Home VestiEkonomija Nemoguća misija je zatvoriti račun u banci ako imate bar jedan ček koji nije „prošao“

Nemoguća misija je zatvoriti račun u banci ako imate bar jedan ček koji nije „prošao“

by bifadmin

Danas je promeniti banku lakše nego ikada. Čak se i kredit koju dužnik ima u jednoj banci može „zatvoriti“ bez odlaska u nju – sve rešava druga banka u kojoj se refinansira kredit iz prve. Međutim, ono što je za korisnika nemoguća misija je – zatvoriti račun u banci ako ima bar jedan ček koji još nije „prošao“.

Nijedna banka ne dozvoljava zatvaranje tekućeg računa ukoliko korisnik ima nerealizovane čekove. Dok god postoji ijedan nenaplaćeni ček, korisnik računa plaćaće mesečno održavanje i neće moći da zatvori račun.

Problem, nastaje kada se čekovi izgube ili ih ukradu

Građani koje čekove ispišu na odloženo, ili njime plate neku vredniju robu na rate, poput nameštaja ili bele tehnike, moraće da sačekaju da trgovac podnese ček na naplatu i tek potom zatvore račun.
Problem, međutim, nastaje kada se čekovi izgube ili ih ukradu.

Maksimalna vrednost jednog čeka je 5.000 dinara i postoji teoretska mogućnost da korisnik koji ostane bez čekova, bilo da su izgubljeni ili ukradeni, banci na ime svakog nedostajućeg čeka plati 5.000 dinara i tako zatvori račun.

Ovakva mogućnost davno je postojala u nekim bankama, danas – ne.

A i da postoji, retko koji klijent je voljan da na ime čeka koji nije iskoristio banci plati 5.000 dinara.

„Ja sam čekove izgubila sigurno pre desetak godina, banka u kojoj sam je, u međuvremenu, i ime promenila. I dalje mi u m-banking aplikaciji stoji da me duže za te čekove, imam ih deset, nijedan nisam iskoristila, ne znam ni zašto sam ih podigla. Sada razmišljam o kreditu u drugoj banci, koja mi je povoljnija zbog kamatne stope, ali će mi ovi čekovi praviti problem da zatvorim račun u trenutnoj banci. I da može da se plati 5.000 dinara po čeku, ja ne nameravam to da učinim, jer ja te pare nisam potrošila“, kaže nam Beograđanka D. P. koja se svojih čekova setila tek sada, kada je htela da podigne kredit.

Međutim, pravila su jasna. Čak i kad bi nameravala da banci ostavi, tj. na svoj račun uplati po 5.000 dinara na ime svakog čeka – u slučaju ovih 10 to bi bilo ukupno 50.000 dinara – nemoguće je da joj banka „izbriše“ izdate čekove.

Nije ček lična karta

Građani koji su pomislili da se situacija rešava jednostavnim oglašavanjem u Službenom glasniku da su čekovi izgubljeni ili ukradeni, na žalost, nisu u pravu.

Čak se ni izgubljena lična karta više ne oglašava u Službenom glasniku, već se to čini na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Banka, kako objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije, čekove može da otpiše tek nakon prijema sudskog rešenja o poništavanju (amortizaciji) čeka.

I to je jedini način poništavanja čeka.

„Ako je banka izdala čekove, ona ima pravo da traži povraćaj nerealizovanih čekova ili poništavanje onih koji su izgubljeni ili ukradeni. Tek tada klijent može da ugasi tekući račun. Banka ne može da poništi izdate čekove (koji su izgubljeni ili ukradeni) dok se ne obavi amortizacija, tj. poništavanje koju sprovodi sud. Zakonom o menici na koji, po pitanju amortizacije, upućuje Zakon o čeku, i Zakonom o vanparničnom postupku propisano je da se poništavanje čeka vrši davanjem predloga za amortizaciju čeka nadležnom sudu, koji rešenjem poništava označeni ček. Pravosnažno rešenje suda o amortizaciji čekova nakon toga se dostavlja banci, koja evidentira da su ti čekovi poništeni, koji se onda ne mogu realizovati kod banke“, ističu u NBS.

Dakle, kako navode – građanin kome je ček ukraden treba da bez odlaganja podnese nadležnom sudu predlog za amortizaciju čeka kako bi umanjio rizik od toga da ukradeni ček bude realizovan.

Jer, ako u narednom periodu ukradeni ili izgubljeni ček stigne banci na naplatu, ona će sredstva isplatiti sa klijentovog računa, jer nije dovoljno samo to što je klijent prijavio da mu je ček ukraden ili izgubljen.

Šta ako ukradeni ček dođe na naplatu

Ako su zakasnili sa prijavom sudu, a ukradeni ček im se u međuvremenu realizuje – jer bilo je i takvih slučajeva u praksi – građani oštećeni realizacijom ukradenih čekova, imaju pravo da podnesu tužbu nadležnom sudu.

Tužba se podnosi, kako objašnajvaju u NBS, protiv lica koje je primilo takav ček na naplatu, odnosno trgovca, zbog nesavesnog postupanja prilikom primanja čeka na naplatu – ako npr. nije izvršilo identifikaciju klijenta koji je kupljenu robu plaćao čekom, što je trebalo da učini upoređivanjem potpisa na čeku i kartici, kao i uvidom u važeću ličnu kartu.

„Savet građanima je da preduzmu mere koje će umanjiti rizik od krađe i zloupotrebe čekova tako što će čekovne blankete čuvati na sigurnom mestu, odvojeno od čekovne kartice i lične karte, da čekove nose sa sobom samo kad planiraju da određenu kupovinu plate čekom, kao i da čekove ne popunjavaju i ne potpisuju „unapred“ već isključivo na prodajnom mestu na kome vrše plaćanje čekom“, ukazuju u centralnoj banci.

Izvor: N1
Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar