Home Promo ReSPA upravama Zapadnog Balkana približava finansijske i pravne aspekte Instrumenta za predpristupnu pomoć IPA III

ReSPA upravama Zapadnog Balkana približava finansijske i pravne aspekte Instrumenta za predpristupnu pomoć IPA III

by bifadmin

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) i GIZ u koordinaciji sa Generalnim direktoratom za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) tokom dvodnevne konferencije prezentovali su finansijske i pravne aspekte Instrumenta za predpristupnu pomoć IPA III (2021-2027).

Konferencija je izazvala veliko interesovanje institucija javne uprave regiona čiji su predstavnici (uključeni u koordinaciju finansijske pomoći Evropske Unije) imali priliku da od visokih predstavnika DG NEAR-a, ReSPA eksperata, regionalnih NIPAC predstavnika budu informisani o svim bitnim temama vezanim za realizaciju IPA III programa.

Predstavnici Evropske komisije i renomirani eksperti su na praktičan način približili potencijal IPA III (2021-2027) javnim upravama Zapadnog Balkana i dali smernice učesnicima kako da što lakše ispune potrebne kriterijume za IPA III čija će realizacija uticati na efikasniju reformu javne uprave regiona. Olakšati javnim upravama regiona pristup IPA III resursima za realizaciju reformskih procesa i razvojnih ciljeva u skladu sa strategijama njihovog pridruživanja Evropskoj Uniji krajnji je cilj Konferencije ali i fokus ReSPA-e u narednom periodu.

Detaljnom analizom Pravnog okvira, Finansijskog okvirnog sporazuma o partnerstvu kao i prezentacijom procesa i metodologije Akcionih dokumenata za 2021. i 2022. koje su predstavile administracije Zapadnog Balkana, posebna pažnja je bila usmerena na prevazilaženje izazova u budućim koracima i sagledavanje aspektima IPA III kako bi se osigurala dalja, nesmetana implementacija definisanih ciljeva i prioriteta javnih uprava regiona. Konferencija je takođe poslužila kao forum za diskusiju i razmenu ideja učesnika iz regiona i zvaničnika Evropske komisije o temama od zajedničkog interesa u vezi sa IPA III.

Programski menadžer ReSPA-e, Mr Gentian Xhaxhiu, je naglasio da se Konferencija održava u ključnom trenutku zbog činjenice da zemlje regiona finaliziraju izradu strateških pristupa javnih uprava u odnosu na IPA III (podnošenjem Strateških odgovora Evropskoj komisiji). Pored toga, izrada programa za prve dve godine IPA III (2021. i 2022.) se takođe bliži finalizaciji što znači skoro započinjanje implementacije IPA III programa. Xhaxhiu je naglasio da je Konferencija razjasnila važne aspekte IPA III koji su se uglavnom odnosili na novine koje su uvedene u okviru ovog instrumenta a koje se moraju usvojiti i razumeti od strane odgovarajućih administracija regiona kako bi uspešno koristile IPA III resurse.

Informativni list

 • Instrument za predpristupnu pomoć (IPA III), sa ukupnim budžetom od preko 14 milijardi evra za 2021-2027. godinu, podržava države-kandidate i potencijalne kandidate na njihovom putu ka ispunjavanju kriterijuma za pristupanje EU kroz realizaciju sveobuhvatnih reformi.
 • Cilj instrumenta je da podrži korisnike u usvajanju i sprovođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi neophodnih za poštovanje prava i obaveza članstva u Uniji, čime se doprinosi njihovoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu.
 • Te reforme treba da građanima regiona omoguće razvoj standarda jednakih onima koje uživaju građani EU.
 • Predpristupni fondovi takođe pomažu EU da postigne svoje ciljeve u pogledu održivog ekonomskog oporavka, snabdevanja energijom, transporta, životne sredine, klimatskih promena i digitalne transformacije.
 • U poređenju sa IPA I i IPA II, IPA III će pružiti podršku Republici Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Republici Srbiji, Turskoj i Kosovu*
 • IPA III predstavlja solidan pristup vođen politikom, sa strateškim i dinamičnim raspoređivanjem pomoći, fokusirajući se na vladavinu prava i poštovanje osnovnih vrednosti; jačanje demokratskih institucija i reformu javne uprave; promovisanje ekonomskog upravljanja i konkurentnosti.
 • Regionalna škola za javnu upravu – ReSPA (https://respaweb.eu/) je regionalna organizacija osnovana 2010. godine kao zajednička inicijativa finansirana od strane Evropske komisije i država Zapadnog Balkana.
 • Pet članica upravljaju ReSPA-om: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Republika Srbija, dok je Kosovo*korisnik usluga.
 • Svake godine ReSPA-om predsedava druga država-članica ReSPA-e.
 • Glavni partner ReSPA-e je Evropska unija. Ona sarađuje sa službama Evropske komisije, a konkretno sa Generalnim direktoratom za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), koji je i glavni donator programskih aktivnosti ReSPA-e.
 • Tim ReSPA-e je posvećen pomaganju vladama Zapadnog Balkana da pronađu efektivan i održiv način za napredak reforme javne uprave i evropskih integracija.
 • ReSPA daje strateški okvir za reformu javne uprave kroz podršku regionalne saradnje i razvoj rešenja usmerenih prema potrebama javnih uprava regiona kako bi se ubrzali reformski procesi a građani privreda regiona dobili bolje usluge javne uprave.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar