Home VestiEkonomija Kakve novine donosi Zakon o porezu na dohodak

Kakve novine donosi Zakon o porezu na dohodak

by bifadmin

Zakon o porezu na dohodak građana nedavno je izmenjen, pa od 1. januara ove godine važe nova pravila za pojedine obveznike koji se oporezuju na ovaj način.

Oni preduzetnici koji odluče da promene u svom poslovanju, na primer model oporezivanja ili odluče da prekinu sa poslovanjem, više ne moraju da podnose poresku prijavu PPDG-1R, koju su do kraja prošle godine morali.

Procenjuje se da u Srbiji ima 150.000 paušalaca, a na sve njih odnose se promene Zakona o porezu na dohodak koje su nedavno stupile na snagu.

Takođe, promene se odnose i na sva fizička lica koja se prijavljuju za poslovnu delatnost.

Obrisani rokovi

Određeni rokovi koji su postojali u okviru Zakona o porezu na dohodak građana, više se ne primenjuju.

Jedan od slučajeva u kojima je rok prestao da postoji jeste registrovanje prilikom otpočinjanja nove delatnosti.

Dakle, fizička lica koja delatnost kojom se bave ne registruju u Agencije za privredne registre (APR), a koja odluče da paušalno plaćaju porez, prilikom započinjanja obavljanja svoje delatnosti ne treba da podnesu poresku prijavu PPDG-1R sa osnovom podnošenja prijave “oznaka 2 – početak ovavljanja samostalne delatnosti”.

Fizička lica koja svoje firme ne registruju u APR-u su, primera radi, advokati koji se upisuju u Imenik advokata, koji vodi Advokatska komora Srbije.

Ipak, oni su u obavezi da u roku od pet dana od registracije u Poreskoj upravi, dakle od dana kada dobiju poreski identifikacioni broj (PIB), a najkasnije do 31. decembra tekuće godine, podnesu zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja.

Ovaj rok odnosi se na one poreske obveznike kojima će PIB biti dodeljen nakon 26. decembra.

Još jedan slučaj u kojem se menjaju rokovi jeste prilikom prijavljivanja prestanka, prekida I nastavka obavljanja delatnosti.

Dakle, paušalci prilikom prijavljivanja prestanka i prekida, ali i nastavka obavljanja delatnosti takođe ne podnose prijavu PPDG-1R sa osnovom podnošenja prijave “oznaka 3 – prestanak obavljanja samostalne delatnosti”, “oznaka 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti” i “oznaka 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti”.

Takođe, još jedna grupa preduzetnika koja ne podnosi ovu poresku prijavu su oni koji porez na prihod od obavljanja samostalne delatnosti plaćaju na stvarni prihod. Oni ovu prijavu ne podnose prilikom promene oporezivanja iz samooporezivanja u paušalno.

Osnova podnošenja prijave za kojom više nema potrebe označena je oznakom 17 – “prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje”.

Kada se ne PPDG-1R ne podnosi?

Poresku prijavu PPDG-1R ne moraju da podnesu paušalci, i to ako se navedene promene donose na period posle prvog januara ove godine.

Dakle, oni paušalci koji ove godine registruju firmu van APR-a ili tek sada prelaze na ovaj način oporezivanja, nemaju obaezu podnošenja ove prijave.

U navedenim slučajevima, Poreska uprava će poresku obavezu preduzetnika da utvrdi rešenjem na osnovu podataka koje preuzima iz ndaležnog registracionog organa.

Međutim, oni preduzetnici koji su neku od gorenavedenih promena obavili pre prvog januara, I dalje moraju da podnesu poresku prijavu, baš kao pre donošenja izmena Zakona o porezu na dohodak građana.

Inače, porez na dohodak građana jednom godišnje plaćaju svi oni koji za godinu dana ostvare dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje plate u Srbiji, i to u visini od 10 do 15 odsto, zavisi koliko prihoda ostvare.

Pored prihoda paušalaca, na ovaj način se oporezuju i zarade, oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava, oporezivi prihodi od izdavanja pokretnih stvari, kao i nepokretnosti, i slično.

Izvor: Nova.rs

Foto; Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar