Home VestiEkonomija Ako sami uplaćujete doprinose za penziju, ovo su novi iznosi

Ako sami uplaćujete doprinose za penziju, ovo su novi iznosi

by bifadmin

Od uplate za januar 2024. godine važe nove osnovice osiguranja, čiji su iznosi za 14,6% viši u odnosu na prethodnu godinu. Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju, piše Bizlife.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 40.143 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 573.470 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 9.634,32 do 137.632,80 dinara.

Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2024. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama.

Rokovi i drugi uslovi

Podsećamo građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec. Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju sva lica koja su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci…) pod uslovom da su starija od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji, da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i da nije nastupio neki od slučajeva po osnovu kojih se ostvaruje pravo (npr. navršenje godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, invalidnost), odnosno, ukoliko je nastupio neki od tih slučajeva, svojstvo osiguranika se može steći samo za slučaj koji nije nastupio.

Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a na zahtev se može steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Svojstvo osiguranika prestaje danom za koji se lice u zahtevu opredeli ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti, kada mu svojstvo osiguranika prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen. Doprinose po članu 15 Zakona o PIO, prema podacima iz decembra 2023. godine, uplaćuje oko 20.000 građana u celom sistemu Fonda PIO.

Izvor: BIZLife

Foto: blickpixel, Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar