Home Promo Međunarodni dan porodice: Značaj porodice za odrastanje deteta i prevencija izdvajanja dece iz porodica

Međunarodni dan porodice: Značaj porodice za odrastanje deteta i prevencija izdvajanja dece iz porodica

by bifadmin

Porodica je osnova društva u kojoj dete dobija čvrst temelj na kome će graditi svoj život. U porodici dete uči životnim vrednostima, deli obaveze, stvara trajne veze, u ambijentu u kome se oseća zaštićeno i voljeno. Ipak, ne treba zaboraviti da mnogo dece, iz različitih razloga, odrasta u alternativnoj brizi. U Srbiji je u toku 2019. godine je 6,179 dece raslo u alternativnoj brizi od čega 89% u hraniteljskim porodicama, a 11% u insitucijama.

U domaćem sistemu alternativnog staranja na kraju 2018. godine ukupno je bilo 5.740 dece mladih i to 3.509 dece i mladih u okviru porodičnog smeštaja i 2.231 dete u okviru ustanova za smeštaj dece i mladih. Iz ovih brojeva može se videti tendencija povećanja broja dece koja odrastaju u sistemu alternativne brige.

Podaci ukazuju na potrebu sistemskog odgovora u smislu razvoja rešenja koja su pogodnija za decu koja nemaju odgovarajuću podršku u svojim biološkim porodicama. Usluge podrške porodici samo su delimično priznate i nisu uključene u domaći zakonodavni okvir, nisu sistemski podržane i ne postoji stabilnost njihovog finansiranja.

Najčešći razlog za izmeštanje mališana iz bioloških porodica jeste neadekvatna roditeljska briga. Kako ne bi došlo do razdvajanja porodica, jedna od mera prevencije jeste i njihovo osnaživanje. Postoji jedan od primera dobre prakse kaja je razvijena i primenjena u cilju jačanja roditeljskih kapaciteta i sprečavanja izdvajanja dece. To je usluga Jačanja porodice SOS Dečijih sela.

„Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o svojoj deci. U takvim porodicama, koje su prepoznate kao rizične, naša organizacija radi sa roditeljima na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci i poboljšanju kvaliteta njihovog života. Mi od 2014. godine pomažemo porodice u Beogradu, Nišu i Obrenovcu, kroz edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku. Pored toga, radimo i na podizanju svesti javnosti o značaju odrastanja deteta u sigurnom porodičnom okruženju punom ljubavi,“ izjavila je Vesna Mraković-Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečijih sela Srbija.

Konvencija UN o pravima deteta ukazuje da “dete ima pravo da zna ko su mu roditelji i pravo na njihovo staranje” kao i da se države obavezuju da “ obezbede da dete ne bude odvojeno od svojih roditelja protiv njihove volje, osim kada nadležne vlasti, uz sudski nadzor, odrede u skladu sa važećim zakonom i postupkom, da je takvo odvajanje neophodno u najboljem interesu deteta”. Iz ovog se može prepoznati da i sama konvencija UN prepoznaje važnost I značaj biološke porodice za odrastanje i dobrobit dece.

Danas porodice prolaze kroz dosta tranzicija i promena. Veliki je izazov biti roditelj – tome nas ne uče u školi. Naš cilj je da kroz dogovorene i planirane aktivnosti osnažimo porodice koje su od strane institucija prepoznate kao „porodice u riziku“, sve njene članove, kako bi omogućili roditeljima da se što bolje osete u ulozi roditelja, da osveste da je to odgovornost ali i prelepo iskustvo.

U centru naših aktivnosti je dobrobit dece, tako da naše aktivnosti i intervencije imaju za cilj da ojaču sve članove porodica kako bi i nakon izlaska porodice iz projekta roditelji mogli da vode brigu o svojoj deci i da deca ostanu u svojim biološkim porodicama. Mi ovo ostvarujemo kroz savetodavni rad, edukativnu podršku za najmladje, povezivanje sa drugim uslugama u lokalnoj zajednici i kroz materijalnu podršku.

Naši saradnici posećuju porodice u njihovim domovima, što čini ovu uslugu lako dostupnom. Kroz odnos poverenja i razumevanja stvorili smo dobru podlogu za želje promene u porodici i omogućili da se spreči izdvajanje dece iz bioloških porodica. Kroz program Jačanja porodica smo podržali do sada više od 700 porodica.

SOS Dečija sela Srbija članica su Međunarodne organizacije SOS Dečija sela koja postoji 70 godina i pomaže oko 1.200.000 ljudi u 135 zemalja. U Srbiji, organizacija već 14 godina radi na unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, osnaživanju porodica u riziku, ekonomskom osamostaljivanju mladih iz ranjivih grupa, kao i pružanju pomoći u urgentnim situacijama lokalnom stanovništvu i izbeglicama kroz različite vidove podrške.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar