Home TekstoviB&F Plus „Bilans“ konsolidovanih bilansa u 2016. godini: Velikim ribama prete još veće

„Bilans“ konsolidovanih bilansa u 2016. godini: Velikim ribama prete još veće

by bifadmin

Premda se u prošloj godini smanjio broj privrednih grupacija u Srbiji, konsolidovani rezultati poslovanja pokazuju da su one generisale više od trećine ukupnih prihoda i rashoda cele privrede, te preko petine ukupnog gubitka svih privrednih društava. Za dijagnozu stanja na domaćem tržištu još je indikativniji podatak da je među 643 privredne grupacije, samo dvadeset njih generisalo više od polovine ukupne neto dobiti ovog segmenta privrede, dok su neto gubici takođe samo dvadeset privrednih grupacija činili čak tri četvrtine ukupnog neto gubitka velikih poslovnih sistema.

Koonsolidovane bilanse u 2016. godini dostavile su 643 privredne grupacije koje posluju u Srbiji, odnosno 17 manje u poređenju sa godinom ranije, a prema evidenciji Agencije za privredne registre (APR), u ovim ekonomskim entitetima smanjen je i broj zaposlenih za više od 5.900 radnika. To je trend koji se nastavlja iz prethodnih godina, a do promene u odnosu na 2015. nije došlo ni kada je reč o prva tri poslovna sistema po broju zavisnih pravnih lica.

Naime, u 2016. godini na vrhu liste bili su Delta Holding Beograd, MK GROUP Beograd i Industrija mesa Matijević Novi Sad, sa po 29 zavisnih pravnih lica, dok je najveće iznenađenje predstavljala četvtrtoplasirana I&F McCANN Grupa Beograd, sa čak 18 novih zavisnih pravnih lica.

Nepromenjen status prema ovom pokazatelju zadržala je privredna grupacija MPZ Agrar Beograd sa 26 zavisnih pravnih lica, dok je MK Holding Beograd smanijo broj zavisnih pravnih lica sa 27 na 24, a Koefik sa 26 na 22 u poređenju sa 2015. godinom. Energoprojekt Holding Beograd poslovao je sa 21 zavisnim pravnim licem u svom sastavu kao i 2015. godine.

Rast prihoda i dobiti

Mada je broj privrednih grupacija manji u poređenju sa godinom ranije, njihovi poslovni prihodi su u 2016. bili za 5,2% veći i iznosili su 3.440.285 miliona dinara, dok su rashodi od 3.289.191 miliona dinara bili za 3,3% manji. Iskazani pozitivan neto rezulat privrednih grupacija od 120.482 miliona dinara bio je dva puta veći u odnosu na 2015. godinu, pri čemu je njih 499 poslovalo profitabilno, a 132 su imale negativan rezultat.

Vrednost ukupne poslovne imovine ovih privrednih sistema iznosila je 4.906.915 miliona dinara, što je gotovo nepromenjeno u odnosu na godinu ranije, ali su zato poboljšani izvori finansiranja, kapital je porastao za 7,2%, obaveze su smanjene za 8,8%, a manji su i gubici i to za 15,1%. Ovaj segment domaće privrede je generisao 35,5% ukupnih prihoda i 35% ukupnih rashoda svih privrednih društava u Srbiji, kao i 34,6 % ukupnog neto dobitka i 21,1% ukupnog neto gubitka.

O zavisnosti domaćeg tržišta od poslovanja nevelikog broja velikih kompanija najupečatljivije govori podatak da je dvadeset prvih ekonomskih grupacija po neto dobiti generisalo više od polovine ukupnog neto dobitka svih holdinga u 2016. godini, sa učešćem od 44,7% u ukupnom dobitku i pri tom su zapošljavale 34,2% od ukupnog broja radnika u svim velikim poslovnim sistemima. S druge strane, neto gubici takođe samo dvadeset privrednih grupacija činili su čak tri četvrtine ukupnog neto gubitka velikih poslovnih sistema.

U ukupnim prihodima ekonomskih celina, najveći deo čine poslovni prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, koji su rasli nešto sporije nego poslovni prihodi na nivou cele privrede. To je slučaj i sa ukupnim dobitkom privrednih grupacija, iako je njegov iznos od 247.146 miliona dinara bio veći za 16,1% u poređenju sa 2015. godinom.

Od ukupne imovine koja je iznosila 4.906.915 miliona dinara, privredne grupacije su za ulaganja u stalnu imovinu opredelile 3.330.097miliona dinara, odnosno 2,3% više u odnosu na 2015. godinu, dok je u tekuće aktivnosti uloženo 1.553.852 miliona dinara, što je za 4,3% manje u poređenju sa godinom ranije. Nekretnine su sa učeščem od 87,6% činile najveći deo stalne imovine, a vrednost postrojenja i opreme je iznosila 2.917.633 miliona dinara u 2016. godini, što je za 3,1% više u odnosu na prethodnu. Nemetarijalna imovina u iznosu od 274.553 miliona dinara je, pak, smanjena za 4%, a dugoročni finansijski plasmani su zabeležili rast od 5,6% i iznosili su 96.269 miliona dinara.

Povećani sopstveni izvori finansiranja

Privredne grupacije su se u prethodnoj godini najviše oslanjale na pozajmljene izvore finansiranja. Ukupne obaveze u iznosu od 2.835.675 miliona dinara bile su na godišnjem nivou niže za 8,8%, dok je kapital od 2.413.123 miliona dinara povećan za 7,2%. U strukturi kapitala preovlađivao je osnovni kapital u iznosu od od 1.346.674 miliona dinara, potom revalorizacione rezerve i rezerve u ukupnom iznosu od 919.890 miliona dinara i neraspoređeni dobitak od 796.006 miliona dirana. Ukupni gubici su iznosili 1.050.636 miliona dinara, a nerealizovani dobici i nerealizovani gubici na osnovu hartija od vrednosti su iznoslili 38.772 miliona dinara, odnosno 15.012 miliona dinara.

Struktura izvora finansiranja privrednih grupacija je poboljšana na kraju 2016. godine, budući da su sopstveni izvori povećani za 13,5 % i iznosili su 2.068.904 miliona dinara. Time je racio sopstvenog kapitala uvećan sa 36,6% na 42,2% i usled toga je smanjen stepen zaduženosti sa 1,74% na 1,37%.

Iako su u prošloj godini povećani dugoročni izvori finansiranja, to nije bilo dovoljno za finansiranje stalne imovine u potpunosti, što potvrđuje negativan iznos obrtnog kapitala od 159.737 miliona dinara. Usled toga što su privredne celine finansirale iz kratkoročnih izvora ne samo imovinu, već i zalihe, nedostajalo im je 699.016 miliona dinara dugoročnog kapitala za održavanje postojećeg nivoa poslovanja, što je za 30,7% manje u odnosu na 2015. godinu. Ovaj iznos nedostajućeg kapitala činio je 30,2% nedostajućeg kapitala svih privrednih društava u Srbiji.

 

 

Biljana Romić Punoš

decembar/januar 2017/18, broj 144/145

Pročitajte i ovo...