/ Specijalna izdanja / Modernizacija zanata u saradnji sa preduzećima: Brže do posla
BiF Analize Čitajte B&F online

Modernizacija zanata u saradnji sa preduzećima: Brže do posla

This post has already been read 2385 times!

Za dobrobit učenika i brže zapošljavanje mladih veoma je važno da se intenzivira saradnja između škola, preduzeća i lokalnih zajednica. Na takvoj saradnji utemljena je i ideja kooperativnog modela obrazovanja, glavnog cilja pete faze projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“, koja se sprovodi od aprila prošle godine sa fokusom na modernizaciji trogodišnjih zanimanja i daleko većem učešću kompanija u obuci učenika. Projekat finansira nemačka vlada, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Više o tome možete pročitati u ovom elektronskom izdanju.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close