Home TekstoviB&F Plus Platforme za elektronsku trgovinu: Pametan izbor, isplativo ulaganje

Platforme za elektronsku trgovinu: Pametan izbor, isplativo ulaganje

by bifadmin

Elektronska trgovina je eksplodirala u svetu i postala jedan od ključnih faktora za rast poslovanja. U razvoju ovakvog vida trgovanja, među prioritetima je izbor odgovarajuće platforme koja će obezbediti i moći da isprati rast organizacije na duži rok. Zato je prilikom odluka o uvođenju nove ili ažuriranju postojeće platforme, potrebno dobro proceniti elemente koji najviše utiču na ostvarivanje planiranih ciljeva.

Maloprodaja u svetu je zahvaljujući primeni elektronske trgovine porasla za 25,7% u 2020. godini, na vrtoglavih 4,213 biliona dolara. Pandemija je samo ubrzala prelazak na ovakav vid trgovanja, koji kompanije koriste da bi podstakle poslovni rast, učvrstile lojalnost svojih korisnika, unapredile procese i ostvarile brojne druge prednosti.

Jedna od najvažnijih odluka za uspešan razvoj elektronskog trgovanja je izbor odgovarajuće platforme, čije uvođenje može biti skupo i dugotrajno, bilo da kompanija to čini po prvi put ili da ažurira postojeću platformu kako bi bila u toku sa promenama na tržištu. Upravo ovi izazovi mogu da navedu neka preduzeća da odustanu od neophodnih unapređenja već zastarele tehnologije.

Zato je prilikom procene koji sistem elektronske trgovine je najbolji za konkretnu organizaciju, potrebno razmotriti sledeće faktore: buduće troškove održavanja, integraciju sa drugim sistemima u pozadini, budući rast i proširenja (skalabilnost), potrebni nivo prilagođavanja, analitiku raspoloživih podataka i korisničko iskustvo.

Buduće održavanje

Novi sistemi mogu doneti organizaciji povećanje efikasnosti i prihoda. Ali pošto uvođenje nove tehnologije predstavlja još jedan nepovratni trošak, poslovni lideri bi trebalo da uporede količinu uštede u odnosu na izdatke za održavanje postojećeg sistema, kako bi dobili pravu sliku ukupnih troškova. Pored toga, važno je uzeti u obzir povećani prihod i druge pogodnosti u primeni novih alata koje nude najsavremenije platforme za e-trgovinu.

Imajući u vidu da svi sistemi e-trgovine zastarevaju tokom vremena, povraćaj uloženih sredstava takođe opada. Javljaju se problemi u održavanju, koji ne samo da uvećavaju troškove za te namene, već mogu da dovedu do povećanog zastoja, pa time i do gubitka produktivnosti. Iz tog razloga, neophodno je da se stalno prati efikasnost sistema, kako bi se utvrdilo kada troškovi održavanja više nisu finansijski održivi.

Integracija sa drugim platformama

Organizacije bi trebalo da razmotre i kako se pojedine platforme mogu integrisati sa njihovom ukupnom tehnološkom infrastrukturom. Koristeći sve razvijeniju ponudu SaaS modela, novi softver integriše e-trgovinu i pozadinske poslovne funkcije u jednu platformu.

Sistemi koji nisu integrisani mogu da zakoče poslovne procese, kao u slučaju izdvojenog ili ručnog upravljanja zalihama, koje može biti skupo usled prekomernog nagomilavanja robe i loše evidencije. Platforma za e-trgovinu koja integriše upravljanje zalihama u svoj sistem, obezbeđuje centralizaciju za automatizovano upravljanje zalihama i tako umanjuje rizik da se napravi greška. Uz ažuriranje inventara u realnom vremenu, malo je verovatno da će doći do preprodaje ili propuštenih prilika za prodaju.

Prednosti integracije su, međutim, mnogo sveobuhvatnije. Primera radi, platforme za e-trgovinu sledeće generacije omogućavaju uvid u podatke o klijentima na svim kanalima prodaje u jednom prikazu. Sa centralizovanim sistemima narudžbine, zainteresovane strane mogu da ispune zahteve sa bilo kog prodajnog kanala, uključujući onlajn i stalne lokacije. Pored toga, istorija porudžbina kupaca može da omogući nove personalizovane usluge za klijente i doprinese efikasnosti i rastu prihoda.

Zastareli sistemi koji su dobro integrisani i skalabilni mogu da rade izuzetno dobro uz nadogradnju, ali kada oni ne mogu više da se prilagođavaju promenama na tržištu i razvojnim ciljevima kompanije, uvođenje novog sistema je neophodno kako bi se nastavilo neometano i profitabilno poslovanje na duži rok.

Integracijom pozadinskih sistema, kao što su planiranje resursa preduzeća (ERP), upravljanje zalihama, upravljanje informacijama o proizvodima (PIM) i upravljanje odnosima sa klijentima (CRM), vaša platforma za e-trgovinu može da automatizuje programe i sisteme, koje pokreće određeno pravilo ili radnja. Ako dođe do problema sa porudžbinom, tokom transporta ili nakon isporuke, prodajni tim mora biti u mogućnosti da pomogne klijentima, koristeći kanale komunikacije po izboru, kao što su SMS, ćaskanje, e-pošta, telefon ili lični sastanak.

Budući rast

Prilikom procene odgovarajuće platforme, potrebno je razmotriti koliko njene performanse mogu da obezbede i isprate rast vašeg poslovanja na mreži, pri čemu bi trebalo uzeti u obzir strategije za dugoročan rast organizacije. Za razliku od ranijeg perioda, kada se napredak u e-trgovini merio godinama, sada se on dešava za svega nekoliko meseci, i zato rast u kontekstu ciljeva koji su dobro odvagani mora biti prioritet.

Prilagođavanje

Gotova rešenja koja se nude na tržištu mogu biti kratkoročna opcija za manja preduzeća, ali sa razvojem elektronskog trgovanja u kompaniji raste i potreba za prilagođavanjem takvih rešenja. Važno je uzeti u obzir i da sadašnji korisnici imaju veća očekivanja od tipičnih ponuda, kao i da je potrebno da softver obezbedi jasne nadležnosti među zaposlenima u obavljanju njihovih zaduženja, poput upravljanja potrošnjom, fakturisanja i drugih radnih procesa.

Analiza podataka e-trgovine

Novo rešenje takođe može da obezbedi napredniju analitiku podataka. U eri informacija, uspeh e-trgovine zavisi i od toga koliko dobro kompanije razumeju navike, potrebe i finansijske mogućnosti svojih kupaca u poređenju sa konkurencijom. Uz analitiku, ciljane promocije, strateško određivanje cena i razvoj proizvoda koji su prilagođeni tržištu, kompanija ima veoma važne alate za podsticanje dugoročnog rasta.

Iskustvo potrošača

Rešenja za e-trgovinu su uspešna jer potrošačima nude udobnost i raznovrsnost, a istovremeno im omogućavaju da u komunikaciji sa prodavcima dobiju sve potrebne informacije o proizvodu, kao da su fizički prisutni u prodavnici. Imajući u vidu sve brži napredak tehnologija, ali i sve veća očekivanja kupaca, održive platforme za e-trgovinu će biti od ključne važnosti za razvoj poslovanja, dugoročan rast i uspešno nadmetanje sa konkurencijom.

Zato nije dovoljno da imate odličan korisnički interfejs, dobro dizajniranu internet stranicu, efikasnu pretragu ili alate za automatizaciju marketinga, već su vam potrebni alati za upravljanje porudžbinama, kako biste osvojili i održali lojalnost kupaca.

Upravljanje porudžbinama uključuje celokupno iskustvo korisnika i način na koji se ophodite prema klijentima sve dok im ne isporučite traženi proizvod. Da li vaši klijenti mogu da pronađu ono što im je potrebno kroz vašu pretragu i da li mogu da daju ocene i recenzije? Da li je vaš marketing efikasan i da li su vaši opisi proizvoda tačni? Da li je te informacije moguće brzo i lako proveriti? Da li su vaši sistemi za upravljanje porudžbinama i logistiku integrisani tako da možete da dostavite proizvod kupcima brzo kao i vaši konkurenti, uz jednostavno praćenje, obaveštenja o isporuci i povrate bez problema? Sve ovo utiče na potrošača, a samim tim i na potrošačko iskustvo.

Elektronska trgovina se jako brzo razvija, kao i potrebe kupaca. Da bi uticala na postojeće i zadobile nove potrošače, kompanija mora da postane prepoznatljiva po svojim proizvodima, da se razlikuje od drugih, neprekidno unapređuje odnose sa kupcima, bude dosledna u kvalitetu i, naravno, stalno ulaže u poboljšanje svog poslovanja.

Radoslav Didić, Associate Partner kompanije EY, Technology Consulting

Biznis & finansije, Biznis top 2020/21

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar