Home VestiIT i nauka Cilj je smanjenja stope softverske piraterije u Srbiji

Cilj je smanjenja stope softverske piraterije u Srbiji

by bifadmin

Izmenama i dopunama Zakona o posebnim ovlašćenjima, a radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine nadležnost za kontrolu legalnosti softvera dodeljena je Tržišnoj inspekciji koja je od početka oktobra preuzela ovaj nadzor od Poreske uprave.

Američka privredna komora sprovodi seriju obuka i edukativnih radionica posvećenih unapređenju kapaciteta državnih organa da efikasnije štite prava intelektualne svojine kada su u pitanju softveri.

Treninzi su namenjeni predstavnicima inspekcijskih, pravosudnih i drugih nadležnih organa iz država regiona – Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Severne Makedonije i Republike Srbije, a u čijoj su nadležnosti kontrola i procesuiranje softverske piraterije.

Savremeni kanali komunikacija i internet predstavljaju poseban izazov za zaštitu intelektualnih prava svojine. Poslednje nezavisne studije koje su na našem tržištu rađene pokazuju da je nelegalna prodaja softvera u Srbiji 2017. godine zauzimala 66% tržišta, a procene govore da ovaj procenat nije značajno smanjen, pogotovo tokom i nakon COVID pandemije kada je nivo upotrebe neadekvatno licenciranog softvera snažno porastao.

Nadzor nad legalnošću softvera

„Istraživanja kompanije IDC pokazuju da jedan od tri nelegalno kupljena prava korišćenja softvera nose ozbiljan bezbednosti rizik u vidu malvera koji ozbiljno ugrožava bezbednost računara i mreža na koje su oni povezani. Zato je, pored činjenice da je neovlašćena upotreba softvera nelegalna i da je predmet nadzora nadležnih organa, važno znati gde i kako kupovati softver, posebno online. AmCham već četvrti put u poslednjih 15 godina vrši obuke nadležnih organa u Srbiji sa ciljem unapređenja efikasnosti nadzora nad legalnošću softvera, i drago nam je da vlasnici prava intelektualne svojine u ovom domenu mogu da podele najbolje svetske prakse i najnovije trendove, čime verujemo da ćemo podići efikasnost nadležnih organa u Srbiji, ali i u regionu“– izjavila je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora AmCham-a.

Koordinisani napori Vlade Republike Srbije, Američke ambasade i kompanija članica AmCham-a doveli su do značajnih promena na polju modernizacije regulatornog okvira i na njegovoj doslednijoj i koordinisanijoj primeni u poslednjih 20 godina, ipak prostora za unapređenje ima.

Utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe

„Dobijanjem novih nadležnosti od početka oktobra, koje podrazumevaju i utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podataka, zaokružujemo naše nadležnosti koje se tiču inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Radujemo se edukacijama koje sprovodi AmCham Srbija, a koje nam pomažu da efikasnije radimo i nadamo se da će rezultati biti slični onima koje smo ostvarili u unapređenju nadzora nad nelegalnom trgovinom na internetu, kada smo u prve dve godine kapacitet nadzora povećali za više od 100 puta“ – izjavila je Mirjana Damjanović, načelnica odeljenja za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača iz Sektora tržišne inspekcije.

Kompanije članice AmCham-a, kao nosioci prava intelektualne svojine, tokom ovih obuka dele svoja znanja o internim politikama licenciranja i kategorijama proizvoda koji su na tržištu, dele dobre međunarodne prakse u nadzoru softverske piraterije i daju smernice koje će biti od pomoći pri mapiranju ključnih tačaka nadzora u cilju smanjenja stope softverske piraterije u Srbiji i regionu.

 

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar