Home VestiEkonomija U javnom dugu Srbije najviše dominiraju strani poverioci

U javnom dugu Srbije najviše dominiraju strani poverioci

by bifadmin

Ukupan javni dug Srbije na kraju 2023. godine iznosio je 36,15 mlrd EUR, tri milijarde više nego na početku godine, ali je u odnosu na BDP smanjen na 52,3%.

U okviru javnog duga, ukupne direktne obaveze Srbije iznosile su 34,34 mlrd EUR, dok su indirektne obaveze bile 1,81 milijardu.

U našem javnom dugu dominiraju strani poverioci, pa je spoljni javni dug iznosio 25.36 mlrd EUR, dok je unutrašnji dug bio 2,5 puta manji – 10.79 milijardi.

Ako gledamo valutnu strukturu javnog duga,čak 78,3% dugujemo u stranim valutama. Najveći deo duga na kraju prošle godine bio je u evrima, 57,7%, dok je dolarski dug činio 13,4% ukupnog javnog duga. Manji deo, 6,7 odsto smo dugovali u SDR-specijalnim pravima vučenja, obračunskoj valuti MMF-a.

Najveći deo javnog duga Srbije  u obveznicama

Ubedljivo najveći deo javnog duga Srbije nalazi se u obveznicama. Na ime evroobveznica dugujemo 8,93 mlrd EUR, dok je na domaćem tržištu emitovano što dinarskih što deviznih obveznica u vrednosti od oko 9,1 milijarde, navodi Danas.

Po osnovu dugoročnih hartija od vrednosti u dinarima dug je 7,2 mlrd EUR, dok su dugovi po osnovu dugoročnih obveznica denominovani u evrima oko 1,9 milijardi.

Treći na spisku jesu krediti stranih vlada, kojima dugujemo 3,2 milijarde evra, a nakon njih i krediti poslovnih banaka kojima Srbija duguje 2,8 milijardi evra.

Kineskoj Eksim banci (Export – Import Bank of China) Srbija duguje 2,6 mlrd EUR.

Iza njih su međunarodne finansijske institucije, Međunarodni monetarni fond (MMF) kom država duguje 2,3 mlrd EUR, zatim Međunarodna banka za obnovu i razvoj sa 2,1 milijarde, kao i Evropska investiciona banka kojoj Srbija duguje 1,8 mlrd EUR.

U odnosu na kraj 2022. godine javni dug je povećan za skoro tri milijarde evra u 2023. Ipak, na kraju pretprošle godine dug prema BDP-u iznosio je 55,1%.

Razlog što je, uprkos nominalnom rastu od tri milijarde evra, javni dug pao u odnosu na BDP, je to što je BDP tokom 2023. povećan za skoro devet milijardi evra.

U odnosu na kraj 2021. godine javni dug je prošle godine povećan za šest milijardi evra. Tada je javni dug Srbije iznosio je 30,13 mlrd EUR, a to je bilo 56,5% BDP-a.

Za tri godine nominalni dug povećan za 9,5 milijardi

Ako odemo još unazad u 2020. godinu, javni dug je, prema podacima Ministarstva finansija, iznosio 26,7 mlrd EUR, što znači da je za tri godine nominalni dug povećan za celih 9,5 milijardi.

Uporedo sa rastom javnog duga u apsolutnom iznosu, povećane su i kamatne stope, sa rekordno niskih, na nivoe slične onima iz svetske finansijske krize.

Vidi se značajan rast kamatnih stopa po kojoj se naša zemlja zaduživala po osonovu ovih evroobveznica, u razmaku od 2020. do 2023. godine.

Tako je naša država 2020. godine emitovala evroobveznice ročnosti od 10 godina, čija je vrednost bila 1,2 milijarde dolara, po kamatnoj stopi od 2,4%.

Tri godine kasnije, u januaru 2023. godine emitovali smo evroobveznice u vrednosti od milijardu dolara iste ročnosti, sa kamatnom stopom od 6,8 odsto.

Kako rast kamata utiče na budžet, najbolje pokazuje i podatak da su javni rashodi po osnovu otplate kamata uvećani za 38,5 milijardi dinara u istom ovom periodu. U 2023. godini za kamate je iz budžeta isplaćeno 146,6 milijardi dinara ili više od 1,2 mlrd EUR.

U 2020. godini te obaveze su iznosile 108,1 milijardi dinara, što je prema prosečnom kursu iz te godine bilo 919,4 mil EUR.

Izvor: Danas
Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar