Home VestiEkonomija Male firme u Srbiji najproduktivnije u sektoru nekretnina

Male firme u Srbiji najproduktivnije u sektoru nekretnina

by bifadmin

U Srbiji, dodata vrednost po zaposlenom u preduzećima svih veličina ne iznosi ni trećinu one u Evropskoj uniji. Mala preduzeća u Srbiji ostvaruju 29,8% od dodate vrednosti po zaposlenom u EU. Najpovoljniji odnos naša mala preduzeća imaju u poslovanju nekretninama (41,2%) a najmanje povoljan kod snabdevanja električnom energijom (5,1%).

U Evropskoj uniji samo 0,2% firmi u nefinansijskom sektoru čine velike kompanije sa više od 250 zaposlenih. Ostatak čini 22,2 miliona malih (manje od 49 zaposlenih) i srerdnjih (50 do 249 zaposlenih) preduzeća. Ona su 2017. godine učestvovala sa 3,5 bilona evra, odnosno sa 56% u u ukupnoj dodatoj vrednosti.

MSP su zapošljavala 83,9 miliona lica u EU, učestvujući sa 67% u ukupnoj zaposlenosti. Preko polovina ukupnog broja zaposlenih u MSP radi u trgovini, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu. Najveći udeo u zaposlenosti mala preduzeća su imala u Portugaliji, Španiji, Letoniji, Estoniji i Slovačkoj, dok su srednja činila većinu u Luksemburgu, zatim u Litvaniji Estoniji i Letoniji.

Srbija i EU: dodata vrednost

Srbija ima manji udeo u dodatoj vrednosti malih preduzeća u odnosu na EU (29,9% prema 37,3%), i veći udeo srednjih (21% prema 18,6%) i velikih preduzeća (49,1% : 44,1%).
Udeo velikih preduzeća u dodatoj vrednosti snabdevanja električnom energijom je najveći posmatrano po delatnostima i u Srbiji i u EU, ali je on u Srbiji 93,7%, a u EU 69,2%.
U popravci računara i ličnim uslugama u Srbiji je 100% preduzeća iz sektora MSP, dok u EU 27,4% dodate vrednosti stvaraju velika preduzeća.
U dve najveće delatnosti, prerađivačkoj industriji i trgovini, imamo sličnu strukturu dodate vrednosti prema veličini preduzeća kao i EU.

Srbija i EU: zaposlenost

Srbija ima i manji udeo malih preduzeća u zaposlenosti u odnosu na EU – kod nas je 40,5% a u EU 50%. Imamo veći udeo srednjih (20,1% : 16,9%) i velikih (39,3% : 33%).
U prerađivačkoj industriji i u trgovini, kao dve najveće poslovne delatnosti, imamo slične udele u zaposlenosti malih i srednjih preduzeća kao i EU.
Snabdevanje električnom energijom ima najveći udeo u zaposlenosti velikih preduzeća i u Srbiji (87,7%) i u EU (73,9%).
Manji udeo u ukupnoj zaposlenosti velikih preduzeća od 10% ima sektor nekretnina i u Srbiji (6,7%) i u EU (8,6%), dok je on i u građevinarstvu u Srbiji manji (6,7%) a u EU neznatno veći (10,7%).

Dodata vrednost po zaposlenom

U Srbiji je ukupna dodata vrednost po zaposlenom u preduzećiam svih veličina na 30,1% od vrednosti u EU. Po delatnostima najviša je u građevinarstvu (37,7% od EU) a najmanja u snabdevanju vodom (18,3%).
Mala preduzeća u Srbiji ostvaruju 29,8% od dodate vrednosti po zaposlenom u EU. Najpovoljniji odnos naša mala preduzeća imaju u poslovanju nekretninama (41,2%) a najmanje povoljan kod snabdevanja električnom energijom (5,1%).
U odnosu na prosečnu dodatnu vrednost po zaposlenom mala preduzeća u Srbiji imaju 74% od prosečne, srednja 104% a velika 125%. U EU je ova skala: 75%; 110% i 134%.
Velika preduzeća imaju ispod prosečnu dodatu vrednost po zaposlenom u Srbiji u tri aktivnosti (trgovina, profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti i u administrativnim i pomoćnim uslugama), dok u EU imaju u dve aktivnosti (snabdevanje električnom energijom i administrativne i pomoćne aktivnosti).

Izvor: http://www.makroekonomija.org/

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar