Home VestiBiznis & Finansije Delta Generali: Osiguranje pravne pomoći vezane za motorno vozilo

Delta Generali: Osiguranje pravne pomoći vezane za motorno vozilo

by bifadmin

Delta Generali Osiguranje je prvo u Srbiji lansiralo proizvod Osiguranje pravne pomoći vezane za upotrebu motornog vozila, koji obezbeđuje dobijanje profesionalne pravne pomoći u slučaju nastanka saobraćajne nezgode.

Proizvod obezbeđuje osiguranicima pravovremeni savet advokata, kako da postupe za vreme i nakon nezgode, kako bi ostvarili najbolji pravni tretman prilikom nadoknade sopstvene štete ili prilikom odbrane kada je u pitanju njihova delimična ili potpuna odgovornost za nastanak saobraćajne nezgode.

U slučaju nastanka saobraćajne nezgode osiguranicima je na raspolaganju više vrsta usluga specijalizovanih advokatskih kancelarija: davanje saveta i instrukcija telefonskim putem kako da postupe na licu mesta saobraćajne nezgode, u cilju pravovremenog obezbeđenja neophodnih radnji, izjava i podataka za dalje postupke ostvarenja maksimalnih prava osiguranika koja proizilaze iz saobraćajne nezgode. Druga usluga je zastupanje osiguranika Delta Generali Osiguranja pred licem koje je po zakonu obavezno da mu nadokandi štetu i realiazcija nadoknade štete u sudskom ili vansudskom postupku. Treći nivo usluge je odbrana osiguranika Delta Generali Osiguranja, u slučajevima kada je on potpuno ili delimično odgovoran za saobraćajnu nezgodu, u prekršajnim ili krivičnim postupcima pokrenutim protiv njega.

Osiguranje pravne pomoći vezane za motorno vozilo Delta Generali Osiguranje realizuje sa Europe Assistance, vodećom svetskom kompanijom za pružanje usluga asistencije. U slučaju nastanka saobraćajne nezgode, osiguranik poziva asistentsku službu, koja mu dodeljuje advokatsku kancelariju iz svoje mreže. Asistentska služba dostupna je klijentima 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Mreža advokata koje koristi Europe Assistance u Srbiji u ovom trenutku broji više od 25 renomiranih kancelarija na celokupnoj teritoriji Srbije. Kriterijumi za angažovanje advokata na kojima smo insistirali su iskustvo, vrhunska profesionalnost – poznavanje materije, efikasnost i nepristrasnost. Svi advokati su preko call centra dostupni 24 sata svakog dana u godini.

Na osnovu iskustava koje Europe Assistance ima u EU, posebno u Velikoj Britaniji i Severnoj Americi, smatramo da će ova vrsta asistencije postati sastavni deo ponude svih vrsta osiguranja motornih vozila jer na jednostavan i efikasan način zaokružuje zaštitu na koju korisnik osiguranja može da se osloni u nepredviđenim situacijama“, kaže Vuk Šušić, Regionalni komercijalni direktor Europe Assistance-a.

Pročitajte i ovo...