Home TekstoviB&F Plus Mito i korupcija su široko rasprostranjeni u Srbiji

Mito i korupcija su široko rasprostranjeni u Srbiji

by bifadmin

Mito i korupcija su široko rasprostranjeni u poslovanju, smatra 84% anketiranih u Srbiji. Takođe, ovdašnje stanovništvo veruje da većina kompanija prikazuje finansijske rezultate boljim nego što jesu, saznajemo iz rezultata istraživanja revizorsko – konsultantske kompanije EY pod nazivom „Prevara i korupcija – lakši put ka postizanju rasta”.

Ovo istraživanje je sprovedeno na teritoriji Evrope, Bliskog Istoka, Indije i Afrike (EMEIA regija) i pokazalo je da postoji pojačan pritisak na kompanije da ostvare rast prihoda. Sa ciljem da ostvare povećane prihode, one izlaze na nestabilna tržišta na kojima su prisutni brojni rizici kao što su geopolitička nestabilnost, fluktuacije cena i fluktuacije deviznih kurseva. Kao posledica toga, kompanije i njihovi rukovodioci preduzimaju aktivnosti koje se sa sobom nose visoki rizik. Sprovedeno istraživanje obuhvatilo je 3,800 zaposlenih iz 38 zemalja EMEIA regije. Srbija je treću godinu za redom uključena u ovo istraživanje, a u istraživanju je učestvovalo 100 ispitanika iz različitih industrija poslovanja.

Rezultati istraživanja u EMEIA regiji ukazuju na to da približno 33 odsto ispitanika smatra da postoji pritisak na menadžment da ostvari rast kroz širenje poslovanja na rizična tržišta, gde 61 odsto ispitanika percipira visok nivo korupcije u kompanijama.

Istraživanje o rasprostranjenosti prevara, mita i korupcija koje je sprovela kompanija EY, pokazuje da mnoge kompanije i dalje nisu uspostavile procese za praćenje usklađenosti poslovanja sa zakonskom regulativom.

– 42 odsto ispitanika EMEIA regije tvrdi da njihova kompanija nema antikorupcijsku politiku, ili da oni nisu upoznati s njom
– 36 odsto ispitanika EMEIA regije nije imalo antikorupcijski trening
– 24 odsto ispitanika EMEIA regije kaže da njihova kompanija nema sistem za otkrivanje informacija o kršenju procesa (uzbunjivanje).

 

Umesto ekonomije u Srbiji jača korupcija

Rezultati istraživanja pokazali su da velika većina ispitanika iz Srbije (84 odsto) veruje da su mito i korupcija široko rasprostranjeni u poslovanju, što je znatno više od regionalnog proseka (51 odsto), ali nešto bolje od rezultata zemalja u okruženju koje su učestvovale u istraživanju, tj. Hrvatske i Slovenije. Takođe, upoređivanje sa prošlogodišnjim rezultatima ukazalo je na rastuće nezadovoljstvo, kada je ovakvo mišljenje imalo samo 60 odsto ispitanika u Srbiji.

Rezultati istraživanja pokazali su da u cilju održavanja odnosa sa klijentom ili dobijanja novih poslova 18 odsto ispitanika u Srbiji smatra da je opravdano nuditi podsticaje poput reprezentacije i gostoprimstva tokom redovnog poslovanja.

Na ove rezultate Stiven Fiš (Stephen Fish) rukovodeći partner kompanije EY u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni & Hercegovini daje sledeći komentar: „Kompanije širom sveta bore se da opstanu i rastu na tržištu koje karakterišu veoma nepovoljni ekonomski uslovi. U takvom okruženju, rast prihoda i etička politika poslovanja ponekad se mogu činiti kao ravnopravni takmičari. Rizici od prevara, mita i korupcije predstavljaju realnost sa kojom se suočavaju kompanije koje su pod velikim pritiskom da postignu rast prihoda. Međutim, rezultati našeg istraživanja pokazali su da poslovanje u zoni između legalnih i ilegalnih radnji predstavlja loš izbor, jer efektivna usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom i internim politikama nije prepreka rastu, već osnovni uslov održivog uspeha“.

Prema mišljenju 82 odsto ispitanika iz Srbije ekonomski rast je sporiji od očekivanog i to je jedan od ključnih razloga zbog kojeg njihove kompanije ne ostvaruju očekivane rezultate, što je daleko iznad proseka svih ispitanika (58 odsto).

Na pitanje „Da li kompanije u vašoj zemlji često prikazuju finansijske rezultate boljim nego što jesu?“, 69 odsto ispitanika iz Srbije odgovorilo je potvrdno, što je najviši procenat od svih ispitanika. Rezultati istraživanja ukazuju na to da je neetičko ponašanje u poslovanju često neprimećeno od strane rukovodstva matične kompanije (35 odsto ispitanika iz Srbije), što je takođe iznad proseka svih ispitanika (21 odsto).

Rezultati istraživanja o rasprostranjenosti prevara, mita i korupcija koje je sprovela kompanija EY, pokazali su da 66 odsto ispitanika iz Srbije smatra da su se regulatorni zahtevi u poslednje dve godine povećali u okviru njihovog sektora poslovanja. Sa druge strane samo 13 odsto smatra da su aktivnosti regulatora imale pozitivan uticaj na etičko ponašanje u poslovanju.

Samo nešto više od polovine ispitanika (52 odsto) potvrdilo je da u njihovim kompanijama postoje politike za sprečavanje mita i korupcije (antikorupcijske politike), dok čak 47 odsto ispitanika nije imalo antikorupcijske obuke. Uz to, samo 44 odsto ispitanika smatra da je više rukovodstvo pokazalo jasnu posvećenost poslovanju u skladu sa antikorupcijskim politikama. Na kraju, 45 odsto ispitanika u Srbiji smatra da postoje jasne mere za kršenje antikorupcijskih politika u poslovanju, dok samo 31 odsto smatra da su preduzete mere protiv onih koji su iste prekršili.

Dejvid Stalb (David Stulb), globalni lider odeljenja za istraživanje prevara i rešavanje sporova (Fraud Investigation & Dispute Services – FIDS) u kompaniji EY kaže: „Istraživanje koje je kompanija EY sprovela ukazuje na to da 20 odsto zaposlenih veruje da će ih antikorupcijske politike usporiti u razvoju poslovanja. Mi smatramo da to ne bi trebalo da bude tako. Rast na tržištima visokog rizika zahteva uspostavljanje odgovarajućih procesa i kontrola. Potrebno je da zaposleni budu edukovani da donose prave odluke u slučaju kada se od njih traži da daju mito ili manipulišu finansijskim izveštajima. Takođe,neophodno je da kompanije imaju uspostavljene odgovarajuće procese i kontrole za nadgledanje poslovnih aktivnosti sa ciljem pravovremene reakcije na ovu vrstu rizika“.

Pročitajte i ovo...