Home VestiPolitika i društvo Marko Čadež: Privreda je zainteresovana za učešće u obrazovanju budućih kadrova

Marko Čadež: Privreda je zainteresovana za učešće u obrazovanju budućih kadrova

by bifadmin

Posle završenog osnovnog obrazovanja 75% dece upisuje srednje stručne škole. Iz tržišnih pokazatelja vidi se da učenici prilikom formalnog obrazovanja ne stiču dovoljno kvalifikacija kako bi se odmah posle školovanja zaposlili, što znači da treba još da radimo na usklađivanju potreba prosvete i tržišta. Ove reči Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije, prethodile su potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Privredne komore Srbije i GIZ projekta “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji”.

Na ovaj način PKS i GIZ su ozvaničili već postojeću saradnju na promovisanju kooperativnog/dualnog modela srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, koji je zasnovan na onim elementima dualnog sistema koji se mogu prilagoditi uslovima u našoj zemlji, sa neizostavnim elementima: učenjem na radnom mestu i učešćem privrede u obrazovanju.

Prilikom potpisivanja Memoranduma An-Katrin Henšel, vođa tima GIZ projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“, istakla je važnost saradnje prosvetnog sistema sa privredom, i to ne samo sa velikim inostranim korporacijama, već i sa srednjim, malim i mikro preduzećima. Ona je izrazila nadu da će GIZ u saradnji sa PKS-om identifikovati još neka zanimanja koja su potrebna našoj privredi i da će se na taj način domet projekta proširiti.

A uloga Komore tokom njegovog sprovođenja biće da informiše kompanije i poslodavce o mogućnosti njihovog učestvovanja u kreiranju kadrova kakvi su im potrebni, kao i da koordiniše podršku koju različiti donatori i realizatori pružaju za uvođenje elemenata dualnog sistema. Sa svoje strane GIZ će obezbediti stručnu podršku u izgradnji kapaciteta Centra za edukaciju Privredne komore Srbije za preuzimanje određenih odgovornosti u kooperativnom/dualnom modelu, kao i pružiti podršku Komori u pripremi polaznih osnova za reviziju postojećeg regulatornog okvira kojim bi se osigurala održiva implementacija kooperativnog/dualnog modela.

Marko Čadež je prilikom potpisivanja Memoranduma istakao da je kooperativno obrazovanje “magnet za investitore”, posebno one koji dolaze iz zemalja koje već primenjuju dualno obrazovanje i poznaju njegove benefite (Nemačka, Austrija, Švajcarska). On je naveo i da je PKS već obavio razgovore sa preko 2.000 preduzeća, među kojima je većina izrazila želju da, kroz pružanje praktične nastave u svojim proizvodnim pogonima, učestvuje u obrazovanju potrebnih a posebno deficitarnih kadrova. U Srbiji već 1.100 preduzeća pruža neki vid prakse učenicima, i to mahom samoinicijativno, što pokazuje da zainteresovanost privrede za ovaj projekat postoji – ovim rečima je Čadež odgovorio na pitanje novinara zašto ministar prosvete Srđan Verbić tvrdi da ne postoje ekonomski uslovi da se ovaj program uspešno sprovede u našoj zemlji. “Ja bih voleo da pustimo privredu da sama odluči da li želi da učestvuje u projektu”, poručio je on okupljenima.

Predsednik PKS-a je naglasio i da se kroz ovakve programe podstiče razvoj preduzetničke svesti, koja očigledno nedostaje našim mladima s obzirom na činjenicu da se u Srbiji oni ređe odlučuju za samozapošljavanje i to u proseku oko 35-te godine života, dok je u EU prosečna starosna dob za ulazak u preduzetničke vode između 25 i 28 godina.

Inače, GIZ sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, već radi na uvođenju kooperativnog obrazovanja u naše škole. Trenutno se ovaj obrazovni model sprovodi u 10 škola u Srbiji, kroz tri profila mašinske i elektro struke i uz podršku 22 kompanije. U narednom periodu ovaj princip bi trebalo da se primeni i na druga područja rada i zanimanja kojima su potrebni kvalifikovani kadrovi i modernizovani nastavni programi.

Pročitajte i ovo...