Home TekstoviB&F Plus Promenljiva lica milijardera: Žene prestižu muškarce

Promenljiva lica milijardera: Žene prestižu muškarce

by bifadmin

Među milijarderima broj žena porastao je 6,6 puta a muškaraca 5,2 puta u prethodne dve decenije, pre svega zahvaljujući uspešnim preduzetnicama iz Azije, koje čine gotovo petinu ukupnog broja žena milijardera u svetu i po pravilu su mlađe od ostalih. Nalazi zajedničkog istraživanja PwC i UBS Group ukazuju i da među milijarderima postoji „socijalno raslojavanje“, budući da je u pomenutom periodu samo njih 44 odsto zadržalo taj status, a oni koji ga i dalje imaju istovremeno su uvećali svoje bogatstvo po većoj stopi od rasta tržišta kapitala i globalnog BDP.

Mada se u poslednje dve decenije sastav milijardera u svetu promenio po životnom dobu, polu i nacionalnosti, zajedničke su im tri osobine koje su bile presudne za njihov uspeh: pametno preuzimanje rizika, opsesivna posvećenost poslu i nepokolebljiva odlučnost. Uporedo sa rastom raznovrsnosti u „milijarderskom klubu“, održavanje ovog statusa postalo je veliki izazov, navodi se u zajedničkom izveštaju kompanija PwC i UBS Group AG pod nazivom „Promenljivo lice milijardera“. U ovom istraživanju, kojim je obuhvaćeno više od 1.300 milijardera, analizirani su podaci prikupljeni u poslednjih 19 godina sa 14 tržišta na kojima je evidentiran najveći broj milijardera i koja čine 75 odsto bogatstva svih milijardera u svetu.

Prema dobijenim rezultatima, broj žena milijardera u svetu raste, a raste i uticaj koji imaju kao aktivne učesnice u stvaranju bogatstva i promoterke korporativne filantropije. U periodu od 1995. do 2014. godine, broj žena milijardera porastao je 6,6 puta, a muškaraca milijardera 5,2 puta. Pri tome, žene preduzetnice iz Azije važe za glavne pokretače ovakvog trenda – u Aziji je broj žena milijardera najviše porastao u poslednjih 10 godina, i to 8,8 puta, sa samo 3 na 25 koliko ih ima danas.

Žene milijarderi u Aziji čine gotovo petinu ukupnog broja žena milijardera u svetu i po pravilu su mlađe od onih u drugim delovima sveta. Nasuprot tome, žene milijarderi u Evropi (93 odsto) i Americi (81 odsto) potiču iz porodica koje imaju po nekoliko generacija milijardera; međutim, one u svojim porodicama imaju daleko značajniju ulogu od žena iz ranijih generacija.

Žene imaju veći uticaj, predvode proces stvaranja bogatstva, zalažu se za model koji podrazumeva aktivno učešće članova porodice u upravljanju kompanijom i promovišu korporativnu filantropiju. Svaka druga žena milijarder u svetu aktivno doprinosi stvaranju bogatstva u porodičnoj kompaniji: njih 57 odsto u SAD, 63 odsto u Evropi i čak 96 odsto u Aziji.

Preživeli još bogatiji

Samo 44 odsto milijardera sa liste iz 1995. godine zadržalo je taj status do 2014. godine, što pokazuje nestalnu prirodu velikog bogatstva. O tome koliko je sreća promenljiva i koliko se sastav milijardera u svetu promenio govori i podatak da pomenuti milijarderi (njih 1.347) čine manje od 10 odsto milijardera iz 2014. godine. Kao glavni razlozi za nestalnost bogatstva milijardera navode se smrt, „raspršivanje“ bogatstva među naslednicima i teškoće u poslovanju. Od 289 milijardera koliko ih je evidentirano 1995. godine, njih 66 je umrlo, 24 je ostalo bez bogatstva usled njegovog „raspršivanja“, dok ih je 73 ispalo sa liste zbog problema u poslovanju.

Milijarderi koji su opstali do danas uvećali su svoje bogatstvo. Od 1995. godine 126 milijardera je stvorilo bogatstvo u vrednosti od 1 biliona USD, što čini približno 21 odsto ukupnog bogatstva svih milijardera u svetu. Rast njihovog bogatstva nadmašuje rast tržišta kapitala i globalnog BDP – od 1995. godine milijarderi su pojedinačno uvećali svoje bogatstvo u proseku sa 2,9 milijardi USD na 11 milijardi USD, to jest 3,8 puta, što je više od stope rasta globalnog BDP od 2,5 puta. Tri idealna sektora poslovanja za milijardere su sektor robe široke potrošnje i trgovine na malo, sektor tehnologija i sektor finansijskih usluga.

Kada je reč o bogatstvu koje nasleđuju buduće generacije, presudna su tri faktora: ekonomska kriza, zakonska i poreska regulativa i transfer bogatstva na sledeću generaciju. Rezultati našeg istraživanja pokazuju da je 88 odsto milijardera koji potiču iz porodica sa nekoliko generacija milijardera u potpunosti ili delimično ostalo verno svojoj izvornoj delatnosti. To je dominantna strategija, u kojoj je izvorna delatnost ključno sredstvo za generisanje gotovine i očuvanje zajedničkog cilja, sve do konačnog usvajanja modela upravljanja „firma iznad porodice“.

Neretko sektor poslovanja diktira stepen u kome će kompanija nastaviti da se bavi izvornom delatnošću. Primera radi, najbolja strategija za očuvanje bogatstva za milijardere iz sektora robe široke potrošnje i maloprodaje jeste da zadrže kontrolu, odnosno da trajno ostvaruju vrednost od izvorne delatnosti. S druge strane, milijarderi iz sektora finansija imaju najviše koristi od kombinacije očuvanja izvorne delatnosti i usvajanja hibridne strategije.

Šta je za milijardere najopasnije?

Ukoliko žele da njihovo bogatstvo opstane, milijarderi moraju posedovati izdržljivost i fleksibilnost kako bi mogli da odgovore na promene u zakonskoj i poreskoj regulativi, očuvaju stabilne pokretače rasta bogatstva i reše pitanja transfera bogatstva na sledeću generaciju.

Zaštita nasleđa milijardera podrazumeva i borbu sa spoljnim faktorima. Politička klima usmerena protiv bogatstva, sve veći porezi i sve rigorozniji propisi u celom svetu predstavljaju najveću opasnost za bogatstvo milijardera, veću i od njihove zabrinutosti zbog eventualne ekonomske krize, i pokazuju koliko je važno imati pouzdan stručni kadar koji dobro poznaje zakonsku i poresku regulativu i može da se uhvati u koštac sa pomenutim izazovima.

Nadalje, istraživanje ukazuje na to da je za očuvanje i rast bogatstva kroz buduće generacije neophodna jasna upravljačka struktura u kompaniji. Da bi kompanija obezbedila dugoročan uspeh, stručnost rukovodstva mora da ima prevagu nad porodičnim vezama; s druge strane, očuvanje porodičnog identiteta se pokazalo kao ključno za dugovečnost dinastija milijardera. Uz uspostavljanje stabilne upravljačke strukture i kvalitetno odabrane kadrove u upravi kompanije, pomenuto ima presudnu ulogu u izgradnji trajnog nasleđa milijardera.

Podatak da je od ukupnog broja milijardera iz 1995. godine opstalo nešto više od 40% jasno pokazuje nestalnu prirodu velikog bogatstva. Uz sve složeniju zakonsku i poresku regulativu, izgradnja trajnog bogatstva biće sve teža u budućnosti. Očekujemo da će u Aziji porodice u kojima postoji nekoliko generacija milijardera pribeći angažovanju profesionalnog rukovodstva, dok će ovaj vid upravljanja porodičnim kompanijama u SAD i Evropi biti dodatno unapređen u cilju očuvanja bogatstva. Zajednički identitet kao i zajedničke vrednosti koje dele velike porodice dobiće na značaju. Veći stepen složenosti podrazumeva i veći pragmatizam u cilju očuvanja nasleđa za buduće generacije.

Populacija milijardera nastaviće postepeno da se menja, a u narednih 10 do 20 godina biće podjednako drugačija od aktuelnih milijardera, kao što se današnji razlikuju od onih koji su taj status imali pre 20 godina.

 

 

Aleksandar Stevanović, asistent menadžer u Odeljenju za pružanje konsultantskih usluga u okviru kompanije PwC u Srbiji
februar 2016, broj 124.

Pročitajte i ovo...