Home Promo Erste Bank a.d. Novi Sad: Nastavak pozitivnih trendova poslovanja iz prethodnih godina

Erste Bank a.d. Novi Sad: Nastavak pozitivnih trendova poslovanja iz prethodnih godina

by bifadmin

Na kraju četvrtog kvartala 2023. godine stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je blago opalo, za 1,3% u odnosu na kraj 2022. godine, i iznosi 109,24 milijarde dinara. U poređenju sa krajem 2022. godine, stanja depozita stanovništva i mikro klijenata beleže rast od 9,8% i iznose 145,21 milijardu dinara na kraju 2023. godine.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima je krajem četvrtog kvartala 2023. godine zabeležilo rast od 10,8% u odnosu na kraj 2022. godine i iznosi 123,57 milijardi dinara. Stanja depozita pravnih lica takođe beleže promenu – viša su za 15,1% u poređenju sa krajem 2022. godine i iznose 109,13 milijardi dinara na kraju 2023. godine.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju četvrtog kvartala 2023. godine ostvarila za 34,5% više operativnih prihoda u odnosu na isti period 2022. godine, generisanih rastom volumena, tržišnih stopa i ukupnog poslovanja, kao i rast operativnih rashoda za 14% usled troškova ulaganja u novi informacioni sistem. U odnosu na isti period 2022. godine, operativna dobit Banke beleži rast od 71,6% i iznosi 8,34 milijarde dinara na kraju 2023. godine.

Na kraju četvrtog kvartala 2023. godine ostvareno je 14,62 milijarde dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 43,3% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je ta dobit iznosila 10,2 milijarde dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 8,5% i iznosi 3,64 milijarde dinara, dok je na kraju istog perioda 2022. godine iznosila 3,35 milijarde dinara.

Ukupna neto dobit na kraju četvrtog kvartala 2023. godine iznosi 5,55 milijardi dinara. Bilansna suma je uvećana za 7,6%, sa 352 milijarde dinara na kraju 2022. godine, na 379 milijardi dinara na kraju 2023. godine.

Koeficijent problematičnih kredita (NPL) na kraju četvrtog kvartala 2023. godine iznosio je 2,8%.

Broj korisnika digitalnih kanala na kraju četvrtog kvartala 2023. godine je veći za 7,8% u odnosu na kraj 2022. godine, tako da sada Erste Banka ima oko 168 hiljada aktivnih digitalnih korisnika. Mreža Erste Banke broji 87 poslovnih jedinica na kraju četvrtog kvartala 2023. godine.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar