Home VestiEkonomija Da li je bolje biti paušalac ili u sistemu PDV-a

Da li je bolje biti paušalac ili u sistemu PDV-a

by bifadmin

Još od uvođenja instituta poreza na dodatu vrednost u Srbiji, već davne 2005. godine, jedna od najčešćih dilema među onima koji žele da pokrenu posao je – da li da budu paušalci ili da se, čak i ako ne podležu obavezi, prijave kao obveznici PDV.

Stručnjaci kažu da i jedan i drugi oblik organizovanja preduzetnika ima svoje prednosti, ali i mane. Naravno, svako ko ima godišnji prihod blizu osam miliona dinara, ne bi trebalo da rizikuje da mu poreznici, po službenoj dužnosti, podnose poresku prijavu, već da to urade sami.

Kako je biti u sistemu PDV

Podsećamo, limit za ulazak u sistem PDV je ostvaren godišnji prihod veći od osam miliona dinara. Preduzetnici koji pretpostavljaju da će u godini koja dolazi imati prihode veće ili oko tog limita treba da se prijave za ulazak u sistem PDV. Čak i oni koji nisu blizu tog limita, a procenjuju da je bolje da budu PDV obveznici mogu to i postati, prijavom poreznicima. Paušalac koji ostvari prihod iznad osam miliona, dužan je da se prijavi u roku od osam dana Poreskoj upravi. Ukoliko poreski organi otkriju da je preduzetnik paušalac ostvario veći prihod, a nije se prijavio za ulazak u sistem PDV, Poreska uprava podnosi nadležnom sudu prekršajnu prijavu, a zatim slede i novčane kazne koje iznose nekoliko stotina hiljada dinara.

Onog dana kada firma postane obveznik PDV, mora da počne da vodi sve propisane evidencije i da obračunava svoju PDV obavezu. Svi koji prvi put uđu u sistem PDV postaju mesečni obveznici tokom prve dve godine poslovanja. Nakon toga, ako za godinu dana ostvare ukupan promet viši od 50 miliona dinara i dalje ostaju mesečni obveznici. Ali, ako im promet bude manji, plaćaju PDV kvartalno. Preduzetnik koji je stekao status obveznika PDV, gubi pravo na paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti.

Poreske prijave za PDV moguće je podneti elektronskim putem

U slučaju da preduzetnik u toku dve godine nema godišnji promet viši od osam miliona dinara, može odustati od PDV sistema. Ovo se može pripisati kao prednost ovog načina oporezivanja. Ono što je kod PDV sistema dobro je što obveznici sami mogu da ga koriste, ali i da imaju koristi od propisanih odbitnih stavki, kao i od prava na povraćaj više uplaćenog poreza. Takođe, oni koji nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, prilikom kupovine roba i usluga moraju da ga plaćaju, ali nemaju, kao obveznici PDV, pravo na odbitne stavke niti povraćaj plaćenog poreza.

Opcija – nešto između

Ako preduzetnik planira da u prvim godinama poslovanja ima više od dva miliona dobiti, za njega je najbolje, smatraju stručnjaci, da izabere mogućnost da bude preduzetnik paušalac. Visina poreza i doprinosa koju plaća preduzetnik paušalac utvrđuje se unapred, prema kriterijumima Poreske uprave, pa visina ovih nameta uopšte ne zavisi od prihoda koje paušalac ostvaruje.

Sigurno je da ova varijanta odgovara onima koji su sigurni da će imati pristojnu dobit, ali nosi i određen rizik ukoliko se planovi ne ostvare, jer će, iako nema planiran prihod, preduzetnik paušalac biti u obavezi da mesečno izdvaja fiksne sume, bez obzira da li ima u tom mesecu zaradu ili ne. Poreska uprava je na svom sajtu dala opciju provere koliki bi mogao biti paušalni porez zavisno od delatnosti koju preduzetnik obavlja, a koji se nalazi na sledećoj adresi: https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html.

Knjige mogu biti spas

Iako deluje kao da preduzetnik ima dodatne troškove i administriranja, za sve one koji počinju posao, a nisu sigurni da će imati i dobit koja je pristojna, najbolje je, naglašavaju stručnjaci, da se prijave kao paušalci koji vode knjige.

Visina poreza i doprinosa koju plaća preduzetnik koji vodi poslovne knjige srazmerna je dobitku koji ostvari na kraju godine. U prevodu, plaća doprinose od 37,8 odsto mesečno na visinu zarade, a na kraju godine, deset odsto na dobit koju ostvari.

Brojne računovodstvene agencije vode knjige kako za obveznike PDV, tako i za preduzetnike koji vode knjige. Naravno, cene zavise od obima prometa, ali i od toga da li je preduzetnik obveznik PDV ili ne.

Izvor: Biznis.rs

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar