Home VestiEkonomija Poziv Milenijum osiguranja putnicima „Barcino turs“ da podnesu zahtev za isplatu naknade iz osiguranja

Poziv Milenijum osiguranja putnicima „Barcino turs“ da podnesu zahtev za isplatu naknade iz osiguranja

by bifadmin

Milenijum osiguranje a.d.o., obaveštava sva oštećena lica-putnike, da je u skladu sa Dopisom Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije br. 000319398 2023 od 03.01.2024. godine proglašena insolventnost turističke agencije “Barcino tours” d.o.o.

U želji da se proces prijave, likvidacije i isplate odštetnih zahteva sprovede blagovremeno u skladu sa važećim polisama i uslovima osiguranja, Milenijum osiguranje a.d.o. poziva sva oštećena lica-putnike da prikupe i kompletiraju dole navedenu dokaznu dokumentaciju neophodnu za isplatu naknade iz osiguranja. Kompletnu dokumentaciju, uz detaljno popunjen Obrazac za prijavu štete i Upitnik, potrebno je dostaviti na imejl adresu: prijava@milenijum-osiguranje.rs ili putem preporučene pošte na adresu: Bulevar Milutina Milankovića 3b, Novi Beograd.

Spisak dokumentacije koju treba dostaviti uz zahtev:
– pisani ugovor o turističkom putovanju,
– opšti uslovi putovanja,
– program turističkog putovanja,
– potvrda o garanciji putovanja,
– dokazi o plaćanju ugovorene cene putovanja u celosti ili delimično (fiskalni računi, avansni računi uz fiskalni račun, izvod iz banke);
– očitana lična karta;
– kopija kartice sa tekućim računom oštećenog lica.

Osiguravač zadržava pravo da zatraži i drugu neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar