Home VestiPolitika i društvo Savet traži proveru podataka o trgovini električnom energijom, EPS demantuje optužbe Saveta

Savet traži proveru podataka o trgovini električnom energijom, EPS demantuje optužbe Saveta

by bifadmin
Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije objavio je danas da je utvrdio da postoje velika neslaganja državnih institucija i javnih preduzeća u podacima u količini električne energije kojom se trguje, njenoj ceni, kao i izmirivanju poreskih obaveza licenciranih trgovaca strujom. Elektroprivreda Srbija demantovala je u četvrtak navode Saveta.
strujomer

U izveštaju o trgovini električnom energijom, koji je dostavljen Vladi Srbije, Savet je naveo da su analizom dobijenih podataka od Elektroprivrede Srbije (EPS), Elektromreže Srbije i Uprave carina uočene velike razlike u količinama električne energije koju je uvezao i izvezao EPS u periodu od 2010. do 2012. godine, iako bi ti podaci, shodno instrukciji Ministarstva finansija od 6. avgusta 2009. godine, trebalo da budu istovetni.

Pored višestrukih neslaganja u količinama, Savet je uočio i velike razlike između cene uvezene i izvezene električne energije, zbog čega je EPS od 2010. do 2012. godine imao manje prihode za oko 30 miliona evra, dok su drugi licencirani trgovci električnom energijom ostvarili prihod od 49,4 miliona evra.
Savet je od Poreske uprave dobio podatak da je licenciranim trgovcima električnom energijom po osnovu prometa električnom energijom u tom periodu vraćen PDV u iznosu od 12,48 milijardi dinara, u zakonskom roku, bez obzira da li su trgovci izmirili svoje poreske obaveze prema budžetu ili ne.
„Poreska uprava nije u mogućnosti da proverava količine električne energije koje se iskazuju na fakturama licenciranih trgovaca, kao i njihove vrednosti na osnovu količina, pa ostaje sumnja da tu kontrolu niko ne vrši, što stvara prostor za zloupotrebe, imajući u vidu da nadležne institucije imaju potpuno različite podatke o iskazanim količinama električne energije koja se prometuje na tržištu Srbije“, naveo je Saveta za borbu protiv korupcije.
„Elektroprivreda Srbije“ demantovala je u četvrtak navode Saveta za borbu protiv korupcije o trgovini električnom energijom. EPS je saopštio da je u periodu 2010. – 2012. godine imao obavezu da snabdeva sve kupce električne energije u Srbiji i da izvršava isporuke električne energije po dugoročnim ugovorima (sa EP Crne Gore). S obzirom da je potrošnja kupaca u Srbiji značajno veća tokom grejne sezone i prevazilazi proizvodne mogućnosti elektrana EPS-a, EPS u takvim slučajevima kupuje energiju, do se viškovi energije van sezone prodaju na tržištu. S obzirom da se cena formira na tržištu i da je struja skuplja tokom grejne sezone EPS je doveden u poziciju da mora da kupuje električnu energiju kada je energija skuplja na tržištu, a da je prodaje kada je jeftnija na tržištu.
EPS je kupovao električnu energiju na tržištu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama a što je potvrđeno prilikom kontrole Državne revizorske institucije za 2011. i 2012. godinu. Primenjujući Zakon o javnim nabavkama jedini kriterijum za izbor ponuđača je bila minimalna cena električne energije kada je EPS kupovao električnu energiju. Stav da je EPS ostvario manje prihode za oko 30 miliona evra zbog razlike u ceni nije relevantan niti precizan, tvrdi ova kompanija u svom saopštenju, jer razlika u ceni nije ostvarena pri kupovini i prodaji u istim tržišnim periodima.
Stav da je razlika u ceni kojom je EPS trgovao omogućila licenciranim trgovcima prihod od 49.436.019,80 evra nije tačan, jer im nije EPS omogućio razliku u ceni, već tržište električne energije, odnosno činjenica da su trgovci prodavali EPS-u kada je imao manjkove i kada je cena bila veća, a kupovali od EPS kada je EPS imao viškove kada je cena na tržištu manja.
Finasijski gubitak za period od 2010. do 2012. godine po EPS je nastao zbog činjenice da proizvodni sektor EPS ne može da odgovori potrebama za električnom energijom u Srbiji tokom grejne sezone, a ne zbog poslovnih odluka za kupovinu i prodaju energije.
Razlike u podacima o količinama električne energije u pasusima 4. i 6. iz Saopštenja Saveta za borbu protiv korupcije o Izveštaju o trgovini električnom energijom nastale su usled netačnog tumačenja podataka iz tabela koje je dostavilo Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“ i Uprava carina zato što se brojke u tabelama ne odnose na iste pojmove. Zbog toga su i brojke o izvozu i uvozu sasvim različite. Direktnim poređenjem ovih brojki nije moguće uraditi tačnu analizu i zato izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije nije tačan.
EPS ukazuje da tvrdnja Saveta da se podaci EPS-a i EMS-a ne slažu poseldica toga što podaci EMS-a sadrže pored podataka o prekograničnom uvozu i izvozu i podatke o količinama koje je JP EPS uvezao i izvezao po Dugoročnim Ugovorima o Poslovno -Tehničkoj Saradnji (DPTS) sa Elektroprivredama Crne Gore i Republike Srpske koji nisu komercijalnog već tehničkog karaktera.

Pročitajte i ovo...