Home VestiPolitika i društvo Kako kompanije mogu doprineti poštovanju prava deteta

Kako kompanije mogu doprineti poštovanju prava deteta

by bifadmin

Poslovni sektor ima značajan uticaj na decu svuda u svetu. Taj uticaj može biti nameran ili nenameran, direktan ili indirektan, pozitivan ili negativan. Kompanije u svim regionima već decenijama daju značajan doprinos ostvarivanju prava i dobrobiti dece – često u obliku filantropskih inicijativa koje, na primer, podržavaju oblast obrazovanja i oblast zdravstvenih usluga. U isto vreme, u svim zemljama poslovni sektor i dalje ozbiljno krši dečja prava.

U UNICEF-ovoj publikaciji „Deca su svima važna“ predstavljeni su primeri dobre prakse na globalnom nivou. Uspešne multinacionalne kompanije pronašle su načine da u svoje uobičajeno poslovanje uključe aktivnosti koje se odnose na očuvanje i poštovanje prava deteta i na taj način unaprede njihov kvalitet života. Tako je, na primer, jedna globalna kompanija koja se bavi opremanjem doma razvila sveobuhvatni pristup sprečavanja dečijeg rada u svom lancu snabdevanja. Ova kompanija je razvila dugoročna partnerstva sa organizacijama koje se bave dečjim pravima kako bi se sprečio i ukinuo dečiji rad u seoskim zajednicama. To podrazumeva podršku programima, čija je svrha podizanje svesti u lokalnim zajednicama i njihova mobilizacija u kampanjama za upis u školu i pobljšanje kvaliteta obrazovanja u tim zajednicama, kako bi dečaci i devojčice uspešno završavali školovanje.

UNICEF - SERBIA

Kompanije treba da omoguće da proizvodi i usluge budu bezbedni i da kroz njih podržavaju dečja prava. Zato je jedan američki proizvođač automobila stavio poseban naglasak na decu u svom istraživanju. U svakom modelu automobila ogromna pažnja posvećena je bezbednosti dece, koja se često voze na zadnjim sedištima, kao i na sprečavanje njihovih povreda.

Odličan primer dobre prakse, kada se govori o poštovanju dečjih prava u marketingu, plasirala je jedna evropska marka deterdženta za veš, kada je svoju kampanju iskoristila za podizanje svesti o pravima deteta na igru i na izražavanje. Ovom kampanjom podstakli su roditelje da uvide vrednost istraživanja, igre, aktivnosti i vežbanja kao najvažnijih činilaca za razvoj deteta.

U našoj zemlji, gde deca uzrasta do 17 godina čine svega 19 odsto ukupnog stanovništa, neophodno je da svi akteri u društvu ujedine u zaštiti njihovih prava i omoguće im da ostvare svoje potencijale. Poslovni sektor ima ogromnu moć da zaštiti decu od štetnih uticaja i poboljša njihov život kroz način na koji rukovodi svojim resursima, razvija i plasira proizvode, pruža usluge i ostavruje uticaj na ekonomski i socijalni razvoj društva. Danas, kada sve više kompanija primenjuje društveno odgovorno poslovanje, neophodno je da deca budu centralna tema razgovora i da njihova zaštita postone značajna poslovna obaveza.

Predstavnici vodećih poslovnih udruženja i organizacija koje se bave promocijom društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, sastali su se prošle nedelje u UNICEF-u. Tom prilikom, učesnici su se složili da dečja prava treba da budu prioritet društveno odgovornog poslovanja i da samo filantropija više nije dovoljna. Na sastanku su učestvovali SMART KOLEKTIV, AMCHAM, Privredna komora Srbije, Globalni dogovor UN, NALED, TELENOR, Forum poslovnih lidera, Unija poslodavaca Srbije, Društvo Srbije za odnose sa javnošću, Business Info Group i Udruženje banaka Srbije.

Pročitajte i ovo...