Home Promo Ivana Eror Bauk, Head of People Engagement and Culture, Delhaize Serbia: Kompanije treba da ulažu u zadovoljstvo zapsolenih ali i promociju istog

Ivana Eror Bauk, Head of People Engagement and Culture, Delhaize Serbia: Kompanije treba da ulažu u zadovoljstvo zapsolenih ali i promociju istog

by bifadmin

Ivana Eror Bauk je dobitnica prestižnog Mark Awards priznanja u kategoriji EMPLOYER BRANDING MANAGER OF THE YEAR.

U kojoj meri su danas employer branding strategije presudne za uspeh jedne kompanije? Zašto?

Strateški pristup razvoju ove funkcije, koji podrazumeva istraživanje, praćenje i razumevanje svega što se dešava i plasira na tržištu, pažljivo osluškivanje potreba i očekivanja interne i eksterne publike, pametno planiranje, kako dugoročno, tako i kratkoročno, merenje rezultata bilo je i mnogo ranije, ne tek danas presudno za uspeh kompanije. Jer o ozbiljnom, pravom uspehu ne možemo govoriti ukoliko u sveukupnu reputaciju nije integrisano objektivno iskustvo, doživljaj zaposlenog ili subjektivna percepcija svih ostalih stejkholdera na tržištu. EB funkcija je u našem regionu još uvek veoma mlada, ali rezultati uspešnih strategija su zaista primetni i sve prisutniji. Međutim, imamo još mnogo posla i ugledanja na tržišta i kompanije koje su počele da investiraju u ovu priču u svakom smislu pre više decenija. Ovde mislim na svetski poznate kompanije, koje ni u jednom trenutku nisu razdvajale svoj brend od brenda poslodavca; na kompanije koje su ulagale ne samo u zadovoljstvo i sreću svojih zaposlenih, već i u eksternu promociju svega toga. To su kompanije koje su izgradile jaku, stabilnu i čvrstu percepciju čak i na tržištima na kojima ne posluju.

Da li živimo u eri krize talenata? Zašto?

Nikako. Talenata ima i te kako i svuda oko nas. Mlađe generacije su umešnije da daleko ranije pokažu svoj potencijal onima koji žele da ga otkriju. Ono što karakteriše savremeno doba jeste kriza u komunikaciji. Nepoznavanje kanala za komunkaciju, neumešna komunikacija sa mlađima, nedovoljno strpljenja da razumemo šta nam poručuju, to je ono što je danas problem. Gen Z su tu, uveliko menjaju svet, a evo ih, na velika vrata, vrlo brzo ulaze i Alfe. Važno je da sve svoje menadžerske veštine preispitamo, posebno vrline kao što je strpljenje, pažljivo osluškivanje i slušanje. Dakle, ako želiš da ostaneš uvek na visini zadatka, na krovu, vrhu, moraš biti prilagodljiv, moraš shvatiti da nam mnoga učenja dolaze upravo od mlađih naraštaja, da u stvari nema kraja učenju.

Šta će biti svrha brendova u budućnosti u odnosu na zaposlene?

Danas je teško pričati o nekoj daljoj budućnosti, jer ono što je posebno zastrašujuće je sa jedne strane brzina kojom se stvari menjaju, a sa druge nepredvidivost i neizvesnost. Sigurno je da taj budući pravac treba sve više da predvidi fleksibilnost i agilnost, kreiranje održivih modela koji uzimaju u obzir potrebe i očekivanja svih učesnika i uloga u poslovnom sistemu. Podvukla bih i odgovornost. Godinama unazad pričamo o društvenoj odgovornosti, dakle o odgovornosti prema zajednici u kojoj poslujemo. Međutim, zaposleni su takođe deo društvene zajednice koju svaki poslodavac, svaki brend mora uzeti ozbiljno u obzir.

Šta Mark Awards znači za Vas lično i kako će uticati na Vašu dalju karijeru?

Prija mi nagrada itekako. Ona mi je u stvari potvrda da sam dobro uvezale moje najveće profesionalne ljubavi. Internu komunikaciju, marketing rikrutment, brendiranje poslodavca. Sve one, u službi su jedna drugoj, sve rade jedna za drugu, sa krajnjim ciljem da unaprede motivaciju i zadovoljstvo u radnom ekosistemu svakog pojedinca i posledično kontinuirano unapređuju korpo klimu i kulturu. Ja sam po životnom opredeljenju entuzijasta, ali svakako će u nastavku moje karijere ova nagrada ojačati moju istrajnost i samouverenost, i nadam se doprineti daljim profesionalnim uspesima i satisfakciji od kojih sam zavisnik, kao i mnogi profesionalci.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar