Home TekstoviB&F Plus Poslovanje domaće privrede u 2016. godini: Uspeh na račun dobavljača

Poslovanje domaće privrede u 2016. godini: Uspeh na račun dobavljača

by bifadmin

Mada je domaća privreda u prethodnoj godini zabeležila rast prihoda i profita, njeno poslovanje je i dalje pratila visoka zaduženost i niska likvidnost. Velike kompanije su kratkoročne kredite zamenile finansiranjem na račun dobavljača, odnosno prolongiranjem svojih obaveza prema njima, što je nekima izazvalo probleme sa likvidnošću i blokade računa.

Prema izveštaju Agencije ze privredne registre (APR), u Srbiji je u 2016. godini poslovalo 97.543 društava, sa ukupno 1.036.057 zaposlenih. Domaća privreda je ostvarila godišnji rast BDP od 2,7%, dok je industrijska proizvodnja porasla za 4,7%. Investiciona i kreditna aktivnost uticale su na bolje privredne rezultate, kao i na rast izvoza za 11,5%. Dodatni pozitivan efekat imali su niska inflacija i umereno slabljenje dinara u odnosu na evro (1,5%) i u odnosu na dolar (5,3%).

Privreda je prethodne godine ostvarila ukupan prihod od 9.698.306 miliona dinara, što je za 5,4% više nego u 2015. godini, a ukupni rashodi od 9.394453 miliona dinara su veći za 3,5% nego godinu ranije.

Najveći broj privrednih društava (57.160) je poslovao profitabilno, a ukupan neto dobitak u iznosu od 534.412 miliona dinara je veći za 17,5% u odnosu na 2016. godinu. Sa neto gubitkom poslovalo je 27.194 preduzeća i ostvarilo gubitak od 305.108 miliona dinara, što je manje za 21,2% u poređenju sa 2015. godinom. Neto rezultat nije iskazalo 13.189 preduzeća, što je veći broj društava u odnosu na 2015. godinu, kada to nije učinilo 11.481 privredno društvo.

Rast profitabilnosti i ostvareni neto rezultat u visini od 229.304 miliona dinara je veći za 3,4 puta u odnosu na dobitak iskazan u 2015. godini.

Najveće gubitke u privredi čine privredna društva u stečaju i likvidaciji. Ukupno 5.803 privredna društva na kraju 2016. godine je bilo u postupku stečaja i likvidacije i iskazala su negativan neto rezultat od 50.865 miliona dinara.

Najprofitabilnije industrije

Najprofitabilnija je bila prerađivačka industrija, sa neto dobitkom od 91.075 miliona dinara, što predstavlja i najveću promenu u odnosu na godinu ranije, kada je ovaj sektor iskazao negativan rezultat. Iza nje je trgovina na veliko i malo sa neto dobitkom od 41.578 miliona dinara, koja je, pak, ostvarila slabiji rezultat i odnosu na prethodnu godinu. Treći najprofitabilniji sektor je informisanje i komunikacije, sa neto dobitkom od 33.399 miliona dinara. Značajniju dobit ostvarile su i delatnosti snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (29.524 miliona dinara), kao i stručne naučne, inovacione i tehničke delatnosti (17.925 miliona dinara).

Javna preduzeća su drugu godinu za redom poslovala profitabilno. Od ukupno 554 javnih preduzeća, 396 je poslovalo sa neto dobitkom od 21.152 miliona dinara.

Najbrojniji segment privrede u gubitku

Veliki sistemi beleže najveći pozitivan rezultat u iznosu od 114.480 miliona dinara. Mala privredna društva su ostvarila dobit od 88.108 miliona dinara, pri čemu je indikativno da je čak 88,2% malih preduzeća poslovalo profitabilno kao i ona srednje veličine, čiji je neto dobitak iznosio 62.130 miliona dinara. Nasuprot tome, mikro preduzeća, koja čine najbrojniji segment domaće privrede, poslovala su sa gubitkom od 35.414 miliona dinara, koji je bio veći za za 8,5% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2016. struktura poslovne imovine i izvori finansiranja su blago poboljšani, ali podaci o nivou zaduženosti i nelikvidnosti pokazuju da je i prethodne godine bila izražena finansijska neravnoteža.

Poslovna imovina privrednih društava iznosila je 13.527.636 miliona dinara. Preduzeća su za finansiranje koristila svoj kapital u vrednosti od 6.452.000 miliona dinara, što je za 6,3% više u poređenju sa 2015. godinom, ali su većim delom koristila sredstva iz pozajmljenih izvora, koja su porasla za 4,6% na godišnjem nivou. Ukupne obaveze domaće privrede u prethodnoj godini su iznosile 8.683.845 miliona dinara.

Prolongiranje obaveza prema dobavljačima

Uočeno je da umesto kratkoročnih zaduživanja kod banaka, privredna društva pribegavaju prolongiranju plaćanja obaveza prema dobavljačima (sa prosečnih 71 na 123 dana). Dobavljači ih, na taj nači, praktično, finansiraju, što je nekima izazvalo probleme sa likvidnošću i blokade računa, pa je u 2016. ukupno 13.580 privrednih društva bilo u blokadi dužoj od 60 dana.

Gubitak privrede iznosi 3.628.429 miliona dinara, pri čemu je gubitak iznad visine kapitala ostao je na istom nivou kao i prethodne godine. Ukupne gubitke iskazalo je 42.616 privrednih društava, a iznad visine kapitala čak 25.305 privrednih društava beleži gubitak.

Prethodnu godinu je obeležila velika zaduženost i nelikvidnost domaće privrede, a dobra vest je da su privredna društva povećala sopstveni kapital za 8,7%, što je uticalo i da njegov udeo u ukupnim izvorima finansiranja blago poraste sa 34,8% na 35,7%. Manjak dugoročnog kapitala privredna društva su nadoknađivala pozajmljenim serdstvima u iznosu od 664.509 miliona dinara. Stepen zaduženosti (1,80) je, međutim, bio i dalje visok, dok je likvidnost blago povećana, ali je još uvek bila na jako niskom nivou.

 

 
Biljana Romić Punoš
broj 139/140, jul/avgust 2017.

Pročitajte i ovo...