Home VestiEkonomija Šta je ESG i zašto je ovaj skup standarda važan za kompanije?

Šta je ESG i zašto je ovaj skup standarda važan za kompanije?

by bifadmin

ESG je skup standarda koji usklađuje poslovanje sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Ovi standardi će u budućnosti biti veoma važni za kompanije i celokupno društvo, a sa njihovom primenom je već započeto u Evropskoj uniji. Iz tog razloga je PwC Srbija početkom ovog meseca održao radionicu o ESG temama koje ćemo u narednom tekstu predstaviti u najkraćim crtama.

ESG izveštavanje

To je proces kreiranja i objavljivanja izveštaja od strane kompanije o uticaju koji ima na životnu sredinu (environmental), društveno okruženje (social), kao i o načinu na koji upravlja organizacijom (governance).

ESG standardi u praksi

Evropska unija je usvojila Direktivu o dubinskoj analizi korporativne održivosti koja je stupila na snagu početkom 2024. godine. Ova direktiva dodatno utiče na obavezu izveštavanja o održivosti za pravna lica sa 250 zaposlenih od 2025. godine. Srbija je uvela obavezu nefinansijskog izveštavanja za velika pravna lica, sa više od 500 zaposlenih, u skladu sa pravnim okvirom EU. Ovo izveštavanje obuhvata sve aktivnosti kompanija koje imaju za cilj poštovanje ili ispunjavanje ESG standarda.

Budućnost ESG investiranja

Budućnost ESG investiranja ukazuje na sve veći fokus na održivost, društvenu odgovornost i upravljanje resursima. Očekuje se da će se ESG faktori još više integrisati u investicione strategije, odražavajući rastuću svest o uticaju kompanija na životnu sredinu, društvo i odgovorno upravljanje. Treba imati u vidu da je ESG i nastao kao potreba investitora da kvantifikuju uticaje koji proističu iz environmental, social i governance aspekata poslovanja, koji utiču na vrednost kompanija.

Trend ulaganja u ESG

Trend ulaganja u ESG pokreću promene u društvu i investitorski apetiti. Prevashodno rastuća zabrinutost, pa i realni uticaj klimatskih promena i konačno osvešćivanje koliko su rizici i prilike koje iz toga proističu realni i utiču na poslovanje tj. osnovnu delatnost.

Razlika između ESG i tradicionalnog investiranja

Razlika između ESG i tradicionalnog investiranja ogleda se u fokusu na održivosti i društvenoj odgovornosti. Dok tradicionalno investiranje često stavlja naglasak na finansijske performanse, ESG investiranje analizira faktore koji se odnose na zaštitu životne sredine, društvo i korporativno upravljanje kako bi se doneli održivi investicioni izbori.

Isplativost održivog ulaganja

Održivo ulaganje sve više pokazuje da može biti isplativo dugoročno. Kompanije koje efikasno upravljaju ESG rizicima i pridržavaju se najboljih praksi često imaju bolje dugoročne performanse. Investitori sve više prepoznaju da održivost može doneti stabilnost i smanjenje rizika u portfoliju.

Primeri dobre prakse

Postoji niz primera uspešnog ESG investiranja, uključujući kompanije koje su postavile visoke standarde u oblasti zaštite životne sredine, unapređenja društvenih normi i transparentnog korporativnog upravljanja. Na primer, kompanije koje su lideri u obnovljivim izvorima energije, podržavaju lokalne zajednice ili imaju visoke standarde u etičkom poslovanju.

Konkurs za ESG lidere u Srbiji

To mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, organizacije i pojedinci koji kroz unapređenje strateških vizija za održivi razvoj, primenu inovativnih i ekološki prihvatljivih rešenja ili kreiranje obrazovnih programa doprinose društvenoj i ekonomskoj zelenoj transformaciji.

Sa ciljem identifikovanja i nagrađivanja ovakvih kompanija raspisan je konkurs za organizacije i pojedince koji se ističu u oblasti primene ESG. On će trajati od 25. marta do 22. aprila 2024. godine.

Foto: 81349, Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar