Home VestiEkonomija Država uvodi obavezu merača na svakom radijatoru

Država uvodi obavezu merača na svakom radijatoru

by bifadmin

Zasedanjem nadležnog skupštinog odbora u petak, 9. aprila, započeće i formalno razmatranje seta zakona iz oblasti energetike, među kojima i onih koji se odnose na mogućnost domaćinstava da sami za svoje potrebe proizvode električnu energiju, a da višak prodaju, kao i, što je mnogim građanima veoma značajno, propis koji otvara put ka povoljnijem sređivanju izolacije u mnogim stanovima i kućama širom Srbije, potvrđeno je portalu Biznis.rs.

„Do juna će biti formirana Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, koja će biti ključna insitutucija za podršku građanima da povećaju energetsku efikasnost u svojim domaćinstvima. Dugo se čekalo na donošenje zakona koji će na pravi način urediti oblast energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije i obnovljivih izvora energije. Sada je ovaj propis u Parlamentu, a odmah nakon što ga poslanici usvoje, krećemo sa realizacijom svega što je njime propisano“, kaže Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Sav posao će koordinirati novoformirana Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, a pomoć građanima ići će, uz koordinaciju i saradnju sa lokalnim samoupravama.

Sredstva za finansiranje do 50 odsto vrednosti radova na zameni prozora i vrata, izolacionih fasada i grejnih sistema, a koja će biti usmerena na Upravu, biće obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, ali iz budžeta autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Koristiće se i sredstva EU, Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, Zelenog klimatskog fonda i slično.

Spisak zgrada koje zahtevaju tzv „energetsku sanaciju“ 

Kada su u pitanju nove zgrade, investitor će biti dužan da instalaciju za predaju toplotne energije svake nove zgrade ili zgrade koja se detaljno „energetski sanira“ opremi uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplotne energije zgradi, a gde postoji i potrošnje tople vode, posebnim uređajima za merenje količine toplotne energije za svaki deo zgrade (odnosno stan), kao i uređaj za regulaciju toplotne energije za svako grejno telo.

Prema propisu koji čeka na usvajanje i država će napraviti spisak zgrada koje zahtevaju tzv „energetsku sanaciju“ i koje će, prema određenom planu biti rekonstruisane. Izuzetak su one zgrade čije „energetsko saniranje“, zbog njihovog životnog veka ili nije tehnički izvodljivo ( moguće zaštićeno kulturno dobro i slično) ili nije isplativo.

Ukoliko domaćinstvo želi da tačno zna koliko struje ili gasa troši, može da zahteva ugradnju uređaja za merenje isporučene količine električne energije ili gasa, koji pruža podatke o stvarno isporučenoj energiji, bez ikakvog obračuna mogućih gubitaka na mreži. Operator sistema je dužan da mu merač ugradi, ali o trošku domaćinstva.

Kao jedan od ključnih elemenata upravljanja potrošnjom krajnjih kupaca ovaj propis prepoznaje punu informaciju o potrošnji energije, koja može biti uporediva sa potrošnjom u prethodnim periodima. Zato predlog Zakona definiše sadržaj računa za isporučenu energiju za svaki obračunski period koji snabdevači električnom energijom, prirodnim gasom ili toplotnom energijom treba da ispostave krajnjim kupcima. Ove odredbe se primenjuju i na potrošnju vode, a tamo gde postoji – i na potrošnju tople vode. Svi ovi podaci moraju biti uneti u centralni sistem, jednom mesečno, a potrošačima mora biti isporučen elektronski račun.

Izvor: Biznis.rs

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar