Home TekstoviB&F Plus Kako izmeriti preduzetnički DNK?

Kako izmeriti preduzetnički DNK?

by bifadmin

U američkom institutu Founder osmislili su test za otkrivanje potencijalnih preduzetnika, bez obzira na to čime se trenutno bave ljudi koji u sebi imaju preduzetničke sposobnosti, koje su struke, rase i starosti. Od 2.500 kandidata sa pet kontinenata, program je uspešno završilo njih hiljadu, a merenje ključnih osobina za uspešno preduzetništvo pokazuje i da je ono nespojivo za izrazitom grabežljivošću, agresivnošću, emocionalnom nestabilnošću i sklonosti obmanama.

Founder Institute želi da pokrene hiljadu tehnoloških kompanija godišnje, koje će od početka biti zasnovane na realnom poslovnom konceptu i imati dugoročnu perspektivu u poslovanju. Traže najbolje kandidate sa malo ili nimalo poduzetničkog iskustva, koje obučavaju četiri meseca kako bi postali relevantni osnivači startup preduzeća.

Da bi lakše došli do odgovarajućih kandidata, osmislili su test za otkrivanje osoba koje imaju potencijal da naprave ozbiljne tehnološke firme, nezavisno od njihovog trenutnog poslovnog statusa, rase, pola i godina. Razvili su ga tako što su testirali lične karakteristike i sposobnost svih kandidata za Founderov program, pa zatim te rezultate uporedili sa uspešnim preduzetničkim modelima iz prakse. Trenutna verzija testa traje oko sat vremena, nakon čega daje Institutu detaljan pregled osobina kandidata, kao i procenu njihovog uspeha mereno na skali od jedan do pet (gde je pet najbolji rezultat).

Kada polaznik dobije „zeleno svetlo“ za obuku, njegove sposobnosti se i dalje mere. Tokom programa postoji čak 100 zasebnih ocena u rasponu od jedan do pet, a kandidate ocenjuju mentori preduzetnici, lokalni direktori i kolege polaznici. Nakon završetka programa i osnivanja firme, karakteristike polaznika prate se kvartalno, izveštavanjem o ključnim mernim podacima, kao što su rast prihoda i tržišni pokazatelji. Ocenu daje Founder Institute, i dalje na skali od jedan do pet.

Do sada je u Founderov program ušlo više od 2.500 ljudi, a uspešno ga je završilo hiljadu, na svih pet kontinenata. Programom su utvrđene sledeće ključne osobine uspešnih preduzetnika.

preduzetnik

Što su stariji, to su uspešniji

Iako je većina dosadašnjih polaznika starosti oko 28 godina, a prosečna starost je 34 godine, program pokazuje da, generalno, tek nakon 40. godine se iskazuje pun preduzetnički potencijal, jer iskustvo straijim preduzetnicima omogućava da realnije ocene i identifikuju poslovne mogućnosti, kao i načine kako da ih realizuju.

Imaju fluidnu inteligenciju

Fluidna inteligencija uglavnom je genetska crta koja meri sposobnost brzog učenja pravila i primene usvojene logike na rešavanje problema. Meri se tako što se preduzetnicima početnicima pokazuju obrasci brojeva, oblika ili geometrijskih figura i traži ono što dolazi sledeće u nizu.

Otvoreniji su

Otvorenost je osobina ličnosti koja iskazuje nečiju sposobnost da vidi i procenjuje svet oko sebe. Često se povezuje sa znatiželjom, estetskim zapažanjem, sklonošću avanturi ili kulturnom osvešćenošću. Preduzetnici, posebno u brzorastućim startup firmama, često moraju da preispituju opšteprihvaćene norme i da budu otvoreni prema promenama i riziku.

Umereno su kooperativni

Saradnja se meri u odnosu na antagonizam. Umereni nivo kooperativnosti je u dobroj koleraciji sa uspehom. Nauprot tome, osobine koje su nespojive sa uspehom na duge staze su izražena grabežljivost, agresivnost, sklonost obmanama, emocionalna nestabilnost, narcizam, stalni izgovori da su grešku napravili drugi…

Ono što je posebno zanimljivo je da dosadašnja istraživanja nisu uspela da verifikuju da li su i kakvoj vezi koeficijent inteligencije i savesnost sa poduzetničkim uspehom.

U Founderu tvrde kako test prilično dobro predviđa za svakog polaznika kakav će uspeh postići – 85,1 odsto polaznika programa postižu rezultate u skladu sa procenama ili čak više. Prema podacima američkog instituta, 91 odsto firmi koje su osnovane u Founderu aktivno posluju, a tek 9 odsto je otišlo u stečaj.

Pročitajte i ovo...