Home VestiEkonomija Od čega zavisi koliko ćete platiti porez za stan koji kupujete

Od čega zavisi koliko ćete platiti porez za stan koji kupujete

by bifadmin

Kupovina stana sa sobom nosi mnogo izazova. Osim toga što odavno nije vest koliko su nekretnine u našoj zemlji poskupele, pred kupcima su neretko dodatni troškovi kojih možda u startu neki nisu ni svesni.

Radi se o porezu prilikom kupovine stana, koji se naziva porez na prenos apsolutnih prava. On iznosi 2,5% ukupne cene stana. Međutim, ono koliko ćete na kraju platiti zapravo zavisi od procene poreske uprave. U proseku, za stan od 100.000 evra porez će biti 2.500 evra.

Razlika između kupovine stana u starogradnji i novogradnji je ta što se pomenuti porez na prenos apsolutnih prava plaća u prvom slučaju, a u drugom kupac plaća PDV.

Koliki se porez plaća?

Kako za Nova.rs objašnjava Uroš Jovanović iz „Art nekretnina“, porez na prenos apsolutnih prava je jednokratni iznos koji kupac plaća prilikom kupovine stana u starogradnji i visina ovog poreza je 2,5% od visine prodajne cene koja je navedena u kupoprodajnom ugovoru.

„Reč je ceni koja je navedena u kupoprodajnom ugovoru. Naime, poreska uprava može da opovrgne njenu visinu ukoliko se donese odluka da je navedena cena ispod aktuelne tržišne cene. Tada dolazi do procene tržišne cene za stan od strane poreske uprave i onda ste u obavezi da platite 2,5% od procenjene tržišne cene. Dakle, plaćate porez na višu cenu, a samim tim je i visina poreza viša. Vi kao kupac koji treba da plati taj porez možete na ovu odluku da podnesete žalbu“, kaže Jovanović.
Dakle, u nekim situacijama procena poreske uprave može se razlikovati od cene stana koja je navedena u ugovoru o kupoprodaji.

Takođe, kako je naš sagovornik istakao, prilaganjem fotografija i ulaganjem žalbe, kupac može da promeni procenu poreske uprave.

U slučaju uložene žalbe i komisija može izaći na teren.

Građani mogu da budu oslobođeni ove obaveze

Kako navodi Uroš Jovanović, u slučaju da je reč o kupovini prvog stana, osoba koja je kupac može biti oslobođena plaćanja poreza.

A koji su uslovi?

Neophodno je da kupac bude punoletan, potom da na teritoriji naše zemlje ima registrovano prebivalište, kao i da od 1. jula 2006. godine na imenu kupca nije registrovano vlasništvo ni suvlasništvo neke druge nekretnine.

Iz „Art nekretnina“ preciziraju da visina oslobađanja zavisi od kvadrature nekretnine koja je kupljena, ali i od broja članova domaćinstva.

Naime, kupac ima pravo na oslobađanje poreza do 40m2 dok svaki član domaćinstva mimo nejga ima pravo na otpis 15m2.

Da bi se ovaj zahtev uvažio za članove domaćinstva, oni moraju ispuniti uslov da od 01.06.2016. godine nisu upisani kao vlasnici, niti suvlasnici bilo koje druge nekretnine.

Ukoliko su svi uslovi ispunjeni – možete raditi na pripremi dokumentacije za podnošenje zahteva.

Šta treba od dokumenata za oslobađanje od poreza?

Potrebna dokumentacija za oslobađanje od ove vrste poreza podrazumeva:

Poresku prijavu za oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava.

Fotokopije ličnih karata prodavca, kupca stana i lica koji su članovi domaćinstva kupca.

Overenu fotokopiju kupoprodajnog ugovora.
Fotokopiran prikaz vlasništva prodavca nad nekretninom.

Kod notara overena izjava kupca nekretnine da mu je ovo prva nekretnina

Uverenja o državljanstvu kupca i članove njegove porodice.
Izvodi iz matične knjige rođenih kupca i članove njegove porodice.

Uverenje o izvodu iz matične knjige venčanih.
Uverenja o prebivalištu za kupca i članove njegove porodice

Uverenja izdata od nadležne službe da kupac nekretnine i njegovi članovi domaćinstva nisu do jula 2006-te godine bili vlasnici, niti suvlasnici neke druge nekretnine.

Izvor: Nova.rs

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar