Home VestiEkonomija Pušten u rad novi elektronski servis za registraciju osnivanja privrednih subjekata

Pušten u rad novi elektronski servis za registraciju osnivanja privrednih subjekata

by bifadmin

Agencija za privredne registre (APR) je na svom portalu za eServise pokrenula novu uslugu za elektronsku registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ostalih pravnih formi koje se upisuju u Registar privrednih subjekata.

Ova elektronska usluga obuhvata podnošenje prijave putem posebne aplikacije, prilaganje elektronskih dokumenata potpisanih kvalifikovanim sertifikatom, kao i plaćanje naknade za registraciju osnivanja platnom karticom. Agencija će rešenje o osnivanju privrednog društva, u formi elektronskog dokumenta koji je potpisan elektronskim potpisom registratora, dostaviti na adresu za prijem elektronske pošte koju je podnosilac uneo u prijavu, ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon završenog postupka elektronske registracije.

Od danas, 17. maja 2023. godine, podnošenje elektronske prijave isključivi je način podnošenja prijave za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (DOO), ortačkog, komanditnog i akcionarskog društva.

Prijave za registraciju osnivanja navedenih društava se od danas podnose Agenciji isključivo u elektronskoj formi, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, dok će prijave podnete u papirnoj formi biti odbačene, jer nisu u skladu sa navedenim propisom.

Napominjemo, obavezna elektronska registracija se ne odnosi na već registrovane privredne subjekte i na osnivanje preduzetnika, zadruge, zadružnog saveza, javnog preduzeća, predstavništva i ogranka stranog privrednog društva. Ovi subjekti ubuduće mogu da biraju između dva načina podnošenja prijave za registraciju osnivanja – u papirnoj ili u elektronskoj formi.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar