Home VestiPolitika i društvo Predstavljanje platforme Monitoring socijalne situacije u Srbiji – MONS

Predstavljanje platforme Monitoring socijalne situacije u Srbiji – MONS

by bifadmin

Monitoring socijalne situacije u Srbiji – MONS je nova onlajn platforma koja će se baviti najznačajnijim društveno-ekonomskim pitanjima u zemlji, kako onim u žiži javnosti, tako i temama koje su trenutno zanemarene.

Pokretanjem MONS-a, SeConS i FREN omogućavaju donosiocima odluka, akademskoj zajednici, organizacijama civilnog društva i medijima da na jednom mestu prate aktuelne globalne društvene trendove i njihov uticaj na Srbiju. MONS kvartalno predstavlja po jednu socio-ekonomsku temu, koju eksperti iz date oblasti sveobuhvatno analiziraju, koristeći relevantne i pouzdane izvore podataka.

Kako pokazuje poslednji skup donosilaca odluka na globalnom nivou, Svetski ekonomski forum u Davosu, povećana je svest o rastu nejednakosti u raspodeli dohotka i bogatstva u svetu i negativnim posledicama po ekonomski rast i stabilnost. U Srbiji, koja beleži najveću nejednakost u raspodeli dohotka među evropskim zemljama, ova tema nije do sada bila prioritetna na agendi donosilaca odluka, niti se uticaj na nejednakost uzima kao kriterijum prilikom ocene efekata javnih politika. Autori MONS-a, pored analize svetskih trendova, ukazuju na uzroke rasta nejednakosti u Srbiji i moguće načine za njeno smanjenje.

MONS će u četvrtak 27. aprila biti predstavljen domaćoj javnosti. Ovom prilikom prisutnim predstavnicima medija i gostima obratiće se Ana Langović Milićević, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sebastijan Sosa, šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Ursula Läubli, direktorka Kancelarije Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC u Srbiji, Martin Dic, menadžer PERFORM projekta u Srbiji, Jelena Žarković Rakić, direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke FREN, kao i Olivera Vuković, izvršna direktorka SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

Pokretanje platforme podržao je “PERFORM”, projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburgu.

Pročitajte i ovo...