Home TekstoviNove tehnologije Недоумице око резервисаних назива .СРБ домена

Недоумице око резервисаних назива .СРБ домена

by bifadmin

Регистар националног интернет домена Србије је током викенда послао обавештење постојећим корисницима .RS домена о томе који називи .СРБ домена су резервисани за њих. Пошто је скоро 40% корисника .RS домена практиковало да користи стране речи или скраћенице у својим називима домена, појавио се проблем како да се такви називи „преведу“ у ћирилицу, а о примењеним правилима корисници нису довољно обавештени.

Поставља се питање зашто није предвиђено да називи .RS домена написани на страним језицима добију адекватне .СРБ домене онако како се те речи изговарају. Једноставно, није било могуће залажење у смисао и значење појединих назива домена из простог разлога што није могуће поуздано утврдити на ком језику и шта је регистрант домена желео да каже изабраним називом домена. Иста комбинација слова се различито чита на различитим језицима, постоје и скраћенице од почетних слова или настале на неки други начин, а користе се и комбинације са бројевима у називу које само на енглеском имају смисао.

Зато се за називе .RS домена који у себи садрже знакове “q”, “w”, “y” и “x” резервишу називи .СРБ домена по посебним правилима, са комбинацијама ћириличких слова “љћњ”, “љћш”, “шћљ” и “шћњ”, која онемогућавају дуплирање назива. У овом случају постојаће велики број резервисаних назива домена на ћирилици који немају семантички смисао, али то је неминовно. Уколико тако одређени .СРБ домен не одговара кориснику, на располагању има три могућности:

1. Да у периоду права прече регистрације .СРБ домена региструје неки други .RS домен на основу којег би одмах могао да обезбеди жељени назив .СРБ домена.

2. Да у року од три месеца након истека периода права прече регистрације изабере и региструје неки други слободни .СРБ домен, и даље по повлашћеној цени.

3. Да у периоду слободне регистрације .СРБ домена региструје само одговарајући назив на ћирилици.

Нa пример, за домен “happyface.rs” биће системски понуђен ћирилички назив “хаппшћљфаце.срб”, “хаппшћљфаче.срб” и “хаппшћљфаће.срб”. Корисник домена има могућност да прихвати један од тих бесмислених назива или да одмах региструје “hepifejs.rs” и на основу њега добије право да региструје “хепифејс.срб”. Може и да сачека период слободне регистрације .СРБ домена и самостално региструје “хепифејс.срб”, ако буде још увек слободан. Ако то уради у року од три месеца након истека периода права прече регистрације, добиће га по повлашћеној цени, уз свој постојећи домен “happyface.rs”.

Такође, многи називи .RS домена су због ограничења енглеског алфабета и ASCII скупa латиничких знакова (без домаћих слова “ć”, “č”, “š”, “ž” и “đ”), морали да буду исписани “ошишаном латиницом” (само словима “c”, “s”, “dj” и “dz”), а постоји и проблем писања комбинација слова “lj” и “nj”. За све овакве случајеве се резервише списак свих могућих транслитерованих назива .СРБ домена, од којих корисници могу да изаберу само један од понуђених. На пример, за домен “cesljanje.rs” понуђене су могуће варијанте назива у .СРБ домену – чешљање, ћешљање, чесљанје, ћеслјање, итд. Иако је најчешће само један од понуђених назива логичан, регистрант сам бира који је тај који му одговара. Сви понуђени називи остају резервисани до краја периода права прече регистрације, а потом постају доступни за слободну регистрацију. Детаљне информације о .СРБ доменима налазе се на сајту њњњ.срб.

Pročitajte i ovo...