Home TekstoviNove tehnologije IT u trgovini na malo: Aspirin za maloprodaju?

IT u trgovini na malo: Aspirin za maloprodaju?

by bifadmin

Usled dužničke krize, mnogi trgovci na malo suzili su asortiman, srezali zalihe, zatvorili radnje, otpustili deo zaposlenih i umanjili plate, dok su drugi uspeli da održe profitabilnost i obezbede dalji rast. Tehnološka osnova za ovakav koncept je okretanje objedinjenom informacionom sistemu lanca snabdevanja maloprodaje.

Brojna istraživanja sprovedena u domenu trgovine na malo pokazuju da su posledice finansijske krize najmanje osetili trgovci koji se od ostalih izdvajaju po strateškom i dalekosežnom pristupu poslovanju. Umesto da zauzmu odbrambenu strategiju, kakva se u ovakvim prilikama nameće kao prvo rešenje, oni koriste turbulentnu ekonomsku klimu da poboljšaju karakteristike i efikasnost svojih lanaca snabdevanja, uspevajući na taj način da održe profitabilnost i obezbede dalji rast. Tehnološka osnova za ovakav koncept je odustajanje od zastarelih raznorodnih informatičkih rešenja i okretanje objedinjenom informacionom sistemu lanca snabdevanja maloprodaje. Drugim rečima, standardizovan, integrisan paket aplikacija koje mogu da rade u svim tipovima prodavnica i na svim aktivnostima, omogućava detaljan uvid u poslovne procese i tokove, što obezbeđuje efikasno reagovanje na promene: razvijanje novih kanala, kreiranje novih tipova maloprodajnih objekata i njihovo brže i jeftinije otvaranje u odnosu na konkurenciju.

Istraživanje konsultantske kuće Roland Berger objavljeno u novembru ove godine ističe da u vremenu nadolazeće recesije kompanije generalno svoju pažnju treba da usredsrede na efikasno upravljanje lancem distribucije, što značajno može da im poveća produktivnost i optimizuje njihovo poslovanje. U domenu maloprodaje ovaj trend je posebno izražen, a potvrda uspešnosti ovog pristupa nalazi se u rezultatima istraživanja sabranih u brošuri o uspešnim strategijama u trgovini na malo, kompanije Aldata Solution, proizvođača softverskih rešenja za trgovinu na malo.

Otimalne zalihe

Sudeći prema saznanjima i detaljnijem pogledu „u dvorište“ vodećih inovatora i lidera u ovoj branši, oni upravo koriste poboljšanu informacionu infrastrukturu kako bi se fokusirali na tri strateška imperativa trgovine: da bolje kupuju, skladištite i prodaju. Veliki broj vodećih maloprodaja implementira tehnologije koje će im omogućiti da bolje razumeju svoje kupce, sa ciljem da kvalitetnije upravljaju fluktuacijama u potražnji i na isplativ način obezbede bolju dostupnost proizvoda. Naime, nestanak robe na zalihama je jedan od najvećih problema sa kojim se trgovine na malo danas suočavaju. Prema izveštaju analitičke kuće AMR Research, skoro 70 posto ispitanih kupaca izjavilo je da bi zbog proizvoda koga ’’nema na zalihama’’ prešlo da kupuje u konkurentsku prodavnicu ili veb sajt.

Unapređivanje dostupnosti proizvoda uz istovremeno minimiziranje investicija u zalihe, prvenstveno zahteva bolji uvid u stanje, kao i u pregled aktuelne potražnje u realnom vremenu. To znači da prodavci moraju efikasno da operacionalizuju veliku količinu podataka, poput podataka sa prodajnog mesta, kase, identifikacije jedinica robe (npr. bar kod, RFID, UPC), signala premeštanja robe u centru za distribuciju, kao i spoljnih faktora poput promocija i sezonskih karakteristika robe. Za razliku od tabela i zastarelih, nasleđenih sistema kao glavnih alata za planiranje i popunu, integrisana osnova upravljanja lancem snabdevanja i prodavnicama može efikasno da odgovori ovim potrebama. Suština je zapravo u okviru koji može da podrži svaki aspekt planiranja, operacija razmeštaja i popune uz istovremeno smanjenje viškova tehnologija.

Unapređena kontrola zaliha takođe može značajno da smanji troškove lanca snabdevanja – smanjenjem broja situacija u kojima proizvodi nedostaju na zalihama i održavanjem odgovarajućih nivoa zaliha. Konkretno, AMR Research je utvrdio da su kod maloprodavaca koji su implementirali napredne tehnologije popune, slučajevi nedostatka proizvoda na zalihama prepolovljeni, kao i da su zbirni nivoi zaliha kod ovih maloprodaja smanjeni za 20%.

Usluga i cene

Tokom ekonomske regresije trgovci na malo mogu da obaraju cene kako bi održali svoj udeo na tržištu, ili da povećaju nivo usluge i uvedu nove prodajne kanale kako bi zadržali ili povećali svoj udeo u potrošnji kupaca. Obe strategije, međutim, utiču na visinu profita, bilo manjim prihodom ili povećanim troškovima po jedinici proizvoda, pa je sve češći slučaj da se one kombinuju.

U doba „relativno prihvatljivih cena“ u porastu je broj trgovina na malo koje poboljšavaju kvalitet svoje usluge, kako bi se razlikovale od konkurenata koji sličnim asortimanima nastoje da pridobiju iste kupce. Njihov adut je vrhunska usluga, odnosno umešni prodavci koji su, zahvaljujući mobilnoj tehnologiji, dobro obavešteni o navikama kupaca i raspolažu najnovijim informacijama o proizvodu, što omogućava veću produktivnost, bolju uslugu i više prilika za povezanu i ukrštenu prodaju.

Paralelno sa unapređenom uslugom, trgovina mora da ima uspostavljen sistem i procese koji joj omogućavaju da efikasno izvrši sve promene u vezi sa cenama, koje ako se rade ručno ili pomoću različitih sistema mogu da povećaju troškove radne snage, rizik od greške i utiču na lošiju uslugu. Kako pokazuje praksa, to su faktor koji lako mogu da obezvrede mnoge prednosti stečene solidnim cenovnim strategijama. Efektno izvršenje strategije cena podrazumeva saopštavanje promena cena prodavnicama, promenu informacije o ceni u prodajnim terminalima POS, obezbeđivanje svim prodavnicama nalepnica sa ispravnim cenama i obezbeđivanje da nalepnice budu odmah postavljene.

Sprovođenjem izbalansirane strategije trgovine mogu da izađu iz recesije čak i sa većom lojalnošću kupaca, jačim finansijama i unapređenom vrednošću kompanije za akcionare. Da bi sprovele ovakve strategije, trgovine pre svega moraju da se od zastarelih i nepovezanih aplikacija okrenu ka integrisanoj platformi za lanac snabdevanja maloprodaje. Koliko su ovakva iskustva važna i za naše maloprodaje postaje sve očiglednije u vremenu u kome je jedino sigurno da recesija neće zaobići nijedno tržište.

Darko Bogojević

broj 50/51, decembar 2008./januar 2009.

Pročitajte i ovo...