ukidanje rominga među zemljama članicama EU predviđeno do juna 2017. godine, ali da je zahtev Srbije evropskim regulatorima da bude tretirana na isti ili sličan način Evropska komisija odbacila. Zato su roming usluge značajnije pojeftinile samo u saobraćaju sa Makedonijom, Crnom Gorom i BiH, sa kojima su potpisani međudržavni ugovori. „Teško je predvideti kada će doći do većeg pomaka po tom pitanju, ali povećanje konkurencije će, svakako, doprineti boljoj ponudi“, ocenjuje naš sagovornik.

Bolja ponuda podrazumeva i da će kompanija Vip mobile, koja je do sada investirala u Srbiji ukupno 934 miliona evra, uključujući i 320 miliona evra u početnu frekvenciju, nastaviti sa ulaganjima. Opravdanost takve odluke potvrđuju najnoviji pokazatelji o ostvarenim rezultatima, naglašava Turk. „Trenutno beležimo preko dva miliona korisnika i jedini smo operater u zemlji koji ostvaruje rast, a izveštaj RATEL-a za treći kvartal pokazuje da Vip ima najbolju 4G mrežu u zemlji, sa više baznih stanica od objedinjene konkurencije“. S obzirom da među konkurencijom nema više značajnijih razlika u pogledu cene tarifa ili uređaja, Turk najavljuje da će se dalje pozicioniranje na tržištu ostvarivati pre svega kroz odnos sa kupcima, korisničku podršku i druge usluge.

Stoga će Vip mobile u narednom periodu, osim prenosa sadržaja, biti fokusiran i na njegovo kreiranje, pa je u tom cilju već pokrenuo saradnju sa kompanijama Orion i Magic Box, koja omogućava uslugu video-na-zahtev. „Prisutni smo, takođe, i u segmentu cloud servisa za mala i srednja preduzeća, kao i bezbednosnih usluga za poslovne korisnike i domaćinstva. Moguće je da ćemo razvijati i servise u oblasti bankarstva – u Austriji već imamo svoju banku, a u Srbiji smo uspostavili partnerstvo sa Socete Generale bankom, i na osnovu tih iskustava razmatramo na koji način ćemo razvijati taj specifičan segment tržišta. U međuvremenu smo napravili značajan pomak u saradnji sa velikim preduzećima u državnom vlasništvu – potpisali smo ugovore sa RTS-om i Aerodromom Nikola Tesla, a naš korisnik je i Srpska pravoslavna crkva“, nabraja Turk.

On navodi da se promene u pogledu zahteva korisnika na domaćem tržištu ogledaju kroz nekoliko ključnih trendova. Uočljiv je veliki rast broja korisnika postpejd usluga, koji sada preovlađuju i u Vip-ovoj korisničkoj bazi, a masovna upotreba pametnih telefona pred operatere postavlja zadatak da obezbeđuju uslove za sve veći protok informacija. Primera radi, prošle godine je optimalan izbor predstavljala ponuda od 500MB, a ove godine je to većini korisnika postalo nedovoljno. Osim toga, operateri sada moraju da vode mnogo više računa o transparentnosti svojih usluga, imajući u vidu da korisnici mogu sami da proveravaju brzinu mreže i interneta preko besplatnih aplikacija.

Šta je bitno za investitore?

Iako je konkurencija na domaćem telekomunikacionom tržištu sve oštrija, stiče se utisak da su svi operateri u svojim promotivnim kampanjama fokusirani na istu ciljnu grupu: mlade. Komentarišući ovakav pristup, Turk podseća da je Vip mobile već od početka svog poslovanja u Srbiji nastupio kao mlada i dinamična kompanija i da je, shodno takvoj poslovnoj filozofiji, i svoju ponudu prvenstveno usmerio na mlađu populaciju.

„Iz današnje perspektive to se pokazalo kao ispravan pristup jer se uporedo sa unapređenjem i pojeftinjenjem tehnologija, odluke o izboru novog mobilnog uređaja ili tarifnog paketa u domaćinstvima sve više prepuštaju mladima“. Vip mobile je, ističe Turk, ponudio korisnicima nova sniženja cena i to upravo u onim uslugama koje su do sada bile „zapisane sitnim slovima u ugovoru“, pa je, tako, ukinuta naplata uspostavljanja poziva, kao i pozivanja korisničkog centra.

Kada je reč u unapređenju poslovnog ambijenta za investitore i najavama države da se od naredne godine planiraju velika ulaganja u telekomunikacionu infrastrukturu, Turk kao jedan od prioriteta izdvaja mogućnosti za korišćenje infrastrukture u fiksnoj telefoniji: „Država bi trebalo da omogući pristup svakoj zainteresovanoj strani i zakup po tržišnim cenama. Kanali za optičke kablove koji su u vlasništvu velikih javnih kompanija trebalo bi, ukoliko za to ima kapaciteta, da se ’otvore’ za sve atraktivne ponuđače. Što se tiče mobilne telefonije, voleo bih da država, pre svega, ukloni birokratske prepreke, poput zahteva za velikim brojem dozvola prilikom instaliranja baznih stanica, što posledično usporava ceo tehnološki razvoj“.

Naš sagovornik skreće pažnju na još jedan problem koji se javlja u lokalu. „Svako bi hteo da ima u svom kraju brzi internet, ali ne nužno i baznu stanicu. Država bi, zato, trebalo da uslovi operatere na tešnju međusobnu saradnju“, smatra Turk, „jer ne vidim smisao u tome da svako od nas gradi svoje stubove na istoj lokaciji, umesto da se svi ’kačimo’ na jedan“.

 

„Popravite mi Džudžl“

Barem jednom mesečno Dejan Turk posećuje Vip-ov korisnički centar, gde po više sati preslušava šta korisnici traže i koliko su informisani. „Bio sam u prilici da čujem pitanja poput ’koliko imam milibara u svom paketu’ ili žalbu na ‘pokvareni Džudžl’, ali to su izuzeci“, naglašava Turk. „Najveći broj korisnika je tehnološki veoma edukovan u pogledu usluga, tarifa i paketa, gotovo jednako kao i naši prodavci“.

 

 

decembar/januar 2016/17 broj 132/133

Pročitajte i ovo...