Home VestiEkonomija Srbija je danas zadužena u evroobveznicama za 3,7 milijardi evra više nego u 2021.

Srbija je danas zadužena u evroobveznicama za 3,7 milijardi evra više nego u 2021.

by bifadmin

Srbija je, prema izveštaju Uprave za javni dug, najviše zadužena u evroobveznicama, ukupno 8,9 milijardi evra, dok je u januaru 2021. godine, taj iznos bio 5,14 milijardi evra.

Kako je objavila Nova ekonomija, učešće javnog duga u stranoj valuti u ukupnom dugu na kraju januara iznosilo je 78,2 odsto, za ceo procentni poen više nego prošle godine, dug u evrima je 57,2 odsto ukupnog zaduženja, dok dinarski čini 21,8 odsto spoljnog duga, u američkim dolarima dug je 13,7 odsto ukupnog zaduženja, u SDR (međunarodna rezervna imovina) 6,8 odsto i u ostalim stranim valutama 0,5 odsto.

Kada je reč o državnim dugoročnim hartijama izdatim u dinarima u januaru ove godine dug Srbije je 7,21 milijardi evra, dok je u januaru 2021. iznosio 8,38 milijardi evra.
Takođe, obaveze Srbije prema kineskoj Export-Import banci u januaru su narasle na 2,7 milijardi evra, što je značajno više nego 2021. godine kada je dug bio 1,1 milijardu evra.

Dugovi i obaveze rastu

U januaru 2024. obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoja (EBRD) uvećane su 53 miliona evra na osnovu projekata za energetiku i infrastrukturu, a prema MMF su narasle za 33 miliona evra, na ukupno 2,4 milijarde evra.

Kako je objašnjeno, ako se pogleda januar 2023. godine, učešće javnog duga u stranoj valuti bilo je na nivou od 77,2 odsto, a 2022. taj udeo je bio još manji na 73,4 odsto, dok je na kraju januara 2021. godine bio na 68,8 odsto.

Prema izveštaju Uprave za javni dug za januar, emitovane su dinarske državne hartije od vrednosti ročnosti osam godina u iznosu od 63,1 milijardu dinara i evrodenominovane hartije od vrednosti ročnosti tri godine u iznosu od 99,8 miliona evra.

Kako je istaknuto, po osnovu projektnih i programskih zajmova povučena su sredstva u iznosu od 18,7 milijardi dinara.

Tokom januara otplaćene su obaveze u iznosu od 111,3 milijarde dinara, dok se 58 milijardi odnosi na dospeće dinarskih hartija od vrednosti ročnosti dve godine.

Ukupan promet na sekundarnom tržištu dinarskih hartija od vrednosti iznosio je 31,7 milijardi dinara, dok je promet hartija denominovanih u evrima imao protivvrednost od 2,4 milijarde dinara.

U januaru 2024. godine zabeležen je rast trgovanja u ukupnom prometu dinarskih hartija od vrednosti u iznosu od 21,3 milijarde dinara.

„Promet benčmark obveznica koje su uključene J.P Morgan GBI-EM Global Diversified Index i GBI Aggregate (GBI-AGG), činio je 37,3 odsto ukupnog prometa dinarskih hartija od vrednosti u januaru 2024. godine“

Izvor: Nova ekonomija

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar