Home VestiPolitika i društvo Novina u PIO: Do kada se isplaćuje penzija pokojnika a od kada počinje porodična?

Novina u PIO: Do kada se isplaćuje penzija pokojnika a od kada počinje porodična?

by bifadmin

Izmenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju promenjen je i rok u kojem se isplaćuje penzija kada korisnik premine i kada počinje važenje isplate porodične penzije

Odredba u izmenjenom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja je u primeni od 1. januara ove godine, predviđa da u slučaju smrti korisnika penzijskog prava, penzija i novčana naknade pripada osiguraniku do poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo, saopštio je danas Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije.

U skladu sa tom izmenom i porodična penzija ostvarena po smrti korisnika penzije, isplaćuje se najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je korisnik umro.

To znači da će se, u slučaju smrti korisnika penzije (počev od 1. januara 2024. godine), pravo na porodičnu penziju utvrditi i isplaćivati najranije od prvog dana narednog meseca od meseca u kome je korisnik umro.

Uslov je i da korisnik porodične penzije nije u tom periodu u osiguranju.
Kako je objašnjeno, tim izmenama Zakona rešio se problem naplate više isplaćenih iznosa penzije nakon smrti korisnika prava, a porodice preminulog korisnika neće biti oštećene.

Кada se pravo na porodičnu penziju utvrđuje po smrti osiguranika, pravo na porodičnu penziju se ostvaruje i isplaćuje od narednog dana u odnosu na dan smrti, pod uslovom da je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava.

Banka mora da vrati pare

Fond PIO će za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara 2024, od banaka i poverilaca tražiti povraćaj iznosa penzija i novčanih naknada koji korisniku ne pripadaju nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo.

Banka je obavezna da iznose penzija, odnosno novčane naknade koji su isplaćeni nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, vrati Fondu na njegov zahtev i ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja eventualno ima prema korisniku prava.

To važi i za poverioce kome su uplaćena sredstva nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, po osnovu realizacije obustave od penzije.

Ukoliko je zahtev podnet po isteku tog roka, a podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju, pravo na porodičnu penziju pripada najduže za šest meseci unazad u odnosu na dan podnošenja zahteva.

Ako porodičnu penziju koriste dva ili više članova porodice, pa nekom od njih prestane pravo na penziju i dalje će se ostalim članovima koji imaju pravo na porodičnu penziju ponovo određivati visina penzije, koja pripada od prvog narednog dana u odnosu na dan kada je korisniku prestalo pravo na penziju.

Obračun više isplaćenih iznosa penzija nakon smrti korisnika porodične penzije obavljaće se u skladu sa rešenjem kojim je utvrđen nov iznos porodične penzije.

Izvor: Tanjug
Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar